Back to Top

Personages

Hans

Hans is één van de vrienden van Wando, een plaatselijke leenheer van een Brabants dorp.  Samen met zijn gezellen ontvoeren ze Iudith naar een verlaten schuur buiten het dorp, waar ze zich aan haar willen vergrijpen.  De Rode Ridder komt echter tussenbeide en Hans wordt zwaargewond afgevoerd.

Wanneer Johan de dag daarop in hun handen valt, zetten ze een godsgericht in scene.  Vanuit het publiek hitst hij de menigte op.

Hans Jansmar

Deze visserszoon zit samen met zijn vader en twee broers in het complot om de Franse oorlogsvloot te Sluis te vernietigen.  Door het verraad van Maarten Halvoet kon hij echter nooit tot actie overgaan.

 

 

 

 

 

 

Hans, de molenaar

Hans reageert op de dwangbrieven van de vuurgeest door de gevraagde geldsom naar de vuurgeest te brengen. Hij tracht hierbij de vuurgeest te overmeesteren, wat hem niet lukt. Johan komt net op tijd om te helpen. Het gevecht levert een belangrijk item op dat tot de ontmaskering van de vuurgeest zal leiden, nl. een rabauwenmes!

Harald

Harald was uit op de schat en de troon van koning Ronjar van het Noorderland. Ronjar ging op de vlucht en werd aangevallen door de Kobolden. Hierbij stierf Ronjar. De Kobolden bewaken nu het graf en de schat van Ronjar. Deirdre is op weg naar het graf om de scepter te bemachtigen die haar koningin maakt. Harald, die ook op weg is naar het graf wordt onderweg aangevallen door Kobolden. Johan en Lancelot snellen ter hulp, waarna ze Harald gevangen nemen. Harald krijgt versterking en gooit het met Johan, Lancelot en Deirdre op een akkoordje. Ze zullen samen de Kobolden het hoofd bieden en optrekken naar het graf. Er volgt een helse strijd met de Kobolden, waarbij de leider van de Kobolden gewond raakt. De Kobolden vragen een staakt het vuren om hun gewonde leider weg te brengen. Harald weigert dit, Johan en Lancelot dwingen hem echter om toe te geven. Wanneer de groep aan het graf van Ronjar aankomt, geeft Harald Johan, Lancelot en Deirdre de kans om weg te gaan, zoniet zal hij ze doden. Uiteraard weigeren de 3 dit aanbod, Johan en Lancelot houden Harald en zijn vikings op, terwijl Deirdre in het graf de scepter gaat halen. Terug buiten vluchten ze naar een kring van stenen, die de vikingen niet durven betreden. De vluchtelingen bezitten geen water en Lancelot is gewond. Harald biedt water aan, in ruil voor de scepter. Johan weigert het aanbod, en daagt Harald uit tot een duel. Harald gaat erop in. Na een hevige kamp sterft Harald door Johan’s zwaard.

027. Het graf van Ronjar

Haroum

De kalief is een onevenwichtige man, die enerzijds de slavenhandel intact houdt, maar aan de andere kant Johan gratie verleent en als gast in het paleis uitnodigt. Als uiteindelijk de Parel van Bagdad gevonden wordt, kan de kalief geen besluit nemen omtrent de slavenhandel. Uiteindelijk geeft hij zelfs zijn meest getrouwe raadsman, Omar de Wijze, de schuld van een slavenopstand waardoor deze moet vluchten en omkomt. Uiteindelijk wordt Bagdad aangevallen door de Mongolen, en de heerschappij van Haroum komt ten einde.

Hassan

Hassan is trouwe onderdaan van de kalief die de blanke ongelovigen het liefst in slavenboeien ziet. Johans aanwezigheid ziet hij als een bedreiging. Als Johan en Omar de Wijze samen besluiten om de Parel van Bagdad te zoeken om de Kalief te beïnvloeden, besluit Hassan de Rode Ridder om te brengen. Deze aanslag wordt verijdeld, en na een achtervolging over de daken van Bagdad stort Hassan naar beneden, en komt om.

Heelmeester van Garthon

Deze wijze heelmeester redt Garthon ternauwernood het leven, wanneer diens wonden na een roekeloze strijd weer opengaan. Alle eer voor deze man, die maar met moeite vat krijgt op zijn meester!

099. De gijzelaars

Heer Codrick

De kolossale Codrick eist als leenheer van heer Rowan de hand van zijn dochter om de leenachterstand te betalen.  Wanneer Rowan hem weigert en liever zijn leengoed teruggeeft, ziet Codrick dit als een belediging en eist -goed wetende dat hij erin nog nooit verslagen is- een duel.  Hij geeft Rowan drie dagen om een voorvechter te zoeken, maar geeft intussen zijn mannen instructies om te beletten dat Rowan hulp bij de Ronde Tafelridders kan inroepen.

Drie dagen later staat Codrick zoals beloofd opnieuw voor de poort van Rowans burcht.  Tot groot jolijt duikt de tengere Cinric op als voorvechter.  Cinric, die meent van Merlijn een magische ring gekregen te hebben, wint echter onverwachts het pleit en verwond heer Codrick ernstig aan de arm.  Overmant door eerverlies en twijfel stort Codrick zich in het water.  Net op tijd wordt hij door de heks Gawhint gered en beiden besluiten samen te werken om zich op Cinric en Merlijn te wreken.

Daarop ontvoert Codrick Eliane en biedt haar nadien als ruil aan voor de ring van Merlijn.  Bij de ruil ontneemt hij Cinric echter de ring, slaat de knaap laf neer en neemt Eliane terug mee naar de spelonk van Gawhint.  Wanneer Johan, Lancelot en Cinric de spelonk binnendringen om Eliane te bevrijden, raken Codrick en Cinric opnieuw slaags.  Een harde uithaal van Cinrics zwaard wordt heer Codrick fataal.

Heer Robrecht

De leenheer van Berkendael. Wilde na de dood van de heer van Bokkensteen het leen overdragen aan Diedrich, de broer van de overleden burchtheer. Door tussenkomst van Johan werden de vuile praktijken van Diedrich blootgesteld, en Robrecht besloot tot een tweekamp om Diedrich de gelegenheid te geven zich te verdedigen. Schonk het leen uiteindelijk aan de rechtmatige opvolger, de dochter Godelieve.

Heer Rowan

Wanneer heer Rowan het onverwachts bezoek krijgt van Hugon, de hofnar, komt ook heer Codrick, zijn leenheer, langs.  Hij eist dat Rowan zijn huurgelden aflost door hem de hand van zijn dochter te schenken. Wanneer Rowan hem echter antwoordt dat hij liever zijn leen opgeeft, vat Codrick dit op als een belediging en eist een duel om de hand van Eliane, Rowans dochter.

Hugon stelt de man voor om voor hem bij de Ronde Tafelridders hulp te halen.

Heer van Brokland

Onder heerschappij van Koning Arthur moest de heer van Brokland zijn lijfeigenen vrij laten en tolereren dat ze zich als vrije boeren in de streek zouden vestigen.  Om ze terug onder zijn bescherming te lokken, besloot hij angst te zaaien in de streek door de Zwarte Raven, een heidense sekte die door zijn vader nog werd uitgeroeid, nieuw leven in te blazen.

Heer van Coucy

Tijdens de verdediging van Damme laat Frans Ackermans zijn bombarden op de achterhoede van de Franse belegeraars, waar de edelen rond hun vaandels geschaard staan, richten.  Verscheidene officieren, waaronder de heer van Coucy die het geschut aanvoert, worden in dit bombardement gedood.

 

 

 

 

 

 

Heer van Kronberg

Heer van Kronberg. De heer van kronberg is een vriend van Tolnaer en Manders. Hij heeft een dochter Greetje. Na de brand van de Tolnaershoeve nodigt hij Johan uit in zijn slot. Zelf gelooft hij niet in een geest. Wanneer Johan ontdekt dat de vuurgeest een rabauw is , stuurt hij aan op een zoekactie in de verboden wijk.

Heer van Walland

De Heer van Walland was één van de getrouwen van Koning Arthur.  Tot verachting van Walewyn raakt de man onder de bedwelmende invloed van Kerwyns toverdrank en drinkt samen met de tovenaar en enkele andere ongelukkigen op de ondergang van zijn vorst.

Heer van Warwack

Reeds tijdens de regeerperiode van Arthur werkte de heer van Warwack zijn vorst indien mogelijk tegen. Nu wil hij wraak voor de nederlaag van Bahaal. Hij zal echter falen en sterven onder het zwaard van de ijveraars voor de nieuwe ronde tafel!

042. Het testament

Heinz

Zoon van Wilhelm, broer van Hannelore en Balor; vermomd als De Dood is hij samen met zijn broer en zijn vader verantwoordelijk voor talrijke roofovervallen en de ontvoering van Rosemarie, de dochter van de burchtheer.

Met masker en zwaard

Helmund van Valkensteen

Helmund van Valkensteen huwde me mooie Hiordis uit het noorden.  Tijdens de feestelijkheden van het huwelijk versloeg hij alle vier de heren van Kamroen bij het steekspel.  Vanaf dan haatten de vier gebroeders hun buurman en lokten hem enkele maanden later in een hinderlaag om hem laf te vermoorden.

Henzi

De jonge Henzi leefde in de vroege middeleeuwen in een kleine stad in de Elzas.  Hij was één van de vele toeschouwers op de verbranding van een miskend wetenschapper, waar hij samen met enkele vriendjes na de verbranding enkele botjes zou proberen buit te maken om aan de chirurgijn te verkopen.

Henzi kon helaas niet weten dat dat de verbrande wetenschapper, Doctor Faustus, op zijn einde manier het eeuwig leven had verworven.  Terwijl zijn ene lichaam op de brandstapel wegbrandde, eigende hij zich het lichaam van Henzi toe.

Heraut van Codrick

Omdat Heer Rowan weigerde om de hand van zijn dochter als schuldvereffening aan Heer Codrick, was deze laatste beledigd en eiste eerherstel met het zwaard.
Een heraut riep van aan de poorten van Rowans kasteel de uitdaging uit.

Heraut van Reynhorst

Wanneer Johan door Eric tot een duel wordt uitgedaagd, verschijnen beiden in de overtuigen van hun gelijk op het kampveld.  Een heraut van het kasteel Reynhorst blaast de kamp op gang.  Onmiddellijk stormen beide kampers op elkaar in.

Herder uit de Grote Bergpas

Deze herder heeft niets te vrezen van de Hunnen, het is juist andersom, de Hunnen vrezen hem. Enkele van hun paarden stierven na het drinken uit de beek die vlakbij zijn hut loopt. Ze denken dat hij een tovenaar is. Wanneer Gawan en de gewonde Johan op weg zijn naar Camelot en zich willen laven aan de beek, is hij net op tijd om onheil te voorkomen. Hij vertelt dat de beek vergiftigd is door ertsen die hoger in de bergen in het water terechtkomen. Hierbij geeft hij de oplossing tot het Hunnenprobleem. Gawan zal de beek omleiden om zo de rivier waar de Hunnen hun drinkwater uithalen te vergiftigen. Hun opzet slaagt en de Hunnen kramen op.

036. De zwarte roos

Pagina 13 van 34