Een Perzisch koopman die met enkele trawanten in Brittannië is. Hij en zijn manschappen worden overvallen door Noormannen. Gelukkig komen Johan en lancelot op tijd tussenbeide, waardoor de Noormannen op de vlucht slaan. Hierop volgt een feestmaal te Camelot, waarbij Merlijn zich wantrouwig opstelt t.o.v. Sagob. Merlijn kent de ring die Sagob aan zijn vinger draagt. De ring behoorde toe aan kolwijn, een studiegenoot van Merlijn. Sagob verbergt de ring echter, maar Merlijn gebruikt zijn magie om aan te tonen dat Sagob niet zuiver op de graad is. Furieus om deze belediging wil Sagob zijn zwaard trekken. Johan en Lancelot weten een treffen echter te vermijden. Sagob verlaat Camelot, maar had zijn mannen Merlijns kamer laten doorzoeken. Wanneer Merlijn dit ontdekt, laat hij Johan en Lancelot Sagob achtervolgen. Sagob heeft met een bende Noormannen een overeenkomst gesloten, Kolwijn vertelde hem ooit over de zwaneburcht en de daarin verborgen schat. In ruil voor goud en juwelen zullen de Noormannen hem bijstaan. Op deze manier lopen Johan en lancelot in een hinderlaag. Op het nippertje weten ze door te breken en bereiken ze als eerste de Zwaneburcht. Geholpen door de zwanen en enkele schijnbaar bovennatuurlijke krachten verdedigen Lancelot en Johan de burcht. Sagob onderneemt enkele aanvallen, zonder succes. Een oude vrouw, de heks Morgane jaagt de Noormannen de stuipen op het lijf. Sagob werkt daar op in door meer goud en juwelen te beloven aan de noeste krijgers. Hij ontdekt ook dat de zwanen, die schijnbaar magische krachten hebben gewapend zijn met gifpijltjes. Na de mislukte pogingen beslist Sagob, dat hij de ridders gaat uithongeren. Lancelot wil langs een geheime gang vluchten en hulp halen, hij wordt echter gevangen genomen. Met Lancelot als gevangene eist Sagob de overgave van Johan. Wanneer Johan’s bedenktijd verlopen is en Sagob het bevel geeft Lancelot te doden, duikt Merlijn op, aan de hand van een verdwenen document over de zwaneburcht wist hij waar te gaan zoeken. Hij beveelt de zwanen, die een laatste dodelijke aanval uitvoeren, Sagob vindt daarbij de dood.

029. De Zwaneburcht