Rogier is de aanvoerder van het Franse garnizoen dat gelegerd is te Damme. Op zijn jacht naar aanhangers van Ackermans ontdekt hij Johan in een visserhut , waarin deze laatste onderdak gevonden had en herstelde van zijn schipbreuk. Johan die zich mee inzet voor de zaak van Frans Ackermans lokt de Franse officieren achter zich aan, weg van Damme.

Op die manier zit Damme zonder aanvoerders en kan Ackermans zonder veel doden damme innemen. Rogier is hier zwaar tekort gekomen als bevelhebber. Bovendien slaagt hij er ook niet in johan te pakken te krijgen. Over het verdere lot van Rogier komen we niets te weten. Of de man een echte schurk was ,zullen we nooit te weten komen , zijn plaats in deze rubriek is dus misschien niet gepast. Maar laat ons eerlijk zijn , de vijanden van Johan , zijn dat niet tegelijkertijd schurken?