Back to Top

Personages

Dromed

Dromed is een huurling, die op de hoogte is van het geheim van Herzel en haar zoons. Hij zet ze onder druk om op die manier geld te verkrijgen. Wanneer hij Johan aanspreekt wordt hij plots dodelijk door een pijl getroffen. Met zijn laatste woorden zet hij Johan echter op het juiste pad.

039. Noodkreet uit Cambor

Dudek

Dudek voerde een deel struikrovers uit het dievengilde aan om een karavaan te overvallen. Mirabel en Johan deden de rovers echter met zware verliezen terugtrekken. Dudek zelf wordt door Johan gevangengenomen en voor de schout geleid. Alvorens er een zitting gehouden kan worden wordt Dudek bevrijdt door een man in zwarte kapmantel. Hij moet nu echter verantwoording afleggen bij Bjornoz, leider van het dievengilde. Yswolde, de dochter van Bjornoz komt op de proppen met een plan om Johan in de val te lokken. Dudek zal daarbij het lokaas zijn. Dudek wordt razend en gaat de jonge vrouw te lijf, die hem echter handig uitschakelt. Hij ziet zich genoodzaakt te gehoorzamen maar zweert wraak. Dudek vertolkt zijn rol met glans en zorgt voor de gevangenneming van Johan. Later tracht hij Yswolde te wurgen, wat hem bijna lukt. Yswolde weet echter op het nippertje Dudek uit te schakelen. Dudek kan het niet meer navertellen.

090. Het Dievengilde

Dwerg 1 uit 'Kerwyn de magiër'

Deze dwerg assisteert Kerwyns ridder in de Betoverde Wouden.  Wanneer deze ridder door Walewyn wordt verslagen, brengt de dwerg Walewyn naar het slot van Kerwyn.  Daar blijkt dat hij vrij toegewijd is aan zijn meester.  Hij beveelt de wachtposten om gevangenen te halen en van een willoosmakende drank te drinken.

Dwerg 2 uit 'Kerwyn de magiër'

Terwijl Kerwyns eerste dwerg Walewyn naar het slot van de sinistere tovenaar brengt, tracht zijn tweede dwerg Johan in een hinderlaag te lokken.  Hij hangt zich in een braamstruik en roept om hulp.  Wanneer Johan arriveert, geraakt de ronde tafelridder niet door een magische kring van lichtgevende paddenstoelen.  De dwerg beweert echter dat enkel wie van de Bron der Versteende Hagedissen drinkt, door de kring kan stappen en hem helpen.

Ebert

Ebert is de vader van drie zonen, die op zoek gingen naar Xanador. Hun inspiratie… de ballade die Gaetan ten gehore brengt. Ebert’s zonen keren echter nooit meer terug. Vandaar dat de oude man Gaetan er over aanpakt. Gaetan houdt echter de lippen stijf. Wanneer Ward, Mitje en Jakke ook nog eens moeilijk komen doen, en de oude man lastig vallen, wordt het hem te veel. Ebert zakt in elkaar, een beroerte. Alvorens hij sterft, smeekt hij de rode ridder om zijn zoons te gaan zoeken. Johan’s riddereed dwingt hem deze opdracht uit te voeren. Met succes, Ebert’s zoons zullen terugkeren naar hun nederzetting.

094. Xanador

Ebert

Vechtersbaas en bullebak, samen met Hiram de aanvoerder van het garnizoen van Mordor; deze twee worden door Mordor weggestuurd omdat Sirtis wil dat Johan de leiding van het garnizoen op zich neemt; Mordor geeft hun echter de opdracht om Johan op te ruimen; valt bij de poging hiertoe onder het zwaard van de Rode Ridder.

079. De banneling

Ed Odod

Alias De Dood. De man met de zeis werd al zo veel keer met El Houdin geconfronteerd, dat het een obsessie werd om eindelijk zijn levensdraad door te houwen. Vanop een afstand houdt hij heel het avontuur in de gaten. Uiteindelijk maakt De Dood zich aan Johan bekend, deze laatste kan daarbij amper een kreet van afschuw onderdrukken. Hurrie Burrie heeft El Houdin in zijn macht en wil hem onderwerpen aan een laatste proef. Wanneer De Dood tevoorschijn komt is Hurrie Burrie hem te snel af, een magische kring maakt hem machteloos. El Houdin overleeft de proef echter en herstel de aangerichte schade.

128. De Boeienkoning

Eendenjager uit 'Koning Arthur'

Aanvankelijk vuurt hij pijlen af op Johan en Lancelot. Al snel wordt hij door de ridders overmeesterd en bij het horen van de naam Koning Arthur kiest hij snel voor hun zijde. Hij biedt de ridders onderdak en geeft de aanwijzingen betreffende een veilige route, die hij zelf van de geheime gestalte kreeg, aan de ridders door.

Eenhoorn

Dit mythisch wezen is befaamd om zijn minstens even mythische eigenschappen.  Op aandringen van Gnora zet Modred de jacht in op het beest.  Slechts op het nippertje brengt hij het er levend van af en weet hij het dier te doden.  Hij brengt de hoorn van het dier naar Gnora die ermee een elixir voor onkwetsbaarheid brouwt.

El Haddin

Leider van Medina, een van de zeven steden, die gezamelijk het verzamelde Thugh leger zullen bestrijden. Samen met Brakk en de andere edelen zet hij de aanval in op de Thugh hoofdmacht, wat hem het leven zal kosten. Egbert is ook diegene die Johan uitdaagt om mee te kampen om de hand van prinses Chimehra. Wanneer deze niet op die uitdaging ingaat noemt hij Johan een lafaard!

181. De lamp van Aladdin

El Houdin

Deze acrobaat/fakir speelt dagelijks kat en muis met de dood. Steeds weer overleeft hij halsbrekende proeven. Omwille van zijn schijnbare onkwetsbaarheid zijn zowel de duistere machten als De Dood himself op hem uit. Johan raakt in dit conflict betrokken, nadat El Houdin zijn leven redde. Tezamen beleven ze hachelijke avonturen, achtervolgt door Demoniah en haar bende, belaagd door Hurrie Burrie, de grootvizier en alchimist van Sidi Mardoek. Hurrie Burrie tracht de geheimen van het boek Necronomicon te doorgronden om zo El Houdin te vernietigen. Vreemd genoeg vermag zelfs Necronomicon niets tegen de overlevingskracht van El Houdin, die zich dan ook bekendmaakt als tegenpool van De Dood, brenger van het leven!

128. De Boeienkoning

Elaine van de Elzeburcht

Elaine van de Elzenburcht is een mooie jonkvrouwe die in de smaak van menig ridder valt. Gawan is zwaar verliefd op haar. Zij belooft hem haar sluier indien hij lancelot verslaat. Gawan verslaat Lancelot maar gedraagt zich bijzonder onsportief. Elaine ontzegt hem haar sluier en schenkt Gawan verder geen aandacht meer. Wanneer Gawan terugkeert van zijn queeste naar de zwarte roos, is hij een ander ridder geworden. Hij is een held aangezien hij samen met Johan de invasie van de Hunnen voorkomen heeft. Voortaan wijkt Elaine geen cm meer van zijn zijde.

036. De zwarte roos

Eliane

Eliane, de zeer mooie dochter van heer Rowan, viel zeer goed in de smaak bij heer Codrick, de leenheer van haar vader.  Wanneer deze haar hand vroeg om de achterstallige leenschulden te betalen, maakte Rowan aan Codrick duidelijk dat hij liever zijn leen opgaf dan zijn dochter met hem te laten huwen.  Codrick was beledigd en eiste een duel met de hand van Eliane als inzet.

Drie dagen hoopte Rowans dochter dat Hugon, de hofnar, Camelot kon bereiken zodat een Ronde Tafelridder het tijdig tegen Rodrick kon opnemen. Wanneer de jonge onervaren Cinric opdook en compleet onverwachts de gigantische Codrick versloeg, was Eliane uiteraard uitermate gelukkig.

Korte tijd later werd ze echter door Codrick, die een verbond aanging met de heks Gawhint, ontvoerd een meegenomen naar Gawhints grot.  Daar werd ze door Cinric, Johan en Lancelot bevrijd.  Cinric en Eliane namen afscheid, maar Cinric beloofde plechtig om in het najaar terug te komen om de hand van de schoonheid te vragen.

Elsje

Een Jong herderinnetje. Met haar schalmei weet zij Baloch de reus te kalmeren. Haar invloed op Baloch wordt door omwonende boeren als negatief omschreven. Zij zou de reus tot slechte dingen aanzetten. Haar vader wil dan ook de streek verlaten. Wanneer Baloch Erwin, (die met de zilveren hoorn die een magische drank bevat zijn geliefde Veerle wil redden), dreigt te doden weet Elsje dit met haar Schalmei te verhinderen. Ze brengt Baloch weer tot rede en uit de verdovende greep van de tovenaar Verdal.

Enid

Wanneer Johan de Nevelllanden binnendringt op zoek naar de magische glazen ster waarmee Modred Parcifal heeft betoverd, komt hij in contact Enid, de koningin van het plaatselijke dwergenvolk.  Haar volk woont in de grote boom middenin het gebied, het Rijk van Enid genaamd.

Enid geeft de ridder de raad om de magische ster nog niet onmiddellijk te vernietigen.  De Nevellanden zitten immers vol gevaren en met de krachten van de schijf kan de terugtocht vergemakkelijken.  Modred dringt het Rijk van Enid echter binnen om de glazen ster te heroveren.  Hij neemt Enid gevangen en eist de ster in ruil voor haar leven.

Erik

Erik komt uit een adellijke familie, en is schildknaap in dienst van een edelman en hoopt later ooit zelf ridder te worden. Hij is de broer van Erwin. Is erg arrogant en kijkt neer op iedereen beneden zijn stand, en weigert dan ook hulp te bieden aan de "boeren" van de Reigershoeve. Toch blijkt hij de riddertitel waardig te zijn, als hij zijn leven opoffert om Wulf de hereboer te redden.

Erik van Ravensteen

Nadat Berthold het opnam tegen de ene wapenknecht, neemt Erik het op tegen de tweede wapenknecht. Deze bezwijkt echter vrij snel tijdens de kamp en stort dood neer. Het blijkt de jonge knaap, de drager van dezilveren adelaar te zijn. Ondanks het verbod van de heraut nam deze knaap het op tegen de geoefende ridders. Samen met Berthold en Johan gaat hij achter de wapenknechten aan.

Erwin

Erwin wil net als Erik en Kurt ridder worden, maar kan in gevaarlijke situaties zijn zenuwen niet de baas blijven. Een onbedwingbare angst is het gevolg. Als zijn liefde Veerle in gevaar komt overwint hij zijn angsten, en vecht voor haar. Hij raakt zwaar gewond, en is daardoor niet in staat de verdedigers van de Reigershoeve bij te staan als deze wordt aangevallen. Erik en Kurt overleven deze aanval echter niet. Erwin weigert de riddersporen die hem na de strijd worden aangeboden, en legt deze bij het graf van zijn vrienden. Hij zal ze komen halen als hij waardig genoeg is om ze te dragen.

Erwin

Erwin is de aanstaande verloofde van Veerle, dochter van de graaf Reyhorst. Pinak de nar zet Johan en Erwin tegen elkaar op. Een paardenren moet aanduiden wie van hen beide de beste ruiter is. Tijdens deze ren valt Erwins paard plots dood neer. Pinak beschuldigt Johan en Erwin vindt een flesje met gif op Johan’s kamer. Johan pikt de beschuldigingen niet en verdedigt zijn eer tijdens een tweekamp. Erwin is na een heftig gevecht aan de genade van Johan overgeleverd. Plots schreeuwt Hermine, Veerles zus dat de kamp gestopt moet worden, ze geeft toe dat zij de oorzaak is van alle ellende.

Pagina 8 van 34