Back to Top

Personages

Gilles de Rais

Als kind werd Gilles reeds gedreven om bloed te doen vloeien. Na gedronken te hebben van de judasgraal ging het echter van kwaad tot erger. Gilles de Rais krijgt een vreemde voorliefde voor jonge knapen. In opdracht van de Dauphin neemt hij de taak op zich om Jeanne D’Arc te beschermen en te begeleiden. Zijn verradersrol blijft lang gedekt, als generaal des Konings hoeft hij enkel aan de Koning zelf verantwoording af te leggen. De zwakke koning gaat echter mee in het spel. Wanneer de Engelsen Jeanne vrijgekocht hebben van de Luxemburgse Hertog wordt zij veroordeelt tot de brandstapel. De Rais onderneemt actie en bevrijdt haar na een dubbelgangster in haar cel te hebben laten plaatsen. Johan en Merlijn merken de bevrijdingspoging op, ze besluiten hem ter hulp te snellen. Na de Engelsen verdreven te hebben wil De Rais Jeanne laten drinken uit de Judasgraal. Johan merkt dit en neemt het op tegen De Rais, die een geduchte tegenstander blijkt te zijn. Uiteindelijk grijpt Merlijn in, hij werpt de judasgraal in de mist der tijden. Gilles rent de judasgraal als een bezetene achterna. Doorheen de mist is hij getuige van zijn eigen executie, 10 jaar later. Veroordeeld tot ophanging en de brandstapel voor het plegen van honderden kindermoorden.

210. Het zwaard van de maagd
211. Het vuur en de maagd

Gillis

Gillis is een kokshulpje in het kasteel van Horst.  De dag dat Doctor Faustus voor het eerst het kasteel van Horst aandeed, had hij 's nachts één van de ovenvuren laten uitgaan.  Bang voor woede van de kok, verborg hij zich.  Vanuit zijn schuilplaats zag hij hoe Doctor Faustus en zijn dienaar Joost het eten vergiftigden met een verdovende mengsel.  Daarna kon hij zien dat Magist Magiste, de blinde alchemist, werd ontvoerd en hoe er vanonder Joosts donkere kapmantel een demonisch gezicht keek.

Toen Johan en Indigo 's avonds terugkwamen, dacht hij dat deze duivel was weergekeerd.  Hij verstopte zich terug in de keuken.  Johan vond hem echter en stelde hem gerust.  Gillis bracht de Rode Ridder snel op de hoogte van wat hij die dag had meegemaakt.

Gnora

Deze heks is de dochter van Gwenleod.  Net als haar moeder heeft ze een hekel aan de idealen van Koning Arthur en ziet in Modred een ideale bondgenoot.  Ze helpt hem uit de gevangenis van Camelot te ontsnappen.  Ze stuurt hem op pad om de hoorn van de eenhoorn te bemachtigen en brouwt hiermee een elixir dat de drinker tijdelijk onkwetsbaar maakt.  Daarna trekt ze naar de Picten aan de kust.  Modred maakt indruk met zijn onkwetsbaarheid.  Wanneer ze hem vraagt om ook wat elixir te kunnen drinken omdat ze de Picten niet vertrouwd, komt haar vraag te laat.  Ze wordt door een speer van de Picten getroffen en sterft te plekke.

 

 

 

Godelieve

Godelieve verloor haar vader, en doorzag de pogingen van haar oom om zich meester te maken van het leen Berkendael. Zij richtte de vrijschutters op, om tegen de wantoestanden van haar oom Diedrich te vechten. Daarbij deed ze net alsof ze ziek was om verdenking te voorkomen. Met de hulp van de alchemist Geeraard wist ze de praktijken van Diedrich aan het licht te brengen. Onrecht werd hersteld, en bijgestaan door Geeraard zetelt zij nu in de burcht Bokkensteen.

Gog

Gog en Magog zijn twee figuren uit de onderwereld, die opgesloten zitten onder het land van Tigris en Eufraat. Volgens de profeet Ezechiël zullen Gog en Magog het Heilig land aanvallen en verwoesten. Een sekte van Sumerische hogepriesters tracht de reuzen weer tot leven te brengen zodat ze hun werk kunnen uitvoeren. Gesterkt met een leger van Scythen vormen zij een geduchte bedreiging. Een drietal hogepriesters slaagt erin Gog en Magog te wekken en zet hen meteen in de strijd in. Gog en Magog zaaien dood en vernieling, toch weten de tempeliers de dreiging tot staan te brengen, waarna Gog en Magog in opdracht van de hogepriesters optrekken naar het slot van de tempeliers, waar de magiër Aaron hen opwacht. Deze rekent op gepaste wijze met Gog en Magog af, wederom bevinden Gog en Magog zich in de vergetelheid, verslagen, maar niet uitgeteld….

206. Gog en Magog

Golmar

Golmar is een Engelse hereboer. Hij verleent Johan onderdak, en laat deze laatste kennismaken met zijn doofstomme zoon Conor en zijn vrouw. Wanneer Decca en haar Ierse bende de hoeve binnenvalen blijkt echter dat Conor niet doofstom is. Het is Deirdre, prinses van het Noorderland. Golmar gaf haar bescherming en neemt het nu ook voor haar op, wanneer blijkt dat Decca naar haar op zoek is om ze te straffen. Er barst een strijd los in de hoeve. Golmar treft daarbij de slechte Komec en doodt hem. Met behulp van Johan en zijn naaste buur wordt de overwinning behaald. Het is een dankbare Deirdre die de hoeve verlaat richting Camelot!

026. De kroon van Deirdre

Gonda de heks

Ganda redde Karin en haar moeder Agnes uit de brand van het Wolvesteen. Agnes stierf echter van verdriet, zodat Ganda de opvoeding van Karin op zich moest nemen. Ze leerde het meisje haar kennis en leerde haar tevens de wolven te bevelen. De burcht werd door de 7 in brand gestoken, vandaar dat ze wraak wil nemen op de 7. De 7 zijn dan weer op haar uit, ze is een lastige getuige aangezien zij weet wie
de 7 zijn.

Gondwir

Gondwir is de lijfarts van keizerin Amargith, en wordt opgeroepen als Johan met een vergiftiging wordt binnengedragen. Hij slaagt er niet in om johan te redden, maar kijkt verbaast toe als Amargith haar magische scepter gebruikt om Johan te genezen.

116. In de Witte Hel

Gonzaga de eenoog

Groot-Konstabel van de roemruchte tempeliersorde. Reeds lang een bekende en vriend van Johan. Samen versloegen ze hun vijanden reeds in album 150 Klingsor. Gonzaga nodigde Johan uit om hulp te bieden in de strijd tegen de Sumerische hogepriesters, die de legendarische Gog en Magog uit de vergetelheid willen wekken om de wereld te teisteren. De tempeliersorde staat klaar om in te grijpen, de dreiging is echter niet min. Met Johan in zijn gelederen voelt hij zich echter al een stuk zelfzekerder. Hij brengt Johan ook in contact met Liubah, een Egyptische schone die door de tempeliers gered werd van een roversbende. Over Gonzaga’s moed valt niet te twijfelen, de orde van de tempeliers is hem heilig, hij is dan ook een zeer toegewijd tempelier met een aanzienlijke status binnen de orde zelf. Hij zit er niet om verlegen zelf actie te ondernemen, Johan is dan de geknipte man om hen aan te vullen. In de strijd tegen Gog en Magog neemt Gonzaga de leiding over de eenheden van de tempelierorde. Deze bespreking wordt later aangevuld met de gebeurtenissen uit de nrs 149 en 150.

149. De groene steen
150. Klingsor
206. Gog en Magog

Goran

Goran is de tweelingbroer van Orlis, zoon van Herzel. Terwijl Orlis ervoor zorgt dat hij niet verdacht wordt, speelt Goran het spelletje verder. Hij ontvoert boeren en zet ze aan het werk in de toren waar de schat van hun vader verborgen ligt. Tijdens zijn bevrijdingspoging, wordt ook Johan bedwelmd door het giftige gas. Op die manier komt hij in de macht van Goran, die hem wat later wil doden. Orlis heeft een jachtongeval gehad en sterft aan zijn verwondingen. Dit zorgt ervoor dat Herzel berouw krijgt. Ze weet Goran tijdig tegen te houden. Tijdens deze schermutseling sterft Goran.

039. Noodkreet uit Cambor

Gorgonia

Gorgona is één van de titanen uit de Griekse godenwereld die de strijd met de goden van de Olympusberg overleefde. Jarenlang verkeerde zij in een diepe slaap tot Kerwyn haar wekte om samen tegen Camelot en Koning Arthur op te rukken als een onstuitbare kracht...

187. Gorgonia

Gorgontar

Deze draak ontvoerde Galaxa. Johan droomt hierover en gaat vastberaden op het monster af. De Dwergen oogsten lichtgevende kristallen om aan het monster te offeren. Wanneer zij niet genoeg leveren neemt Gorgontar wraak. Gorgontar blijkt echter geen partij voor Johan, na een fel gevecht doodt hij de draak. Uit het lichaam van de draak komt de gedaante van Bahaal tevoorschijn.

058. De toverspiegel

Gorling

Gorling is de aanvoerder van de Kjalten, vijanden van Tanjar, de zeekoning. De Kjalten leveren strijd met de rovers die met Djörndal aan de haal gingen. Wanneer ze het gevecht tussen Johan en de laatste rover zien wachten ze het resultaat af, om dan de rover te doden, net wanneer Johan bezwijkt. Ze laten Johan in leven omwille van zijn heroïsche strijd. Gorling tracht Johan aan zijn zijde te krijgen, wat Johan aanvankelijk weigert. Wanneer Johan echter de gevangen Sowin ziet, besluit hij zich toch bij Gorling aan te sluiten om ze te kunnen bevrijden. Johan daagt Gorling uit om mee op jacht te gaan en zo zijn kunnen met de boog te bewijzen. In een onbewaakt ogenblik weet Johan alzo Djörndal te heroveren. Hij bevrijdt Sowin en beiden slaan op de vlucht. Gorling zet de achtervolging in en weet met zijn krijgers Sowin terug gevangen te nemen. Op die manier heeft hij nog steeds een gijzelaar om Talmar onder druk te zetten ( Sowin is Talmar ’s dochter ). Gorling’s vloot rukt op naar de burcht van de zeekoning “ Talmar “. Jarlen, Sowin’s moeder tracht Gorling met een kistje juwelen om te kopen, Gorling weigert dit en wil Jarlen doden. Johan is intussen reeds aangekomen op het schip en heeft Sowin bevrijdt. Hij neemt het ook op voor Jarlen en na een hevige strijd wordt Gorling dodelijk getroffen door Johan’s zwaard. Met zijn laatste krachten laat Gorling het schip op de klippen lopen, hij sleurt Djörndal mee de diepte in.

017. De Zeekoning

Gorm

Gorm is één van de twee kandidaten om Koning Horak op te volgen.  Wanneer hij echter de gevaarlijke beproevingen verneemt, beweert hij zich terug te trekken en het koningschap aan Tanjar te laten.

Gorm, koning van Jorda

Leider van Jorda, een van de zeven steden, die gezamelijk het verzamelde Thugh leger zullen bestrijden. Samen met Brakk en de andere edelen zet hij de aanval in op de Thugh hoofdmacht, wat hem het leven zal kosten.

061. In de schaduw van de Thugs

Gorrax

Gorrax komt van het sterrenvolk, en belandde door een schipbreuk op aarde. Zijn rol was die van verkenner, om te onderzoeken waarom Gilgamesj, de halfgod, zijn taak niet volledig had volbracht. Op aarde wordt Gorrax gevangengenomen door Demoniah. Zij waagt allerlei pogingen om zijn geheimen te ontfutselen. Hij wordt bevrijdt door Johan en kapitein Thorwald, en in een vervolgalbum reizen ze allen af naar Mesopotamië om daar het geheim der onsterfelijkheid te beschermen tegen Demoniah. Dit lukt en Gorrax blijft samen met het weeskind Yacintha achter om voor haar te zorgen.

117. De magische scepter
118. Gilgamesh

Graaf Lagriffe

Dit heerschap bezit een streek in Zuid-Frankrijk. Als geen andere zijn de naburige Katharen, die het vergaren van macht en rijkdom, een doorn in het oog en samen met de inquisitie vervolgt hij hen tot ketters. De man gaat gaat zelfs zo ver dat hij onschuldige, maar begoede mensen beschuldigt en ter dood veroordeeld om hun bezittingen te kunnen innemen. Wanneer hij ook Guido en Gianni gevangen neemt, omdat ze een gevonden schat niet op tijd aan hem zouden gemelden hebben, besluit Johan het proces van het tweetal bij te wonen. Het is hem snel duidelijk dat het slechts een vertoning is.

Met een verloren dolk van de Furiën kan hij zich van de plaatselijke inquisiteur ontdoen en zijn moord in schoenen van de Furiën schuiven. De drie dames worden door hem tot de dood aan de strop veroordeeld. Wanneer ze echter voor hun executie door Johan bevrijd worden, gijzelen ze heer Lagriffe en trekken zich met hem terug in zijn vertrekken. Daar vernielen ze het relikwie dat reeds generaties in het bezit van zijn familie is en zelfs in hun wapenschild is opgenomen.

Wanneer hij uiteindelijk door zijn soldaten wordt bevrijd, komt hij er achter dat de ontsnapte Guido en Gianni hun schat hebben teruggestolen en het goud aan het volk hebben uitgedeeld. Woedend eist hij zijn goud terug en dreigt zelfs de menigte door zijn boogschutters onder vuur te laten nemen als ze één goudstuk achterhouden. Even woedend gooit de menigte het goud terug. Vanuit de massa wordt echter ook een dolk naar hem gegooid, die hem het leven kost.

Graaf Reynhorst

 Vader van Veerle en Hermine. Hermine is jaloers op Veerle, die gaat trouwen met Erwin. Zij tracht dit te verhinderen door met Pinak de nar en Verdal de tovenaar samen te werken om zo tweedracht te zaaien tussen Johan en Erwin. Zij krijgt echter wroeging, maar raakt zwaargewond.

Graaf uit 'Met masker en zwaard'

Hij is de vader van Rosemarie, wiens naam we jammer genoeg niet te weten komen. Niettemin wordt hij zorgvuldig om de tuin geleid , zodat Johan valselijk beschuldigt wordt van diefstal en in de kerkers belandt. Teneinde raad zal hij uiteindelijk nog op Johan terugvallen om zijn ontvoerde dochter te redden. Johan zal in zijn opdracht slagen, de graaf ziet zijn dochter weer.

Met masker en zwaard

Graaf van Chirac

De Graaf van Chirac is uit op het eeuwige leven en goud, veel goud! Wat is er dan handiger dan de steen der wijzen, waarmee alchemisten lood in goud kunnen veranderen. Een klein probleem, tot dusver heeft nog geen enkele alchemist deze truck kunnen toepassen. Dan maar de beste alchemist ter wereld ontvoeren, de blinde Magist Magiste uit Toledo. Ondanks alle dreigementen brengt Magist de Graaf geen stap verder. Integendeel, door toedoen van Johan en Indigo lijkt het hemelse plan van de Graaf gedoemd om te mislukken. De liters elixir zijn geenszins de steen der wijzen, maar Grieks vuur. In de ontploffing die in de werkplaats van Magist plaatsvindt laat de Graaf van Chirac het leven. Zijn ziel leeft verder in een ontbindend lichaam...

Pagina 11 van 34