Back to Top

Personages

Amargith, Keizerin der Asys

(116 - 118, Witte Hel trilogie)
Het volk van de Asys, de voorvaderen van de Vikingen, leeft in het hoge noorden op de rand van de noordpool. In hun laatste bolwerk Vorstheim vechten zij onder leiding van hun keizerin Amargith tegen de gevreesde Poolkrijgers. Zij is streng maar rechtvaardig, en weet haar volk van de ondergang te behoeden. Voor Johan ontwikkelde zij al snel een liefde. Bijna loopt het fataal met haar af als zij door Demoniah wordt ontvoerd, maar Johan weet haar uit haar benarde positie te bevrijden. Uiteindelijk keert de rust weder in het land van de Asys, en Amargith kan haar aandacht weer richten op het regeren van haar volk.

116. In de Witte Hel
117. De magische scepter

Amelric Pynnock

Dit opvliegende heerschap is de burchtheer van het kasteel van Horst. Hij keert net terug van een plundertoch uit het zuiden. Hij heeft ook zijn verloofde en een nieuwe kapelaan bij. Op een boogscheut van huis ontmoet hij Johan, die aangenomen werd als zoon door Jan van Rode, vader van Amelric. Vandaar dat Johan en Amelric halfbroers zijn. Johan redde net een stroper van de dood, maar kan niet voorkomen dat Amelric de jongen in de kerker laat gooien. Meer dan eens blijkt dat Amelric erg jaloers van aard is. Wanneer zijn aanstaande bruid Amaranda en de kapelaan met Johan samenwerken om de jonge stroper vrij te krijgen gaat dat gepaard met achterklap. Beetje bij beetje kropt Amelric zijn frustraties op, tot het hem uiteindelijk te veel wordt en de kapelaan doodt in de kapel. Met zijn laatste woorden vervloekt de kapelaan hem. Amelric weet dat zijn leven geen zin meer heeft en heeft nog slechts 1 wens, met het zwaard in de hand mogen sterven aan de zijde van Hertog Jan I van Brabant, een goede vriend!

131. De Heren van Rode
132. De Slag van Woeringen
133. De spookkaros

Ammara

Ammara sloot zich nog maar pas aan bij de Amazones toen Johan en zijn gezellen gevangen genomen werden.  Om haar moed te bewijzen moest ze strijden tegen één van de gevangen genomen mannen: Antonio.

Ana Lucia

Het dochtertje van een plaatselijke stierenfokker. Ze is gek op vlinders. In haar onoplettendheid komt ze zo in de problemen en moet Johan haar redden. Haar manteltje wordt later in het verhaal door haar vader naar Johan geworpen waardoor hij als een torero de woeste stier in de arena kan verschalken.

212. De zwarte inquisiteur

Ananda

Om het Amazone-dorp tegen de oprukkende piraten te beschermen leidde Amanda een hele groep olifanten naar de rand van het dorp.  In het heetst van de strijd stormde de Amazone met haar dieren van tussen de bomen op de rovers af.

Anne Camor

Deze dame is een kennis van de heren van Warwack en krijgt de opdracht Johan staande te houden, zodat Coldred en zijn mannen hem kunnen doden. Aanvankelijk lijkt de list te slagen. Rufus’s plan is echter te doorzichtig, en het dienstmeisje neemt wraak voor de slag in het gezicht die Anne haar verkocht door haar te verklikken. Johan onderneemt actie en kan ongedeerd ontkomen.

042. Het testament

Anselmo Clusis

Deze oude man is de laatste gelovige van de godin Artemis.  De soldaten van de plaatselijke geestelijke, Fra Danilo, maken jacht op hem.  Wanneer ze hem na een lange achtervolging arresteren, martelen ze de man tot hij bekend waar het houten afgodsbeeld van zijn godin verborgen is.

In het bijzijn van de plaatselijke bisschop worden Anselmo en het houten beeld op de brandstapel geplaats.  Van zodra de arme man door de vlammen is verteerd, verdwijnt ook de godin Artemis definitief van deze wereld.

 

 

 

Antonio

Samen met zijn twee vrienden, Carlo en Roberto, bracht Antonio de Rode Ridder en Merlijn naar het vasteland in de buurt van Thailand om drinkwater te zoeken.  Even nadat Merlijn door de Amazones werd gevangen genomen werd ook dit drietal overmeesterd.

Arald

Jonge kasteelheer; kon nog net vluchten toen zijn ouders door Mordor omgebracht werden. Hierbij nam hij de zegelring mee die nodig is om het bewind volledig te kunnen waarnemen. Hij verblijft in de herberg van de mooie Serena waar hij vergetelheid zoekt in de drank. Mordor heeft reeds verscheidene doders op hem afgestuurd. Onder impuls van Johan weet hij de drank af te zweren. Samen met Yrrim, de fluitspeler en Serena vermomt hij zich als kunstenmaker om op het feest van Mordor op te treden. Dankzij de Rode Ridder krijgt hij zijn rechtmatig bezit terug en kan hij in het huwelijk treden met Serena.

079. De banneling

Argus

Argus is de mechanische vleermuis van Aelia. Wanneer Beyre hem tegen de muur gooit is hij ernstig beschadigd. Albertstein herstelt de robot en verbetert hem door hem spraakmogelijkheden te geven. Dit stelt Argus in staat om Johan en Kelso te bespieden en Albertstein te verwittigen. Wanneer Aelia partij kiest voor Johan en Kelso komt hij zijn meesteres ter hulp. Hij zal later de enige overlevende zijn van de ondergang van de zwarte toren. Alhoewel? Als enige overlevende wordt hij op een dag opgehaald aan de ruïne’s van de zwarte toren door een oude man…

121. De zwarte toren

Artemis

Terwijl de andere goden hun macht voelden afbrokkelen en de aarde verlieten, volharde Artemis, de godin van de jacht.  Ze trok zich in een magisch paleis in de siberische steppen terug en eiste gehoorzaamheid van het nabijgelegen dorp.  Voor eigen plezier moest op geregelde tijdstippen een mannelijke prooi worden geleverd.

Asmodeus

Deze gehoornde duivel was één van de aanklagers in de Helse Tuchtraad waarin Bahaal zogezegd over Demoniahs lot moest oordelen. Asmodeus voerde aan dat Demoniah nog steeds niet had afgerekend met de Rode Ridder en ze er bovendien niet in slaagde om het boek van onschatbare waarde; "Necronomicon" te bemachtigen.

171. De boetelingen

Astaroth

Volgens de Bijbel hadden Salomo’s bijvrouwen op hem zo’n slechte invloed dat hij zelfs deze hellevorst aanbad en in de film ‘Der Golem’ werd deze demon door Rabbi Low opgroepen om het juiste tetragrammaton te maken. In de Rode Ridderreeks neemt hij echter als tweede aanklager het woord in de Helse Tuchtraad. Daar vraagt hij Demoniah rekenschap te geven voor het falen van haar zoektocht naar de Levenswortel van Gilgamesh.

171. De boetelingen

Astra

De eerste grote liefde van de Rode Ridder maakt haar opwachting én enige verschijning in De Watermolen (52). Aanvankelijk stelt ze zich voor als de zuster van Astra en lijkt ze een wraakzuchtige feeks, maar uiteindelijk haalt de liefde voor Johan het en ze verraadt zelfs haar broer om hem te kunnen redden. In de rest van het verhaal bieden zij en de Rode Ridder aardig weerstand tegen de roversbende van Qrandar en ze ontpopt zich tot een uitstekende minnares voor Johan. Zij plannen reeds een mooie toekomst op Camelot, maar Qrandar vermoordt haar en dompelt Johan in diepe rouw. Als eerste minnares in de echte betekenis van het woord vormt ze een ideale voorloopster van Galaxa.

052. De watermolen

Awura, de woudfee

Beschermster van het woud. Ze beschermt de boeren en waarschuwt verdwaalde reizigers voor de wrede Rifkas. Ze laat zich echter zelden aan mensen zien. Ze wordt op een avond in de val gelokt door Rifkas en gevangen genomen. Omdat ze de Rifkas kan verblinden met haar blik wordt ze geblinddoekt. De Rifkas sluiten haar op onder de dode boom, en hopen zo de macht over het woud te krijgen. Johan weet haar te bevrijden, waarop ze met de Rifkas afrekent

Aylil

Aylill nr 102 de maagdenburcht Een schone deerne, zoals men wel vaker tegenkomt in de verhalen van de Rode Ridder. Afkomstig uit het dorp dat aan de voet van de Maagdenburcht ligt. Samen met haar jongere zus Abigaïl biedt ze haar diensten aan het buitenaardse wezen Urmürmürr Urmürmürr geeft haar en haar zus de opdracht om hem van voedsel te voorzien. Dat voedsel is de levenskracht van jonge maagden. Om aan meisjes te geraken stelt hij hen de Ghüüls ter beschikking. De Ghüüls zijn de oorspronkelijke bewoners van de Maagdenburcht die door hem in gedrochten zijn veranderd. Hun opdracht bestaat er uit de meisjes te ontvoeren. Aylill wil echter haar eigen schrikbewind over de streek vestigen en hoopt met de hulp van Johan Urmürmürr te verslaan. Urmürmürr wordt verslagen, maar weet Aylill nog te straffen alvorens te sterven onder het zwaard van Johan. Aylill ondergaat hetzelfde lot als de meisjes die ze zelf tot bij haar meester bracht. Quotte van Ayill: "Je bent veel te loslippig Abigaïl ga naar je kamer" (snik, zusterliefde is toch mooi he)

102. De Maagdenburcht

Bahaal

Bahaal, een van de zeven hellevorsten, kennen we al vele albums lang als de verpersoonlijking van de kwade machten die de Rode Ridder op zijn pad tegenkomt. Bijgestaan door Galaxa, fee van het licht, weet Johan altijd een halt toe te roepen aan de duistere praktijken van Bahaal: het scheppen van chaos, oorlog en ellende. Samen met zijn dienaren probeert Bahaal keer op keer dit ultieme doel te verwezenlijken, tot nu toe zonder succes.

Een uitgebreide bespreking volgt later... 

Pagina 2 van 34