Back to Top

Personages

Hermax

Een zwarte magiër, en de raadgever van koningin Alena. Hij brouwt het drankje, dat de slaven een vals gevoel van geluk bezorgt, en hen gewillig laat werken. Gaetan rekent met de oude tovenaar af, wanneer deze een poging onderneemt om via de moerasgeest Johan en Gaetan uit te schakelen.

094. Xanador

Hermes Trismegistus

Hermes Trismegistus, de 'driemaal grote', was de vereenzelviging van de Griekse god Hermes en de Egyptische god Thot.  Hij wordt beschouwd als de architect van de Grote Piramide.  Hij is de aartsvader der magie en alchemie.

Hij is niet door tijd gebonden.  Zo reisde zijn geest door de tijd om de tweeling Merlijn en Kerwyn in magie te onderrichten.

Toen Doctor Faustus Magist Magiste aanzette om resultaat te boeken, verwees de blinde alchemist met de woorden "De grote Albertus Magnus en zelfs Hermes Trismegistus wilden al resultaat zien" naar de grondlegger van hun vakgebied.

Hermine Reynhorst

Hermine is de jaloerse zus van Veerle en dochter van graaf Reynhorst. Haar afgunst drijft haar tot bij de nar Pinak, die haar in contact brengt met Verdal de tovenaar. Verdal wil hulp verlenen in ruil voor intrek in Reynhorst. Wanneer haar daden tot doden dreigen te leiden krijgt ze wroeging. Pinak vreest echter dat Hermine hem zal verraden en hij gooit een kandelaar tegen haar achterhoofd. Wanneer hij haar de genadeslag wil geven wordt hij ontdekt en vlucht weg. Veerle, Erwin, Johan en de graaf Reynhorst vergeven haar zonden. Hermine wordt naar de kust overgebracht om er van haar zware verwondingen te herstellen.

Hert

Doorgaans waren herten in de middeleeuwen een interessant opspringende voedselbron.  Toch wist een mysterieuze edeldame in 'Hugon de hofnar' ook de aanwezigheid van de beestjes te appreciëren.  Getroffen door de pokken trok ze zich in de natuur terug.  Deze dieren trokken zich niets aan van haar misvormde gezicht.

Herzel

Herzel was de vrouw van de heer van Cambor, die in opdracht van de koning naar het Noorden trok om er tegen de barbaarse horden te strijden. Tijdens deze opdracht vergaarde hij enorme rijkdommen met plundertochten. Deze schat werd in een toren verstopt, beschermd met een ingenieus beveiligingssysteem van giftige dampen. Herzel keerde na de dood van haar man terug naar Cambor om daar met haar zoons te regeren. Al snel willen ze de schat bemachtigen, er worden dorpsbewoners ontvoerd om onder gevaarlijke omstandigheden de toren te ontmantelen. Een monster dat in het moeras woont, wordt verantwoordelijk gesteld voor de verdwijningen. Dat is echter buiten Johan gerekend, die meteen wantrouwig wordt. Terwijl haar ene zoon Horlis aan haar zijde blijft om verdachtmakingen neer te sabelen zet haar andere zoon Goran de duivelse praktijken verder. Dromed, een huurling zet Johan op het juiste spoor, hij duidt de toren aan als plaats des onheils. De pijl waarmee Dromed gedood werd leidt Johan terug naar Cambor, waar Orlis dodelijk gewond in bed ligt. Soldeniers wijzen de uitgang aan. Later ontdekt Johan de waarheid in de toren zelf, Goran weet Johan gevangen te nemen, Herzel komt net op tijd tussenbeide om Goran te stoppen, Goran sterft tijdens deze schermutseling. Herzel heeft berouw, ze is nu haar beide zonen kwijt, Orlis overleed eerder aan zijn verwondingen.

039. Noodkreet uit Cambor

Hilde

Dochter van burchtheer Gawain, en doelwit van de wraakactie van Thoran de sekteleider. Hilde weet niet van het gevaar af, maar ze voelt wel aan dat er iets staat te gebeuren. Is zeer eigenwijs, maar luistert goed naar haar vader.

Hiordis

Vrouwe Hiordis, een dame uit de Noorderlanden, is gedreven door wraakgevoelens, en is vastbesloten de Heren van Kamroen ten val te brengen. Zij zijn verantwoordelijk voor de moord op haar man. Zij liet iedereen in de waan dat zij gestorven was, om jaren later op te duiken en haar plannen uit te voeren.

Hiram

Vechtersbaas en bullebak, samen met Ebert de aanvoerder van het garnizoen van Mordor; deze twee worden door Mordor weggestuurd omdat Sirtis wil dat Johan de leiding van het garnizoen op zich neemt; Mordor geeft hun echter de opdracht om Johan op te ruimen; in een zwaardduel met Johan wil hij deze verraderlijk met een dolk neersteken maar wordt geveld door de fluittonen van Yrrim, de fluitspeler.

079. De banneling

Hisol

Zij is een lid van de amazones uit het Rijnland. Ze wordt van een beer gered door Johan. Als teken van dankbaarheid besluit ze hem te helpen de trollenspeer te veroveren die door de amazones geroofd werd. Deze speer is het enige wapen dat opgewassen is tegen de Hamer van Thor. Ze stoot aanvankelijk op verzet van Rinilde de aanvoerdster, die Johan uit de weg wil ruimen. Door ingrijpen van Hisol wordt dit verhinderd en Rinilde komt tot inkeer. Johan en Hisol vinden Mogular de Rijnvisser die de hamer in z'n bezit heeft. Deze is op z’n hoede en weet Hisol te verrassen. Hij doodt haar met z'n hamer. Johan wreekt haar door Mogular te verslaan met de trollenspeer. Er heerste een zekere magie tussen Johan en Hisol.

045. De hamer van Thor

Hoeder van de beer

Als leider van het circusgezelschap is hij zowat de koning van de grot. Hij smeedt plannen voor veroveringstochten in de bovenwereld. Huurlingen, wapens, harnassen, er wordt enorm geïnvesteerd in de nakende strijd. Hij zet er zijn dochter Mariza toe aan Johan het hof te maken, daar ze een ervaren krijgsman kunnen gebruiken! De opzet mislukt, en de grot zal voor eeuwig en altijd zijn verblijfplaats worden.

207. De grot van de beer

Hogarth

De Hooglander Hogarth is te gast in Camelot. Het is echter geen plezierbezoekje. Hogarth komt Arthur verzoeken om militaire steun! Zijn naaste buur Fingham zou namelijk een huurlingenleger op poten aan het zetten zijn om zijn gouw binnen te vallen. De reden van deze agressie zou het feit zijn dat Hogarth Fingham de hand van zijn dochter weigerde. Arthur beslist niet halsoverkop, hij wil eerst de situatie laten onderzoeken. De opvliegende Hogarth laat zich niet kisten en tracht de rondetafelridders tegen elkaar op te zetten. Die avond wordt Hogarth blijkbaar vermoord, alle sporen wijzen naar Johan. Er was echter nog iemand in de kamer. Er komen een spiegel en een waarzegster aan te pas om de ware toedracht te onthullen. Guinevere wilde met Hogarth praten, Hogarth verloor bij dit gesprek zijn koelbloedigheid en wilde Guinevere te lijf gaan. Door een ongeluk struikelt hij echter en valt op zijn eigen dolk. Arthur had gelijk met zijn terughoudendheid, Hogarth wilde enkel Fingham’s landerijen plunderen en aan zijn eigen grondgebied toevoegen.

030. Mysterie te Camelot

Holmarl

Holmarl de herenboer heeft een versterkte hoeve op het grondgebied van de Kazanga’s. Op een dag komt Johan hem de dood melden van zijn dochter en schoonzoon. Zij werden vermoord door de Kazanga’s. Zijn kleindochter Yannick werd als slavin meegevoerd door de Kazanga’s. Johan gaat op tocht om het kleintje te bevrijden. Holmarl zal diegene die zijn kleindochtertje terugbrengt belonen met een fikse som geld. Jocquil, zijn rechterhand wantrouwt Johan en wil deze een hak zetten om zo zelf het geld op te strijken. Wanneer Johan en Jocquil toch besluiten samen te werken en in het nauw gedreven worden door de Kazanga’s sturen ze Haapsalla op weg om Holmarl ter hulp te roepen. Holmarl komt dan ook net op tijd en rekent af met de Kazanga’s. Nderri-Derri wordt door Holmarl gedood! Holmarl belooft Yannick een vader voor haar te zijn.

089. De ontvoering

Hond van Franseza

Tijdens Johans avontuur in De zwarte weduwe loopt Fransezas hond geregeld in de buurt rond.  Wanneer Johan een liefdeselixir, dat Jute voor Franseza brouwde, in de drinkbak van het dier uitgoot, had hij de grootste moeite om beest van zich af te houden.

Hoofdman van de Picten

Wanneer Modred bij de Picten verschijnt en de leiding over de stam opeist, kan het stamhoofd niet anders dan laten zien wie de baas is.  Modred, die van een elixir heeft gedronken, is echter onkwetsbaar en vangt de man zijn speer zonder probleem op.  Onder de totem met de mammoetskop stoot Modred hem neer.

Horeptah

Horeptah is de hogepriester van de sekte van de zwarte cobra. Hij vervult tevens de rol van spion als dienaar van Garwein, grootmeester der tempeliers. Horeptah zal Johan vergezellen tijdens zijn opdracht om Daphne, Garwein’s dochter te bevrijden. Onderweg raakt Johan Horeptah kwijt, om hem net voor de apotheose terug te vinden. Horeptah geeft zich bloot en legt zijn plannen voor. Via een bezwering zal hij trachten de mummie van een Egyptische veldheer tot leven te wekken. Op die manier zal zijn leger de dynastie van de Farao’s weer vestigen. Johan, de tempeliers en de saracenen steken daar echter een stokje voor. Horeptah wordt uiteindelijk het slachtoffer van zijn eigen grootheidswaan. Als enige kan hij ontsnappen uit de piramide in Memphis. Wanneer hij later echter in de tempel van Menephteor krokodillen op Johan wil afsturen is Kadesh de Nubiër in de buurt om hem uit te schakelen. Hij wordt verslonden door de Nijlkrokodillen.

085. De Zwarte Cobra

Houtijn

Een ridder, door de gouwheer gezonden om de gebeurtenissen omtrent de zwarte wolvin te onderzoeken. Hij ontmoet Johan in een herberg en valt deze laatste aan wanneer die de woorden zwarte wolvin uitspreekt. Houtijn weet een beetje van de wijn die hem geschonken werd, zijn vrienden weten hem echter te kalmeren. Plots wordt Houtijn gevraagd om naar de stallen te gaan, waar iemand hem wenst te spreken. Wat later wordt hij er dood aangetroffen. De dader is weggevlucht.

015. De zwarte wolvin

Houtsprokkelaarster uit 'Koning Arthur'

Deze dame wees Johan en Lancelot de weg naar London.  Lancelot beloonde haar met een goudstuk en vroeg haar om niemand te vertellen dat ze hun had gezien.  Als dank zocht de vrouw onmiddellijk de soldaten van Lodogran van Cameland op.  De grote beloning die ze voor ogen had, kreeg ze echter niet.  Ze kwam onder de paarden van van de mannen terecht.

Hubert

Hubert is één van de poortwachters van het kasteel van Horst.  Wanneer de inwoners van het slot door Doctor Faustus worden verdoofd, vinden Johan en Indigo bij het binnenrijden van de kasteelpoort als eerste terug.  Zijn ademhaling was zo zwak dat ze eerst vreesden voor zijn dood.

Pagina 14 van 34