Ridder Odal is een hoogmoedige blaaskaak, die uit is op de hand van Marysa, de dochter van de stadhouder. Hij maakt zichzelf verdacht vanwege zijn kennis omtrent Griskil en zijn bende. Tijdens het nakende toernooi zal hij strijden tegen Bardolf. Marysa staat erg weigerachtig tegenover Odal’s aanzoek. Wanneer de schat van de stadhouder door Griskil gestolen wordt ziet hij zijn kans, hij wil de stadhouder geld lenen in ruil voor de hand van zijn dochter. De stadhouder weigert en krijgt bedenktijd tot na het toernooi. Het toernooi komt tot een climax wanneer Bardolf en Odal elkaar te lijf gaan. De invallende duisternis zorgt voor een dag uitstel. Ondertussen wordt Griskil’s bende verslagen, Odal, die een en de zelfde persoon is met Griskil besluit Marysa te ontvoeren, maar stuit op Johan. Na de nodige bekentenissen verdwijnt hij achter de tralies. Enkel het bekendmaken van de bergplaats van de door zijn bende vergaarde schat redt hem van de doodstraf.

080. De Schildknaap