Back to Top

Personages

Dermot

Eén van de drie reuzen die de wegen naar het slot van Kian bewaken. Zij vallen Johan, Lancelot en Burdoch aan tijdens hun tocht. Morna wordt dodelijk verwond door Burdoch. Johan en Burdoch vluchten het wou in, Lancelot rijdt in de andere richting. Keelta en Dermot laten hun gevallen broer liggen en gaan achter Lancelot aan. Ze weten Lancelot te vangen. Johan treft de zieltogende Morna aan en wil hem helpen. Morna is zo onder de indruk van dit menslievende gebaar dat hij Johan wil helpen Lancelot te bevrijden. Op die manier ontstaat er een hevige strijdt, Morna neemt Keelta in een dodelijke greep vast, maar ook Johan laat zich niet onbetuigd, hij velt Dermot met zijn zwaard. Jammer genoeg bezwijkt Morna aan zijn verwondingen. De 3 reuzen zijn niet meer!

026. De kroon van Deirdre

Derrick

Stuurman van « De albatros ». Ondanks zijn stuurmanskunsten vergaat het schip tijdens de zware storm. Hij en zijn collega’s weten echter een vlot te bouwen en uiteindelijk bereiken ook zij het tropische eiland dat Johan en vrouwe Madalyn eerder reeds bereikten. Daar treffen ze het verlaten schip van de gezellen van Nimrod aan. Ze gaan aan boord en grijpen in, wanneer de leider van de gezellen het schip bereikt en wil afrekenen met Johan. Dit schip wordt herdoopt tot Albatros.

072. De Ster van het Oosten
103. De Gezellen van Nimrod

Didier Boggs

Didier Boggs baadt de herberg in het dorp naast het kasteel van Zwarte Narcis uit.  Wanneer Johan er voor het eerst langs komt, denkt hij dat de Rode Ridder op zoek is naar het fortuin dat zich volgens een legende in het kasteel bevindt.  Wanneer Johan echter afrekent met de tiranieke Zwarte Narcis, trakteert Didier Johans gezelschap echter op een welgekomen maaltijd.

Diederik

Een vriend van Houtijn, na diens dood achtervolgt hij mee de dader. Al snel wordt hij door de gemaskerde ruiter uitgeschakeld in de oude molen.

015. De zwarte wolvin

Diederik

Diederik is een jonge stroper die betrapt wordt tijdens het stropen. De straf is onmiddellijke ophanging. Johan komt net op tijd om dat te verhinderen. Johan wil de jongen vrijkopen maar Amelric vindt dat er een voorbeeld gesteld moet worden en laat Diederik opsluiten in een van de gruwelijke kerkers van het kasteel van Horst. Dankzij Johan, Amaranda, Urban, en Delcampo, de kapelaan wordt de jongen gered voor hij bezwijkt. Hij krijgt een nieuwe kans om er met zijn geliefde Veerle iets van te maken. Johan schenkt hen het benodigde geld.

131. De Heren van Rode

Diedrich

Diedrich, heer van Bokkensteen liet de dochter van zijn overleden broer opsluiten, en diende haar middelen toe om haar het zwijgen op te leggen. Dit deed hij om de wetmatige eigenaar te worden van het leen Berkendael, om zo roof-tochten te kunnen ondernemen in omringende streken. Werd onwetende door Godelieve, de dochter, tegengewerkt, met de hulp van Geeraard. Deze alchemist werkte slechts met Diedrich samen om zijn vertrouwen te winnen, om vervolgens zijn praktijken aan de kaak te stellen. Hij sterft getroffen door een pijl en een val van de toren.

Dienster uit 'De zwarte weduwe'

Deze dienster vond Boidin, de kersvers echtgenoot dood terug toen ze verse linnen wou brengen.  Aanvankelijk dacht ze dat hij dronken in de gang zijn roes lag uit te slapen.  Wanneer de vreselijke waarheid echter doorsijpelde, schreeuwde de hele burcht wakker.

Dirk Jansmar

Deze visserszoon zit samen met zijn vader en twee broers in het complot om de Franse oorlogsvloot te Sluis te vernietigen.  Door het verraad van Maarten Halvoet kon hij echter nooit tot actie overgaan.

 

 

Dixit

De medegevangene aan wie Johan vastgekentend wordt. Eens was hij een bewaker en genoot hij aanzien. Omdat zijn zuster opstandig deed toen Bellart zich aan haar vergreep, viel hij in ongenade en verloor zijn positie, hij werd delver. Tevens helpt deze dappere kerel Johan met zijn ontsnapping om zo ook de dood van zijn zuster te wreken. Na het avontuur besluit Dixit de omgeving te gaan verkennen, op zoek naar avontuur.

207. De grot van de beer

Djarnac

Als berberhoofdman gaf hij het bevel tot aanvallen in Het Geheime Wapen, Djarnac is bovendien de vader van Jeela. Nadat hij afgerekend heeft met Radjar en zijn bende krijgers helpt hij Johan op weg naar de legendarische Schat van Carthago door middel van een lege beurs...

192. Het geheime wapen

Djinny

De geest in de lamp is van het soort geest dat men Djinn noemt. De Djinns werden naar de aarde verbannen om er als natuurgeesten te dolen, nadat ze in de strijd tussen licht en duisternis geen partij hadden gekozen. Sommige Djinn’s verkozen de mensen te dienen. De geest in de lamp is er zo eentje. Zijn eigenaar mag 3 wensen doen. Aladdin heeft gewenst eeuwig jong te blijven, om eeuwig de liefde van zijn vrouwtje Boroeboedoer te ervaren. Na Aladdin’s schipbreuk duikt Johan de lamp op en verdedigt ze tegen Arabische krijgers. Per ongeluk roept Johan de geest op, door over de lamp te wrijven. De geest komt te voorschijn en kiest Johan als nieuwe meester. De geest neemt Johan mee naar zijn paleis in de Afrikaanse woestijn. De geest neemt een stoffelijk uiterlijk aan en wordt de knappe Djinny, die alles wil doen om het Johan gezellig en aangenaam te maken. Ze verbiedt Johan wel terug te keren naar Camelot, omdat zijn leven daar te veel risico’s loopt. Dan verdwijnt ze weer in de lamp en verschijnt pas wanneer Johan nogmaals over de lamp wrijft. Dat gebeurt tijdens de aanval van de Afrikaanse tovenaar. Merlijn en Djinny werken samen, de tovenaar wordt gemakkelijk verslagen. Aladdin en Boroeboedoer zijn herenigd, de lamp verkiest Aladdin terug als meester. Zoals blijkt beschikt de geest over heel wat magische krachten!

181. De lamp van Aladdin

Doctor Johannes Faustus

Doctor Faustus begon zijn leven duizenden jaren geleden als Fast, een Sumerische alchemist.  Hij ging een weddenschap aan met de duivel met aardse onsterfelijkheid als inzet.  Fast won, maar werd door de duivel, Mephistopheles, bedrogen: Fasts ziel werd wel onsterfelijk, maar zijn lichaam blijft verouderen.  Wanneer het sterft van ouderdom, ziekte, geweld... verhuist zijn ziel naar een ander lichaam, waar het de aanwezige ziel echter verdringt.

Zijn hele leven is Fast op zoek naar een manier om ook lichamelijke onsterfelijkheid te verwerven.  In de vroege middeleeuwen doet hij als de duitse wetenschapper Doctor Faustus onderzoek hiernaar.  Een kerkelijk oordeel brengt hem echter in een stadje in de Elzas op de brandstapel belanden.  Henzi, een jongetje dat de verbranding gadeslaat, wordt zijn nieuwe slachtoffer.  Hij neemt bezit van het lichaam van Henzi en haast zich naar de grot waarin hij zijn onderzoek deed.  Gelukkig voor Doctor Faustus hebben de kerkelijke autoriteiten zijn werkruimte nog niet onderzocht en is zijn geheime bibliotheek en grimoire onaangetast.  Met zijn dienaar Joost verlaat hij de streek.

Veertig jaar later brengen de geruchten over Magist Magiste, die een levenselixir wist te maken, het tweetal naar Horst.  Terwijl ze heel het kasteel met vergiftigd voedsel verdoven, ontvoeren ze de blinde alchemist naar het slot van Chirac, zodat hij Magist Magiste daar zijn onderzoek kan verder zetten.  Om zekerheid te hebben of het levenselixir zijn werk deed, laat Doctor Faustus de crypte van de graaf van Chirac openbreken.  Verheugd ziet hij hoe de beenderen van de graaf zich uit het graf oprichten.

Door tussenkomst van Johan en Indigo, die de alchemist komen redden, raakt Doctor Faustus bedolven onder de brandende beenderen van de graaf van Chirac.  Opnieuw wordt 'zijn' lichaam door vlammen verteerd.  Voor de zoveelste keer krijgt Doctor Faustus een nieuw lichaam.  Dit keer het pasgeboren zoontje van Berthe van de beenhouwer.

Het leven van Doctor Faustus wordt ongetwijfeld nog vervolgd...

Dokus

De oude Dokus was getuige van de laffe moord op de Heer van Valkensteen door de Heren van Kamroen. Hij vertelde de weduwe, vrouwe Hiordis, de ware toedracht, en kreeg het verzoek dit met niemand te bespreken. Hielp vanaf dat moment Hiordisbij de uitvoer van haar plannen. Stierf bijna toen een pijl hem in de borst trof toen de Rode Ridder hem om inlichtingen vroeg. Hiordis verzorgde zijn wonden in de Ruïne van Valkensteen. Het was ook Dokus die Johan uit zijn cel haalde, om te voorkomen dat de Kamroens vrouwe Hiordis om het leven zouden brengen.

Dorpshoofd van Pagania

Dit dorpshoofd komt tussenbeide wanneer Lyde, een dame uit zijn dorp, de Rode Ridder vertelt over de Witte Demonen.  Hij stuurt Lyde terug naar het dorp en raadt Johan aan om het eiland zo snel mogelijk te verlaten.

Dorpsoudste uit 'De Zwarte Narcis'

Wanneer Johan de kinderen Lorrie en Rik van de strop redt, haalt hij zich de woede van het dorp op de hals.  De dorpsoudste jut zijn dorpelingen op om het drietal te achtervolgen en voor goed af te rekenen met de duivelse kinderen.  Omdat ze geen paarden in het dorp hebben, stuurt hij jonge vrijwilligers die nog voetsoldaat zijn geweest.

236. De Zwarte Narcis

 

 

 

Draak die in de kloof huist

Tijdens zijn bezoek aan de woudgeest treft johan een kind aan, dat geofferd wordt aan deze draak. Johan onderbreekt zijn zoektocht en bindt de strijd aan met de draak. Johan verslaat de draak na een hevige strijd. De draak was deel van een ilusie , gecreëerd om johan op de proef te stellen.

017. De Zeekoning

Draak onder de dolmen

In de buurt van de menhirs die Johan en Lancelot passeerden onderweg naar Kerwyn de magiër, ligt een dolmen.  Op aangeven van de heks Gwenleod ontwaakte de draak die onder deze dolmen sliep.  Slecht met de grootste moeite konden de twee strijdmakkers het gedrocht verslaan.

Draak uit de Nevelen

De draak tracht een jong dwergmeisje aan te vallen , dat verstrikt geraakt is in laaghangende takken. Johan komt echter tussenbeide en na een hevig gevecht wordt de draak gedood.

025. Het rijk van Enid

Pagina 7 van 34