Kasteelheer van Olavinlinna, pas gehuwd met Frida, een Zweedse schone. Risto ontvangt Johan hartelijk. Tijdens het avondmaal brengt hij een toast uit op Frida, wat een ijskoude blik op het gezicht van Jyrki, zijn tweelingbroer tovert. Hij toont Johan ook zijn Puukko, een vlijmscherpe dolk. Per ongeluk snijdt hij er mee in zijn hand. Hij schenkt daarom de Puukko aan Johan , die hem dankbaar aanneemt. Wanneer zijn kamerdienaar de komst van de kermisgasten voor het Juhannusfeest aankondigt, nodigt hij johan uit om mee te gaan kijken. Johan zegt mee te gaan, maar wil eerst de Puukko op zijn kamer gaan leggen. Wanneer ze de kermisgasten ontmoeten , leest Vida, een waarzegster, zijn hand. Ontstelt rent Vida daarop weg. Risto toont zich echter niet bijgelovig. Wanneer hij zijn broer een eindje vergezelt tijdens diens vertrek op de vooravond van het Juhannusfeest, wordt hij laffelijk vermoord door Mika. Jyrki scheert zich en doet Duplicate kleren van Risto aan. Hij neemt nu Risto’s plaats in.

195. Olavinlinna