De Griekse god van de zee. Oppermachtig in zijn zeerijk. In opdracht van Demoniah rekent hij af met de overblijvende Byzantijnse paleiswachten en Johan. Johan overleeft de aanval echter en dwingt bij Poseidon respect af. Het zegel van Isjtar zit daar natuurlijk ook voor iets tussen. Poseidon verveelt zich te pletter in zijn zeerijk en neemt de uitdaging van Johan om het op te nemen tegen zijn bewaker aan. Mantalus is de bewaker van het zeerijk. Johan weet de reuzenrog in een gevecht op de vlucht te jagen, hij is nu een vrij man in het rijk van Poseidon. Johan vindt echter dat het welletjes is geweest en roept Isjtar aan. Zij komt hem ter hulp, Poseidon blijft verbaasd en rood van woede achter.

124. Necronomicon