Back to Top

Personages

Hugon

Deze moedige dwerg is de hofnar te Camelot. Na een missie van Koning Arthur slaat de nar op de vlucht voor de krijgers van Heer Codrick en vindt een veilig onderkomen in het kasteel van Heer Rowan.  Wanneer Codrick daar echter de hand komt eisen van Rowans dochter Eliane, besluit Hugon om het slot te verlaten en in Camelot hulp te halen. Op het nippertje bereikt hij de domeinen van Camelot waar Johan  en Lancelot hem nog net op tijd redden van Codricks handlangers.

Later ziet hij hoe een oude dorpsgenoot zwaargewond Camelot bereikt en ruikt zijn kans om net als de ridders van de Ronde Tafel eens een heldenrol te spelen.  Hij steelt de tas van de intussen overleden dorpsgenoot en opent geheel alleen een onderzoek naar de praktijken van de heer van Brokland.  Op de terugweg naar zijn dorp loopt een overnachting bij een kwaadaardige boer verkeerd af en dreigt de nar geradbraakt te worden.  Door tussenkomst van Johan en Lancelot kan de nar zwaargewond bevrijd worden en in een hut in het woud op krachten komen.  Daar weet hij aan Johan en Lancelot te ontsnappen en zet zijn zichzelf opgelegde taak verder.  Bijna slaagt hij er geheel alleen in om de kinderen van zijn dorp, die door de heer van Brokland aan een afgod zullen geofferd worden, te redden.  Wanneer de kinderen zijn optreden echter verkeerd inschatten en vluchten kan hij alsnog de Rode Ridder en Lancelot waarschuwen om tijdig tussenbeide te komen.

Hurrie Burrie

Hij is de grootvizier van Sidi Mardoek, kalief van Karabuk. Hurrie is een alchimist en sterrenwichelaar. Anderen noemen hem een boosaardige tovenaar. Hij vertoont een bijzondere interesse in de kunsten van El Houdin. Hurrie Burrie’s persoonlijke lijfwacht, Malabar komt om tijdens de schermutselingen na afloop van het eerste deel van de proef. Wanneer El Houdin ook de hoofdproef van die dag overleeft, vraagt hij Johan en zijn gezel om mee te komen naar zijn bolwerk, buiten de stad. Daar neemt hij Johan en El Houdin gevangen. Met behulp van het magische boek Necronomicon wil hij El Houdin doen falen in de dodensprong. Hurrie Burrie is echter niet de enige die uit is op El Houdin, ook Demoniah, met haar woestijnrovers en De Dood zijn op hem uit. Er ontstaat dan ook een zwaar gevecht in en rond het bolwerk. De Dood nadert de plek des onheil, maar Hurrie Burrie creëert een magische kring rond Johan en De Dood, die hen machteloos maakt. El Houdin overleeft ook deze proef, en wanneer Demoniah Necronomicon wil bemachtigen, sleurt ze Hurrie Burrie mee in een kuil vol slangen, meteen het einde van deze tovenaar.

128. De Boeienkoning

Illumis

Deze machtige tovenaar had een hele bibliotheek aan boeken en geschriften.  Kort voor zijn dood liet hij ze in een geheime kamer inmetselen.
Na honderd jaar deed enkel nog een beeld van de man aan hem herinneren.

Wanneer Rik, een jongen men aanleg voor magie, in het bezit komt van enkele van zijn perkamenten verschijnt de geest van Illumis voor de jongen.  Illumis waarschuwt de jongen voor Zwarte Narcis en Demoniah en geeft hem instructies om de toverformules op de perkamenten te benuttten.

Indigo Magiste

Deze bevallige verschijning is ook gekend onder de naam « Blauwe heks ». Indigo is de dochter van Magist Magiste, de befaamde alchemist uit Toledo. Indigo slaat op de felblauwe kleur van haar haar, veroorzaakt door een uit de hand gelopen experiment. Deze haarkleur en haar kennis van alchemie, kruiden en geneesmiddelen maakt haar leven niet eenvoudiger. Het deed haar binnen de categorie heksen vallen. Als dusdanig belandde zij dan ook op de brandstapel, tijdens haar zoektocht naar haar ontvoerde vader. Op het juiste ogenblik schoot Johan haar als een reddende engel ter hulp. Hij bevrijdde haar van de brandstapel en besloot haar te helpen in haar zoektocht naar haar vader. Dit avontuur bracht Johan en Indigo erg dicht bij elkaar. De liefde deed de rest. Indigo is een jonge levenslustige vrouw met een groot hart. Ze is echter niet vies van het zwaardere werk en kan ook haar mannetje staan.

Inktvis uit het Land der Galmende Kinkhoorns

Wanneer Johan Alva betrapt, vlucht zij in paniek een spelonk in.  Daar wordt ze echter plotseling gegrepen door een reusachtige inktvis.  Johan aarzelt niet en hakt wild in op het monster.  Slechts nadat hij zijn zwaard tot aan het gevest in het ondier ploft lossen de armen hun dodelijke greep.

Inquisiteur uit 'De klauw'

Deze inquisiteur speelde met graaf Lagriffe onder een hoedje om vermogende personen valselijk van ketterij te beschuldigen. De slachtoffers werden zonder eerlijk proces veroordeeld en op de brandstapel geplaatst.

Toen de Furiën tijdens schermutselingen een dolk verloren, rook graaf Lagriffe zijn kans schoon om zich zowel van de inquisiteur als van de Furiën te ontdoen. De inquisiteur werd met de dolk vermoord en zijn lijk werd in de vertrekken van Lagriffe achtergelaten. Wanneer de Furiën kort daarop bij de graaf inbraken, viel deze met zijn soldaten de kamer binnen en betrapte het drietal zogezegd op heterdaad.

Irina

Irina werkt als dienster in “De witte Zwaan”. Johan betreedt de herberg en wordt er verkeerdelijk aanzien als een “machtige”. Ogenblikkelijk wordt hij dan ook op zijn wenken bedient. Johan deelt zijn maal echter uit aan de omstaanders, die niets beters dan water en brood kunnen krijgen. Wanneer de Schout en zijn manschappen de herberg binnenvallen vallen ze Irina lastig. Johan komt tussenbeide en rekent met de schurken af. Hierop wordt de situatie van de omgeving uitgelegd, Irina blijkt banden te hebben met de opstandelingen, meer zelfs, Rupert haar verloofde is de leider van de opstandelingen. Hun drijfveer, een einde maken aan de onheuse behandeling van de bevolking. Thorbold, de grootvader van Irina helpt haar de herberg uit te baten. Wanneer later de echte machtige aankomt, helpt Irina hem in de val te lokken, nu kan er echt aan de val van Rodrick, de landvoogd gewerkt worden. Johan begeeft zich naar de burcht, Irina en Rupert zullen hemvergezellen, vermomd als medewerkers. Eens binnen de muren zullen zij de opstandelingen helpen de burcht in te raken. Met behulp van de net aangekomen ronde tafelridders wordt heer Rodrick ten val gebracht, voor Irina en Rupert het begin van een lang en gelukkig leven.

204. De rode gezant

Irma

Irma is de keukenmeid van Solita. Zij is echter meer dan dat, ze is de steun en toeverlaat van de jonge vrouw die staande tracht te blijven in de puinhopen van haar eens zo welvarende thuishaven. Irma kent de reputatie van Johan en spreekt haar meesteres dan ook de nodige moed in.

086. De Duivelszee

Irma

Irma is de wijnschenkster van het kasteel van Horst.  Samen met de andere bewoners van het slot werd ze getroffen door het vergiftigde voedsel van Doctor Faustus.  Gillis, een leerjongen van de kok die aan de vergiftiging wist te ontsnappen, vond haar als één van de eersten terug.  Enkele uren later werd ze samen met de andere kasteelwoners door een tegengif van Indigo uit haar verdoving bevrijdt.

Isabel

Isabel is één van de negen dochters van koning Inis Witrin.  Wanneer Merlijn naar hun mythisch eiland wordt getoverd raakt de man buiten bewustzijn.  Isabel ontfermt zich over hem.  Ook als hij later door Morrigane, een van haar zusters, wordt beschoten, grijpt deze moedige dame in.

232. Duivelsmist 

Isabella

De verzorgster van Don Felipe en de vrouw die er in slaagt Johans knoopkunst te ontwarren en hem te verschalken. De enige die verstaat wat Don Felipe zegt en de vrouw die van hem houdt om wie hij is.

212. De zwarte inquisiteur

Isjtar

Een Sumerische godin, ze staat voor vruchtbaarheid, liefde maar ook voor oorlog. Ze bestrijdt chaos en duisternis. Ze zou dus gerust het zusje van Galaxa kunnen zijn. Haar zegel beschermde Johan tegen de Naamloze Twaalf. Het opdraven van Bahaal, Demoniah en Poseidon zetten haar er echter toe aan om zelf deel te nemen aan de strijd omdat deze maar al te ongelijk werd. Haar pijlen schakelen nummer 1 uit, waardoor de naamloze twaalf machteloos worden. In de daaropvolgende vernietiging van het bolwerk lijkt ook Demoniah omgekomen te zijn. Haar schoonheid laat ook Johan niet ongemoeid!

Wanneer Johan 76 albums later wordt gevangen genomen en Bahaal 7 handlangers uitzendt om af te rekenen met de Rode Ridder, besluit de godin om samen met Galaxa tussenbeide te komen en Johan te redden. Opmerkelijk hierbij is dat haar naam niet meer op de Nederlandse wijze 'Isjtar' wordt geschreven, maar als het Engelse 'Ishtar'.

Isombol

Deze zwarte magiër betrok de stad Offir enkele jaren geleden. Hij ontpopte zich als een wonderdokter. Hij verrichte enkele mirakels en verwierf meteen aanzien. Tot er steeds meer en meer mensen niet meer terugkeerden van hun bezoek aan de magiër. Wanneer hij op een nacht een toren bouwde in de stad was de maat voor Khan Kevin vol, hij liet de tovenaar arresteren en verbande hem uit de stad. Isombol zwoer wraak en trok zich terug in de bergen, waar de Bergduivels huisden. Hij bracht er de zielen van zijn slachtoffers in de lichamen van de Bergduivels in, zodat hij over een grote schare strijders beschikte. In dienst van Bahaal zal hij met zijn Bergduivels trachten Offir te veroveren. Hij tracht Johan te overhalen zijn leger aan te voeren, maar deze wordt reeds door zijn vrienden gered, alvorens hij kan toegeven. Merlijn zorgt ervoor dat Isombols plan faalt. De tovenaar moet zich verantwoorden bij zijn meester, Bahaal. Deze is niet mals en rekent af met de onfortuinlijke magiër!

100. De vervloekte stad

Ithys

Ithys is de danseres van Boreas. Hij huurde haar in om zijn optredens op te luisteren. Ithys doet tevens aan degenslikken, al gebruikt ze daarbij een bedrieglijk truukje. Wanneer Boreas zich bekendmaakt als Merlijn, speelt Ithys haar rolletje nog even verder. Op het einde, wanneer Bahaal dreigt af te rekenen met Johan en Merlijn, stopt ze de komedie en maakt haar ware gedaante bekend. Het is Galaxa, die Bahaal terug naar de hel jaagt.

100. De vervloekte stad

Iudith

Deze dame reist met de kermisartiesten van Boris en Levinus mee.  Welke bijdrage ze levert is onduidelijk, maar zowel in het artiestenkamp als in het plaatselijke dorp waar ze neerstreken staat gekend als een lichtekooi.  Ze komt in aanvaring met Boris omdat hij zijn beer mishandelt.  Daarna wordt ze gekidnapt door Wando, de plaatselijke leenheer.  De Rode Ridder redt haar, maar wanneer hij haar achterlaat om zijn onderzoek naar Levinus' poppen verder te zetten, valt ze opnieuw in zijn handen.

Na Wandos dood kan ze opnieuw bevrijd worden.  Ze krijgt de beer van de eveneens gestoven Boris.

Ivar

Ivar is de leider van een toneelgezelschap. Hij is in Moerdal om samen met zijn vrouw Gwenda het feest van de graaf van Moerdal op te vrolijken. De boeren zijn erg wantrouwig jegens de Toneelspelers omdat het jaar ervoor onheil over moerdal kwam tijdens hun aanwezigheid. Wanneer ze bedreigd worden door de boeren , neemt Johan het voor hen op. Ivar en Gwenda worden echter betaald door de graaf om zich te verkleden in draak en heks , om zo de boeren angst aan te jagen zodat ze verplicht zijn de graaf te betalen in ruil voor bescherming. Wanneer Johan dit ontdekt en de schuilplaats van de draak betreedt , treft hij Ivan er aan , die dacht dat het zijn vrouw was die de groeve binnenkwam. Tijdens het daaropvolgende gevecht wordt Ivar gedood.

Jakke

Jakke is de kluns van de drie, zijn nalatigheid wordt hen bijna fataal. Niettemin heeft dit kereltje een enorm hoge dunk van zichzelf. Lees verder bij Mitje.

094. Xanador

Pagina 15 van 34