Wanneer Johan de streek der Abbyss doorkruist is hij genoodzaakt aan een drinkpoel halt te houden. Hij kan zich niet van de indruk ontdoen dat de plek onheil herbergt. Even later wordt zijn paard door wurgplanten onder water gesleurd. Nauwelijks bekomen van het verschrikkelijke tafereel dient Johan het zwaard te trekken en te vechten voor zijn leven, de wurgplanten hebben het nu op hem gemunt. 

Ternauwernood verslaat Johan de gruwelijke tegenstander, die instaat voor de aanvoer van verse energie voor Medusa.

125. Medusa