Back to Top

Personages

Erwin

Erwin is de zoon van Rosana’s broer. Hij zou dus de rechtmatige erfgenaam van de Elfenburcht zijn. Na de dood van zijn vader greep Rosana echter de macht. Een soldaat bracht de jongen naar Jensen, en vroeg hem het kind op te voeden. Jensen vervulde zijn plicht. Erwin doolde door het woud als een volleerd jager. Door de omwonenden werd hij de Schim genoemd. Op een dag redt hij Johan het leven door een everzwijn te doden. Wanneer Rosana dit te weten komt volgt er een ware hetze. Jensen wordt ontvoerd, maar bevrijd door Erwin. Uiteindelijk lijken Erwin en Jensen het pleit verloren te hebben. Dat is echter buiten Kate en Johan gerekend die tijdig optreden om erger te voorkomen. Na Rosana’s dood, besluit Johan Erwin mee te nemen naar Camelot om hem een opleiding tot ridder te laten volgen.

037. De wilde jacht

Etain

Samen met haar broer, Balor, beheert Etain het Slot van Taran. Samen met hem onderdrukken ze het dwergenvolk in het Land der Galmende Kinkhoorns.  Wanneer een schip tijdens zware storm in moeilijkheden verkeert, lokken ze het naar de klippen.  De dwergen moeten de vervoerde kostbaarheden de dag erna op reuzenschildpadden laden die het via de kinkhoorns vervoeren.

Filipe Gonzaga Jorge de Larcras y Tarron, Don

De misvormde zoon van de graaf van Larcras, lijdend aan het zeldzame Protheus – syndroom. Hij leeft opgesloten in de Donjon, door zijn vader en Fra Benetto veroordeeld tot een verdoken en gemaskerd leven. In dit verhaal wordt hij gedwongen tot een huwelijk met Indigo om de “vloek” over zijn familie te verbreken. Uiteindelijk vindt hij troost in de armen van zijn verzorgster Isabella, die van hem houdt. Don Felipe toont zich een nobeler mens dan zijn vader.

212. De zwarte inquisiteur

Finola

Finola is de moeder van Komec.  Wanneer Johan een adelaar uit het Land der Galmende Kinkhoorns doodt, weigert ze hem gastvrijheid omdat hij vervloekt zou zijn.  Haar zoon ontvangt hem echter, omdat de wetten der gastvrijheid hem heilig zijn.  Uit angst dat ook haar zoon zich de toorn van de geesten op zich haalt, brengt ze aan de stenen wal een offer aan de geesten.

Finola de heks

'Finola de heks' was de vermomming van Etain waarmee ze de dwergen in het Land der Galmende Kinkhoorns intimideerde.  Als meesteres van de arenden beval ze deze vogels en dwong bij de dwergen gehoorzaamheid af.  Wie haar durfde tarten werd uit de weg geruimd door haar dieren.

Florent van Renardon

De enige echte erfgenaam van Renardon. Wordt door Berdine weggehaalt uit het kasteel om op te groeien als stroper. Krijgt van de Rode Ridder echter een blitz-cursus schildknaap om dan terug te keren naar het kasteel om daar zijn werkelijke identiteit kenbaar te maken.

Fra Benetto

Een verdorven bedelmonnik die het geschopt heeft tot fanatieke inquisiteur die niet terugdeinst om bloed te laten vloeien. Verwijt Indigo dat zij de reden is van van zijn excommunicatie daar hij verliefd werd op haar. De graaf en zijn zoon gebruikte hij slechts om zijn ware doel te bereiken. Wraak!

212. De zwarte inquisiteur

Fra Danilo

De grimmige kloosterling Fra Danilo maakt als een bezetene jacht op aanhangers van de oude geloven.  Wanneer zijn handlangers Anselmo Clusis, de laatste aanbidder van Artemis, in zijn klooster afleveren, laat hij de oude man direct door zijn kerkelijke beul martelen tot hij de bergplaats van het houten afgodsbeeld van Artemis verklapt.

Frajha de heks

Frajha doodt de elfen uit het moeras van het betoverde woud. Wanneer ze Johan, gesterkt door het magische amulet dat hij van Brundal kreeg, ontmoet eist ze het amulet voor zich. Johan weigert dit en Frajha bestookt Johan met pijlen. Johan belandt in het moeras en zinkt weg. De witte viking komt gelukkig net op tijd om Frajha weg te jagen en Johan te redden.

017. De Zeekoning

Franciscus

Franciscus baat een herberg te Sluis uit, genaamd « De piraat ». De omgeving is overigens berucht om zijn kapersreputatie. Piraten volgens de Fransen. Johan doet een beroep op Franciscus om te helpen een strijdmacht te vormen tegen de Franse vloot, die de monding van het Zwin blokkeert. Hun tegenzet voor de schandelijke nederlaag in “De guldensporenslag”. Franciscus heeft de nodige contacten en een deftige portie moed. Hij helpt de kapersbendes samen te laten werken tegen de Franse bezetter. Wanneer de Fransen eerder dan verwacht landen (er werd verraad gepleegd) stuurt Franciscus zijn enige schip weg om hulp van de andere kapers te halen. Zelf tracht hij stand te houden aan de zijde van Johan, Crabbe en Marina. Bij dit treffen wordt hij echter geraakt door een Franse pijl. Gelukkig valt de verwonding nogal mee, hij zal snel weer de oude zijn. Zijn herberg is met de grond gelijkgemaakt, niet getreurd, hij zal ze mooier en grootser heropbouwen dan het origineel. Er wordt een totale overwinning geboekt wanneer de kapersbendes aanvallen en de Franse vloot op de vlucht jagen. Marina is het nichtje van Franciscus! Een mooie dame met echt kapersbloed.

202. De piraten van Sluis

Frans Ackermans

Hij is de leider van de Gentse rebellen in hun strijd tegen de Fransen. Op een nacht redt hij Johan het leven nadat deze schipbreuk lijdt en door strandjutters gedood dreigt te worden. Ackermans brengt Johan naar een vissershut om te herstellen. Dankzij een afleidingsmaneuver van Johan weet hij Damme te veroveren op de Fransen.

Frans, de smid

Een prima vakman, die Johan een passende dolk en een nieuw wapenschild vervaardigt. Wapens die Johan eervol zal dragen! Als vaste wapensmid van Horst wordt hij geroemd om zijn vakkundig werk.

131. De Heren van Rode

Franseza

Met drie echtgenotes die vroegtijdig het leven lieten en een vierde huwelijksfeest op komst, werd Franseza al snel 'Zwarte Weduwe' genoemd.  Al snel leek ze deze bijnaam eer aan te doen. Na de huwelijksnacht werd Boidin, haar kersverse echtgenoot, dood teruggevonden op weg naar zijn huwelijksbed.

Wanneer haar zus Gaelle beschuldigingen naar haar uit, trekt de Rode Ridder op onderzoek uit.  Wanneer hij Franseza bij de plaatselijke heks Jute een mysterieus drankje ziet ophalen, denkt hij op het juiste spoor te zitten.  Even later moet hij zijn verdachte redden van Pierrick, haar schoonvader die de dood van zijn zoon wil wreken.

Freya

Freya was één van de wolven die Karin kon bedwingen.  Wanneer Johan door de Zeven dreigt overwonnen te worden, grijpt Karin net op tijd in en stuurt onder andere deze wolvin op de Zeven af.

 

 

Frida

De beeldschone vrouw van Risto, de kasteelheer van de burcht Olavinlinna. Zij is afkomstig van Zweden. Zij is echter niet zuiver op de graat, want zij heeft een verhouding met Risto’s tweelingbroer; Jyrki. Wanneer Jyrki schijnbaar vertrekt, en Mika en Risto hem een eindje vergezellen, weerhoudt ze Johan ervan om mee te gaan. Nadien sluit ze zich in haar kamer op, wat Johan helemaal met wantrouwen achterlaat. Tijdens het Juhannusfeest verschijnt ze aan de zijde van Risto, dit is echter Risto niet, maar zijn broer Jyrki, die eerder Risto vermoordde. Johan ontdekt het bedrog echter en rekent met Jyrki af. Frida springt van de borstwering in de slotvijver en vlucht weg. Later wordt een stuk van haar kleed bebloed teruggevonden, echter geen spoor van Frida. Is zij misschien deel van een legende geworden.

195. Olavinlinna

Gaelle

Gaelle gaf zichzelf weinig kans gaf om met haar beperkte schoonheid aan een begenadigde man te geraken.  Ze verloofde zich met Jodoc, de plaatselijke molenaar.  In de schoonheid van haar oudere zus Franseza zag ze echter een grote opportuniteit.  Zodra Franseza gehuwd was, moest Jodoc de jonge bruidegom discreet aan zijn einde brengen.  Wanneer haar zus door huwelijkserfenissen alle panden in de streek zou bijeen geërfd hebben, zouden ze ook Franseza om het leven brengen en het hele patrimonium overerven.

Wanneer Jodoc maar net kon ontsnappen van een mislukte moordpoging op de Rode Ridder, vreesde Gaelle dat haar verloofde zijn mond zou voorbei praten.  Ze sneed hem de keel over en legde het mes in in zijn hand om de doen lijken alsof hij zelfmoord pleegde. Daarna trok ze naar het kasteel van Franseza.  Eerst schakelde ze de Rode Ridder uit om zich vervolgens een weg naar haar zus te zoeken.  Johan kwam gelukkig op tijd tussenbeide om een zustermoord te verijdelen.  In het eindgevecht tussen beide Gaelle en Franseza viel Gaelle in de dolk van haar zuster.  Met haar laatste krachten biechtte ze haar kwade opzet op.

Gaetan

Gaetan gaat door het leven als minstreel. Hij brengt her en der de ballade van Xanador, om mannen erheen te lokken. Xanador, de gouden stad, met de mooiste vrouwen ter wereld. Hij kan er van getuigen, want hij was er ooit. Hij ontsnapte aan het slavenbestaan dankzij de rivale van de Amazonekoningin, Vida. Zij nam hem als persoonlijke slaaf en hielp hem ontsnappen. Hij moet echter wel strijdwaardige mannen naar Xanador lokken met zijn ballade, in de hoop dat die Vida kunnen helpen een einde aan het schrikbewind van de Amazonekoningin, Alena, te maken. Door het toeval komt hij bij Johan terecht, samen met Vida slagen ze er in het koninkrijk ten val te brengen en de slaven te bevrijden. Na afloop van het avontuur sluit hij Vida in de armen.

094. Xanador

Galahad

Ronde tafelridder en vriend van Johan. Hij vergezelt Johan samen met Lancelot en sir Bedivere op zoek naar het ivoren kistje.

181. De lamp van Aladdin

Galaxa

De fee van het licht. De grote liefde van Johan, nadat deze haar redde van het monster Gorgontar. Ze is de tegenpool van Bahaal, de prins der duisternis, met wie ze een eeuwigdurende oorlog voert. Om haar macht op aarde te kunnen doen gelden rekent ze op de hulp van haar Johan. Andersom werkt het echter ook, wanneer Johan in het nauw gedreven wordt door Bahaal of een van zijn discipelen, dan staat Galaxa klaar om Johan te helpen. Haar verschijning is echter steeds van korte duur. Een prijs die galaxa betaalde om Johan's leven te kunnen redden.

Een uitgebreide beschrijving volgt later.

Gammon

Gammon is een ridder van de koning die werd uitgezonden om een onderzoek in te stellen naar te hoge tolgelden. Hij verkoos incognito te blijven, en deed zich aanvankelijk voor als visser.

070. De riviergod

Pagina 9 van 34