Nefisti is een slangendanseres. Tijdens hun tocht naar Memphis ontmoeten Johan en Horeptah haar in de oase van Hammud-Ramsa. Wanneer een schermutseling tussen de Byzantijnse soldaten en Nefisti uit de hand dreigt te lopen komt Johan haar ter hulp. Later zal zij Johan verder gidsen, wanneer Horeptah schijnbaar van de aardbodem verdwijnt. Net voor ze hun doel bereiken verdwijnt ze, om wat later op te duiken als rechterhand van Horeptah, hogepriester van de zwarte cobra. De mummie die ze samen tot leven trachten te wekken zal haar doden. Spijt komt te laat!

085. De Zwarte Cobra