De omgeving van Heer Rombauts bucht, Kraaiesteyn, werd onveilig gemaakt door een bende rabauwen. Door Johans toevallige ingrijpen werd de streek bevrijd van deze rovers. Bovendien redde hij Rombauts leven, waardoor hij erop stond dat Johan van Kraaiensteyns gastvrijheid zou gebruik maken.
Toen de Johan's zwerversziel hem echter terug naar de horizon riep, hoopte hij nog even dat de schoonheid van Miranda, zijn jonger zus, de ridder toch nog kon overhalen. Het mocht niet baten…
De ridder stond reeds klaar om te vertrekken wanneer een soldenier kwam binnengestormd om de komst van een talrijke groep dorpelingen aan zijn burchtheer te melden. Radeloos kwamen de mensen hem ter hulp. Heel het dorp was leeggeroofd, maar niemand werd gewond of meende zich ook maar iets te herinneren. Johan, wiens paard al gezadeld was, trok er onmiddellijk op uit en Rombaut volgde hem met zijn ridderschare.
Wanneer hij de ridder inhaalde, maakte hij kennis met Demoniah. De duivelin zou zich echter bekeerd hebben en had zich aangesloten bij een bende boetelingen. Om de zaak verder te onderzoeken neemt hij Demoniah en haar gezelschap mee naar zijn slot voor verdere ondervraging. Demoniah onderwierp hij echter aan een proef: ze moet de besprenkelingsproef met wijwater doorstaan.
Heer Rombaut wist echter niet dat zijn kapelaan werd omgekocht en Demoniah sloeg met onderscheiding. Diezelfde dag nog zou ze met haar gezellen hun kwaadaardig plan ten uitvoer brengen. Door Galaxas tussenkomst werden Johan en Rombaut echter tijdig gewaarschuwd en konden ze zich op de aanval voorbereiden.
Midden in de nacht gingen de poppen aan het dansen. Demoniah zag dat ze door Rombauts soldeniers in de val werd gelokt en haastte zich naar de kamer van Miranda. Met de jonkvrouw als gijzelaarster zou ze de toestand terug meester zijn. Ondanks Galaxas verbod greep Rombaut in om zijn zus te beschermen, maar werd neergeveld door een werpdolk van Demoniah. Gelukkig bleek even later dat Galaxas kracht de burchtheer beschermde waardoor deze laatste ongedeerd het avontuurtje overleefde.
Terwijl Galaxa met Demoniah afrekende, sprak hij recht over Lodogran van Cameland die als ‘boeteling’ ook de burcht had weten binnen te dringen, en veroordeelde hem tot de strop.

171. De boetelingen