Back to Top

Personages

Chikaraishi

De slechte tovenaar Yin Sjang-Fen wekte deze zanddemon tot leven en controleerde hem door middel van een klein blaasinstrument. Chikaraishi zou het instrument van zijn wraak worden en de weg naar een huwelijk met prinsen Kin-Lien vrijmaken. Dit leek bijna te gaan lukken, tot Johan, de prinses en haar vader er een stokje voorstaken. Wanneer de tovenaar zijn greep over het monster kwijtraakte keerde het zich tegen hem. Na een laatste maaltijd baande het monster zich een weg in de aarde om er voorgoed in te verdwijnen. Hoewel, voorgoed...?

115. Prinses Kin-Lien

Chimeirah

De Rode Ridder had in geen slechtere omstandigheden kunnen kennismaken met Chimeirah, de koningin van de elfen uit de Holle Aarde.

Niet alleen werd haar rijk meegesleurd in een door Bahaal uitgelokte oorlog; op de koop toe werd Merlijn –die haar ter hulp schoot- vlak voor zijn aankomst door Demoniah aanvallen en levensgevaarlijk verwond.  Tijdens deze aanval verloor de oude tovenaar bovendien zijn toverstaf, waardoor de arme man zijn levenskracht uit hem voelt wegvloeien.

Gewapend met boog en magische bliksempijlen trekt de koningin er persoonlijk met Johan op uit om Merlijns staf te zoeken.  Onderweg legt Chimeirah het ontstaan van de oorlog uit:  het elfenvolk bezit het haast magische erts ‘Orikalchium’.  Bahaal heeft Gruwold, de trollenkoning, de volledige heerschappij over de Holle Aarde belooft in ruil voor dit mysterieuze erts.  De conversatie wordt abrupt verstoord door een groep verkenners van het aanstormende trollenleger.  Johan zal de bende op te houden, terwijl Chimeirah verder kan zoeken naar Merlijns staf.

Net wanneer ze het mytische wapen heeft gevonden, wordt ook zij laf in de rug aangevallen door Bahaals dienares.  Op het nippertje weer de elfenkoningin haar te ontwijken en met een welgemikte bliksempijl kan ze Demoniah van haar afhouden.  Samen met Johan vlucht ze terug naar het paleis.

Op aanraden van een even bij zinnen gekomen Merlijn besluiten Johan en Chimeirah om tijd te winnen.  Johan zal de Trollenkoning uitdagen tot een tweegevecht.  Intussen zal de elfenkoningin zich bij de laatste restanten van het Orikalchim opsluiten, voor het geval iemand voorbij de Rode Ridder moest geraken.

Tijdens het wachten krijgt ze onverwachts assistentie van Merlijn, die opmerkelijk snel aan de beterhand is en samen met de wijze tovenaar kan ze beletten dat Demoniah van het zeldzame erts afhouden.

Als dank voor de geboden hulp schenkt ze uiteindelijk het Orikalchim aan Merlijn die het zal gebruiken om de oorspronkelijke orikalchiummijn op te sporen en het mysterie van Atlantis zal proberen te doorgronden.

163. De Holle Aarde

Chirurgijn uit 'De zwarte weduwe'

De chirurgijn op het kasteel van Franseza had reeds 3 dode echtgenoten van Franseza onderzocht.  Ook toen Boidin, haar 4e echtgenoot, de huwelijksnacht niet overleeft, vindt de chirurg op het lijk geen sporen van geweld of vergiftiging.

Wanneer Jodoc, de moordenaar van al de echtgenoten, op Johan een aanslag met een blaaspijp pleegt, weet Johan door een list te overleven. Samen met de chirurgijn onderzoekt hij het lijk van Boidin opnieuw.  Nu zien ze echter een wel het zeer kleine vlekje dat het pijltje uit een blaaspijp achterliet.  Ook liet Johan door hem het mysterieuze brouwsel dat de heks Jute voor Franseza bereidde.  Het mengsel waarin onder andere spaanse vlieg verwerkt zit, zou volgens de chirurgijn volledig onschuldig zijn.  De hormonen van Fransezas hond dachten er echter anders over.

Chrysis

Deze jonge Griekse volgde haar vader op en werd koningin van de Witte Demonen.  Ze werd bijgestaan door haar raadsman Phaucrates.  Wanneer ze te weten komt dat haar vader een schat verborgen hield, stuurt ze Johan en Mirtos, het hoofd van haar lijfwacht, op onderzoek uit.  Om onnodig bloedvergieten te vermijden besluit ze uiteindelijk om zich met haar lijfwachten terug te trekken en de schat over te laten aan de verrader Démétrios en zijn opstandige soldaten.

Cinric

De jonge Cinric werd als jonge ridder in Camelot door het lot aangeduid om de eer van jonkvrouw Eliane te verdedigen. De zag een gedwongen huwelijk met de tiranieke leenheer Codrick niet zitten en had zich daarom teruggetrokken in de burcht van haar vader, heer Rowan. Omdat Cinri opzag tegen de strijd met odrick, trachtte Merlijn zijn zelfvertrouwen op te krikken. De tovenaar gaf de jonge knaap een ring waarvan hij beweerde dat deze hem bijzondere krachten zou schenken in de strijd.

Gesterkt door deze gedachte kwam Cinric net op tijd om Codricks uitdaging aan te nemen. Als uitgedaagde koos Cinric een klein rotsachtig schiereiland vlak naast de burcht van Heer Rowan, de vader van Eliane. Hij koos een lichte licht pantser, waardoor hij dankzij zijn snelheid tijdens de strijd Codrick steeds net iets voor blijft. Door Codrick voortdurend te jennen en handig gebruik te maken van het terrein weet hij uiteindelijk te overwinnen. Codrick druipt zwaar gewond af.

Na zijn overwinning blijft hij enige tijd op de burcht. Tijdens een everjacht maken een gevonden sluier van Eliane en een helm hem duidelijk dat de jonkvrouw ontvoerd en en zet de achtervolging in. Door een valstrik als tegenlist te gebruiken komt hij er achter dat Eliane wordt opgesloten in een grot op het eiland van Gawhint, de heks.

Nauwelijks heeft hij het eiland bereikt of Codrick komt te voorschijn. Hij eist de ring van Merlijn, zodat Gawhint de toverkracht ervan kan aanwenden. Nog maar pas heeft Cinric de ring afgegeven of Codrick haalt verraderlijk uit en Cinric verliest het bewustzijn. Wanneer hij rechtkruipt, wordt hij onmiddellijk opgemerkt door soldaten van Codrick die jacht op hem maakten. Johan en Lancelot arriveren net op tijd om hun Ronde Tafelgezel bij te staan.

Terwijl de twee wapenbroeders de soldaten van Codrick bezig houden, weet de ringloze Cinric zijn angsten te overwinnen en sluipt naar het eiland waar een reuzentor jonkvrouw Eliane bewaakt. Na het nodige oponthoud dringt Cinric samen met Johan en Lancelot de ondergrondse schuilplaats van Gawhint en Codrick binnen.

Hoewel Codrick de magische ring aan zijn vingers heeft, weert Cinric al zijn slagen af en weet de beruchte leenheer met één krachtige stoot neer te halen. Wanneer ook Gawhint verslagen is en de grond begint in te storten, onvluchten Cinric en zijn gezellen het verderfelijke oord en keren met Eliane terug naar haar vader.
Daar laat hij zijn geliefde achter om zich terug bij Koning Arthur te melden. In het najaar zal hij echter weerkeren om aan Heer Rowan de hand van zijn dochter te vragen.

Cirong

Deze man is afkomstig uit het geboortedorp van Hugon, de hofnar.  Met enkele perkamenten die de heer van Brokland beschuldigen, ontvlucht hij de streek en hoopt Camelot te bereiken.  Hij raakt echter getrokken in de rug.  Als bij toeval wordt hij zwaargewond door de Rode Ridder teruggevonden.

Met zijn laatste adem tracht hij nog te waarschuwen voor de Stenen Raven.  Onderweg naar Camelot verlaat hij het aardse leven.

Coldred

Coldred is een roofridder die in opdracht van de heren van Warwack een strijd voert tegen de overblijfselen van de ronde tafel. Merlijn zou nog in leven zijn, en iets in het schild voeren. Coldred moet hem opsporen, en hem doden, zo neemt hij wraak voor de nederlaag van de prins der duisternis. Coldred komt vaak zeer dichtbij, maar kan de plannen van zijn meesters niet uitvoeren. Hij komt dan ook toepasselijk aan zijn einde.

212. De zwarte inquisiteur

Conté de Larcras

De heer van Larcras die lijdt onder de schaamte van zijn misvormde zoon probeert onder druk van de verdorven predikheer fra Benetto zijn zoon tot een gedwongen huwelijk te dwingen met Indigo. Echter bij de nobele woorden van zijn zoon komt hij tot inkeer en heeft hij spijt van zijn daden.

Cornal

Deze dwerg is een handlanger van Gnora, de heks.  Hij is getuige hoe ze voor Modred een elixir voor onkwetsbaarheid brouwt en past nadien op haar hut.  Johan weet hem te vinden, waarop de dwerg het hele verhaal aan hem opbiecht.

Cornec de stroper

Cornec is ooggetuige van de gevechten tussen heer Garthon, zijn ridders en de bende van Baldein de kale. Hij is er getuige van de redding van de zwaargewonde Garthon door de Rode ridder. Diezelfde Rode ridder redt trouwens een meisje, Sharyll, uit de handen van enkele bendeleden. Cornec besluit deze informatie in klinkende munt om te zetten bij Baldein de Kale. Het kost Johan en Garthon bijna de overwinning, maar Cornec krijgt zijn verdiende loon. Baldein doodt hem genadeloos!

099. De gijzelaars

Culuhan

Een witte magiër die samen met z'n dochter Miurah strijdt tegen het bewind van de despoot Kyrach. Hij huurt Sidarta in om hem te helpen, maar vindt ook een bondgenoot in Johan. Zijn grootste tegenstanders zijn de zwarte Magiërs die Kyrach omringen. Naast de Magiërs moeten ze ook strijd leveren met de Forgallars, ondergrondse wezens die het dachtlicht schuwen. Culuhan weet door middel van de Koperen Slang het schip van de Zwarte Magiërs te vernietigen, zij eindigen in de maag van de haaien. Uiteindelijk vraagt Kyrach hem om vergiffenis en Culuhan stemt toe om hem te helpen als raadsheer.

060. Sidarta

Cym

Cym is de leider van een rabauwenbende, die plundert uit noodzaak. Hij ontvoert Yolande van Kendall, dochter van Heer Kendall, die een schrikbewind over de streek uitoefent. Johan leert Cym een lesje en spoort hem aan dit leven op te geven. Wanneer Johan Yolande thuisbrengt en heer Kendall op andere gedachten wil brengen, keert het tij zich tegen hem. Cym komt dan tijdig tussen om Johan te redden. Meteen breekt ook de weerstand van heer Kendall, die zijn beleid belooft aan te passen met de hulp van Johan. Cym en zijn manschappen zullen helpen aan de wederopbouw van de streek.

042. Het testament

Cyrillus

Een van de persoonlijke lijfwachten van keizer Basilius en mede leider van de paleiswacht. Hij is onvoorwaardelijk trouw aan zijn meester. In zijn functie vindt hij uiteindelijk ook de dood. Een Ninja is Byzantium binnengedrongen en baant zich dodelijk een weg naar de keizer. Narces sterft wanneer hij zich voor Johan en Nicephorus werpt en getroffen wordt door een giftige pijl! Een ware heldendood.

123. Oniria

Daimio Kitasato

Deze daimio (Japanse nobele) nodigt Johan, na zijn aankomst in Japan, uit als zijn gast aan tafel. Als tijdens het avondmaal sluipmoordenaars een aanslag plegen op Kitasaki, weet Johan hem te redden. Als dank krijgt de Rode Ridder een vrijgeleide om door Japan te reizen.

006. Het wapen van Rihei

Dame van Berkeburcht

Wanneer Johan haar wenst te bezoeken in de Berkenburcht weigert ze dat. Ze nodigt Johan echter wel uit voor een gesprek bij de drie berken. Hierbij verteld Johan haar dat haar man gesneuveld is. Zij vertelt johan dat haar man lid was van de Zeven en dat hij er mee kapte. Het slagveld zou hem eerherstel hebben moeten geven. De dame vertelt Johan dat ze gaat vluchten , uit schrik voor de wraak van de Zeven.

015. De zwarte wolvin

 

Daphne

De dochter van Garwein, grootmeester der tempeliers. Om tussenkomst van de tempeliers te vermijden wordt zij ontvoerd door de sekte van de zwarte cobra. Johan wordt echter op pad gestuurd om haar te bevrijden. Na tal van hindernissen bereikt Johan de piramide waarin Daphne gevangen gehouden wordt. Johan’s komst is meteen de start van de bezwering waarmee Horeptah de mummie weer tot leven wil wekken. Daphne zal geöfferd worden. Gelukkig heeft Johan nog andere troeven in zijn hand, hij weet het meisje in veiligheid te brengen bij de tempeliers die net de aanval ingezet hebben.

085. De Zwarte Cobra

Decca

Decca is in het land in opdracht van Kian. Ze moet er met behulp van het oog van Kian Deirdre opsporen en haar straffen voor het weigeren van Kian’s hand. Het oog leidt hen naar de hoeve van Golmar waar ze Deirdre uit naam van Kian wil straffen door haar een kroon op het hoofd te zetten. Deirdre wordt echter beschermd door Golmar en het hoevepersoneel, er ontstaat een hevige strijd. In deze strijd sneuvelen tal van krijgers, waaronder ook haar rechterhand Kemoc. De aftocht wordt geblazen en de Ieren neman Deirdre mee. Deirdre wordt echter bevrijd alvorens Decca haar kan doden. Johan en Golmar weten, met behulp van het hoevepersoneel en Golmar’s buurman, de Ieren uit te schakelen. Decca vlucht en springt van een klip. Zij overleeft haar val en volgt Johan en Deirdre naar Camelot. Merlijn gooit om onheil te verhinderen de kroon die decca op Deirdre’s hoofd wilde plaatsen in de slotvijver. Decca duikt de kroon op en weet deirdre in haar slaap te verassen en haar de kroon op te zetten. Na deze gebeurtenis treft een boogschutter haar in de rug, ze sterft.

026. De kroon van Deirdre

Deirdre

Prinses van het Noorderland, dochter van Ronjar, koning van het Noorderland.
Tijdens een bootreis wordt haar schip overvallen door rovers die haar ontvoeren en naar hun leider, Kian brengen. Kian wil haar dwingen om hem te huwen. Ze weet echter te ontsnappen en duikt onder bij Golmar, een hereboer. Zij leeft er onder de naam Conor en is zogezegd doofstom. Kian beveelt Decca haar op te sporen en de vervloekte kroon op te zetten.
Decca vindt haar uiteindelijk dankzij het oog van Kian, na een hevige strijd worden Decca en haar Ierse strijders verslagen, Decca slaat op de vlucht maar geeft het niet op.
Deirdre vergezelt Johan naar Camelot om Arthur om hulp te verzoeken. Johan nam de kroon mee en geeft ze ter onderzoek aan Merlijn. Merlijn onderkent het gevaar dat de kroon vertegenwoordigt en werpt ze in de kasteelvijver. Decca bemerkt dit en duikt de kroon op. Die nacht overvalt ze Deirdre in haar slaap en zet haar de kroon op. Een wachter doodt Decca met een welgemikt pijlschot. Deirdre kan de kroon niet meer afzetten en lijdt helse pijnen. Kian treft Deirdre nu d.m.v. een beeld van haar dat hij allerlei folteringen doet ondergaan. De kroon zorgt ervoor dat al wat het beeld treft ook de prinses zelf treft. Deirdre is ten dode opgeschreven, tenzij iemand het beeld en de bezwering kan verbreken. Johan en Lancelot gaan op pad.
Johan en Lancelot slagen met glans en redden zo de prinses. De beide heren zijn niet ongevoelig gebleven voor de schoonheid van de prinses en dingen beiden naar haar hand.
Lancelot is net ietsje sneller klaar met zich om te kleden en geeft Johan het nakijken!

Wanneer Kerwon en Alkan, twee Ronde Tafelridders, een kostbare hoorn showen die ze op de kobolden in het Noorderland hebben buitgemaakt, valt Deindre plotseling flauw.  Ze herkent hem direct als de hoorn van haar vader, koning Ronjar. De hoorn kan alleen meer uit diens graf ontvreemd zijn, dus moet haar vader overleden zijn. Deirdre moet naar huis om hem op te volgen. Lancelot en Johan zullen haar begeleiden. In het Noorderland wordt het trio meteen bespied, via een list kan Johan een van de bespieders verschalken. Deze wordt echter door een pijl getroffen. De schutters worden wat later uitgeschakeld, en slaan op de vlucht. Het zijn verkenners van koning Harald. De getroffen man leeft echter nog, ze besluiten de man naar zijn dorp te brengen ter verzorging. De vrouw van de man verteld Deirdre hoe haar vader aan zijn einde kwam. Harald belegerde Ronjar’s hal, deze vluchtte met zijn schat. Onderweg werd hij overvallen door Kobolden. Ronjar vond de dood en nu wordt zijn graf bewaakt door horden Kobolden. Om haar heerschappij te legaliseren moet Deirdre de scepter van haar vader bemachtigen, een gevaarlijke opdracht. Johan en Lancelot die meer dan een boontje voor Deirdre hebben, bieden haar hun zwaard aan. Het trio gaat verder. Tijdens een moment van afwezigheid van Johan, benadert Lancelot Deirdre, hij polst naar haar gevoelens, maar Deirdre houdt de boot af. Bij Johan’s terugkeer voelt hij meteen de bedrukte sfeer. Het komt bijna tot een gevecht tussen Johan en Lancelot. Datzelfde ogenblik wordt Deirdre aangevallen door een beer. Met vereende krachten weten Johan en Lancelot de beer te doden, meteen beseffen ze hun dwaasheid en leggen ze het bij. De tocht gaat verder. Harald wordt aangevallen door de Kobolden, de tussenkomst van Johan en Lancelot redt hem het leven. Harald wordt gedwongen samen met Johan, Lancelot en Deirdre op te trekken naar het graf van Ronjar. Na een hevige strijd met de Kobolden bereikt de groep het graf. Harald valt de ridders aan, die stand houden; terwijl Deirdre in het graf op zoek gaat naar de scepter. Ze vindt hem, en verlaat het graf. Meteen vluchten ze naar een beschermende kring van stenen , die de vikingen niet durven betreden. Het ontbreekt hen wel aan water. Dorst laat zich snel voelen. Harald wil drank ruilen voor de scepter. Johan en Lancelot weigeren. Johan daagt Harald uit tot een duel. Na een heftige kamp, doodt Johan Harald. De andere vikings vallen weer aan, zodat Johan genoodzaakt is terug in de kring te vluchten. De vikingen halen ondertussen de schat naar buiten.
Die nacht besluit Johan om hulp te halen. Hij verlaat de kring en vlucht weg, achterna gezeten door de vikingen. Als bij mirakel kunnen de vikingen Johan echter niet bijhouden. Johan neemt een kijkje en bemerkt dat de vikingen dood op de grond liggen.
De schat was bewerkt met gif, zoals een Kobold hen voorspeld had.
Niets staat Deirdre nu nog in de weg om koningin van het Noorderland te worden.
Johan en Lancelot beseffen hun dwaasheid en verontschuldigen zich daarvoor. Wat Deirdre nu voor hen voelde… dat zullen we wellicht nooit weten.

026. De kroon van Deirdre
027. Het graf van Ronjar

Démétrios

Démétrios was als enige bij zijn stervende koning.  Zijn vorst bekende aan hem het bestaan van een fabelachtige schat die enkel kon gevonden worden met de aanwijzingen die zich in een urne die zich in een verborgen nis in de vulkaan bevond.

Vanaf dan hitste Démétrios zijn medesoldaten op tegen hun heerseres Chrysis en controleerde op geregelde tijdstippen het peil van de lava in de vulkaan.  Door een willoosmakend drankje bekent hij zijn plannen aan Chrysis en haar raadsman Phaucrates.  Als blijkt dat Johan en Mirtos de urne voor Chrysis hebben buitgemaakt, roept Démétrios zijn soldaten onder de wapens.  Ze belegeren de witte tempel en dwingen Chrysis uiteindelijk om de schat aan hen over te dragen.

Samen met zijn manschappen komt Démétrios om het leven onder een instorting; veroorzaakt door een vulkaansuitbarsting.

Pagina 6 van 34