Een jonge, heethoofdige ridder van de ronde Tafel. Hij wil zich bewijzen door de queste te ondernemen tegen Kerwyn de Magiër. Lancelot vindt hem echter te jong, wat hem niet in dank wordt afgenomen. Hierop laat Koning Arthur een proef organiseren die moet uitwijzen welke twee ridders de queeste mogen ondernemen. Door bedrog van Modred verliest Walewyn. Woedend ziet Walewyn Johan en Lancelot vertrekken.

Modred maakt hier gebruik van door hem wijs te maken dat Lancelot hem bedrogen heeft. Vol wraakgevoelens laat Walewyn zich overhalen om ten rade te gaan bij de heks Gwenleod. Deze laat hem door 1 van haar raven een kortere weg naar Kerwyn wijzen. Walewyn komt als eerste aan bij Kerwyn's burcht maar wordt gevangengenomen. Wanneer lancelot later toekomt daagt hij Kerwyn uit tot een tweegevecht. Kerwyn stemt toe. Hierop verslaat Lancelot een Zwarte ridder denkende dat het Kerwyn is. Nadien Blijkt echter dat hij Walewyn verslagen heeft. Hierop wordt hij zelf gevangen genomen. Walewyn die stervende buiten wordt gelaten kerft een boodschap in z'n schild. Kort daarop vindt Johan zijn lijk en de boodschap. Johan begraaft Walewyn en bevrijdt Lancelot. Lancelot wreekt Walewyn door Kerwyn te doden.