Back to Top

Personages

Jan Crabbe

Jan Crabbe is een kaperskapitein met een fabelachtige reputatie. Zijn machtige uiterlijk schrikt de vijand in een oogwenk af. Zijn reputatie en aanzien maken van hem de geknipte man om de kapersbenden tegen de Fransen te verenigen. Met de steun van graaf Gwijde, Marina, Franciscus en Johan wordt een schitterende overwinning op de Fransen geboekt. Crabbe rekent op gepaste wijze af met enkele verraders!

202. De piraten van Sluis

Jansmar

Deze visser zit in het complot om de Franse oorlogsvloot te Sluis te vernietigen.  Door het verraad van Maarten Halvoet kon hij echter nooit tot actie overgaan.

Volgens Joost Hansen heeft Jansmar drie zonen.  Dirk, Hans en een derde.  Doordat hij door de torenwachter van Sluis werd onderbroken sprak hij nooit de naam van deze derde zoon uit.

 

 

Jared

Jared is de jonge schildknaap van Bardolf. Hij krijgt een hardleerse opleiding van zijn meester. Hij is echter overvol van bewondering voor zijn meester. De jonge knaap reageert echter af en toe nogal impulsief, wat hem bijna het leven kost. Wanneer hij door de bende van Griskil ontvoerd wordt ziet het er niet goed uit voor hem. Gelukkig is zijn meester Bardolf daar om hem te redden. Het ziet er naar uit dat hij weldra voor bruidsjonker mag spelen.

Jarlen

Moeder van Sowin en vrouw van Talmar de zeekoning. Ze verzorgt Johan nadat hij op de kust is aangespoeld. Ze verneemt dat haar dochter Sowin door Gorling, aanvoerder der Kjalten ontvoerd is. Ze verteld Johan dat Talmar een egocentrische machtswellusteling is en vreest voor het leven van haar dochter. Wanneer Gorling met zijn vloot opduikt en Talmar onder druk zet smeekt Jarlen Talmar om te onderhandelen. Talmar weigert dit. In een wanhoopspoging tracht ze Gorling met juwelen om te kopen, Gorling wil echter maar 1 ding, de vernietiging van Talmar. Gorling staat op het punt Jarlen te doden wanneer Johan tussenbeide komt. Johan had net Sowin bevrijdt en verdedigt nu moeder en dochter tegen de krijgers van Gorling. Wanneer hun schip schipbreuk lijdt komt ze ongelukkig terecht en raakt zwaargewond. Talmar komt gelukkig weer tot zichzelf en de liefde bloeit weer op na de hereniging van het gezin.

017. De Zeekoning

Jasper

Jasper is de houthakker van het kasteel van Horst.  Samen met de andere bewoners van het slot werd hij getroffen door het vergiftigde voedsel van Doctor Faustus.  Gillis, een leerjongen van de kok die aan de vergiftiging wist te ontsnappen, vond hem als één van de eersten terug.  Enkele uren later werd hij samen met de andere kasteelwoners door een tegengif van Indigo uit zijn verdoving bevrijdt.

 

 

Jayavar

Jayavar is hoofd van de paleiswacht en vanaf het begin zeer wantrouwig t.o.v. de rode ridder. Hij beschuldigt johan ervan een spion te zijn. Johan slaat op de vlucht maar komt Jayavar later bij de koning tegen. Jayavar beschimpt Johan als lafaard , waarop Johan hem uitdaagt tot een duel en makkelijk verslaat. Jayavar kan deze nederlaag niet verkroppen en tracht via de tovenaar Narisara de koning te overhalen Johan aan te houden en terecht te stellen. Narisara weigert en na een kort gevecht wordt Jayavar gevangen genomen.

Jean de Craon

Grootvader van Gilles de Rais. Dit heerschap is vastverzekerd om van Gilles de Rais een harde man te maken, de naam ridder waardig. Bij het doden van een hert vindt hij een beker tussen het gewei, het is de judasgraal.

210. Het zwaard van de maagd

Jeanne d'Arc

Dochter van Jacques en Isabella D’Arc. Als klein meisje krijgt zij visioenen van de aartsengel Michaël, die haar een toekomst voorspelt waarbij zij de Engelsen uit Frankrijk verdrijft. Johan verschijnt haar meermaals als aartsengel en geeft haar de benodigde aanwijzingen in opdracht van Merlijn. Wanneer zij geëscorteerd wordt naar Chinon, ontvoeren de Bourgondiërs haar. Johan weet haar echter te bevrijden en de weg naar Chinon ligt vooralsnog open. Hier wordt ze door een college van nonnen en godsdienstkenners gekeurd op haar maagdelijkheid. De ultieme test is het aanwijzen van de Dauphin, die ze nooit eerder zag behalve in een visioen. Ook deze test is geslaagd en meteen verovert ze het respect van de Dauphin, die eindelijk terug een lichtpunt ziet in de strijd tegen de Engelsen. Jeanne wordt bevelhebber van het leger, en daar hoort een prachtig zwaard bij, niets minder dan het zwaard van Karel martel, dat 700 jaar eerder garant stond voor de nederlaag van de Saracenen. De ene overwinning volgt de andere op. Bij de belegering van Parijs vuurt een van haar eigen mannen met een kruisboog op haar. Gelukkig blijft het bij een beenwonde, de verrader wordt aangehouden en ondervraagd door de Rais. Het beleg van Parijs wordt opgeheven, hoewel de troepen haar nog steeds blindelings volgen taant haar populariteit bij de koning, die gemanipuleerd wordt door diverse intriganten aan het hof. Wanneer Jeanne D’Arc in het nauw gedreven wordt te Compiegne weigert monsieur de Flavy ,in opdracht van de Rais, hulp te bieden. Jeanne wordt gevangen genomen door de Bourgondiërs. Het zijn de Engelsen die haar vrijkopen en berechten. Op een avond treft Johan de Rais aan, die blijkbaar de maagd bevrijd heeft. Wanneer Engelse soldeniers hem aanvallen snellen hij en Merlijn hem ter hulp. Het pleit is snel beslecht. De Rais buigt zich over de maagd en wil haar laten drinken van de judasgraal. Johan kan dit voorkomen. Terwijl de Engelsen een dubbelgangster op de brandstapel willen zetten kunnen Merlijn noch Johan er haar van overtuigen haar plaats op de brandstapel niet in te nemen. Zo sterft Jeanne D’Arc op 30 mei 1431te Rouen op de brandstapel.

210. Het zwaard van de maagd
211. Het vuur en de maagd

Jeela

Jeela is een berberprinses die al van kindsbeen af leerde omgaan met wapens. De berbers dulden geen indringers op hun territorium en vielen bijgevolg de huurlingen van Radjar aan. Aanvankelijk wordt Jeela door Johan en Radjar gevangen genomen, net op het moment dat Johan haar wil gaan bevrijden weet ze zich echter zelf al lost te maken. Wanneer de wacht van Radjar onraad bespeurt kunnen Jeela en Johan niet anders dan zich een weg naar het berberkamp vechten. Bijna komt Jeela om het leven waneer Radjar het Geheime Wapen inzet, Johan weet haar echter gelukkig net op tijd tegen de grond te drukken. Uit dankbaarheid vergezelt ze Johan op zijn zoektocht naar de Schat van Carthago.

192. Het geheime wapen
193. De schat van Carthago

Jensen

Jensen de kolenbrander weet volgens Kate, die later zijn dochter zal blijken te zijn, meer af van de Schim. Johan gaat op zoek naar Jensen met jonkvrouw Rosana. Bij aankomst blijkt deze echter ontvoerd te zijn. Wanneer Johan Jensen later terugvindt, blijkt dat Baldwin de ontvoerder was. In opdracht van Rosana wordt Jensen uitgehongerd, tot hij de schuilplaats van de Schim prijsgeeft. De Schim komt Jensen wat later redden en neemt hem mee naar zijn geheime schuilplaats. Wanneer een boer de schuilplaats verraadt in ruil voor wat goudstukken, zet vrouwe Rosana de jacht weer in! Jansen weert zich met man en macht maar wordt uiteindelijk overmeesterd. Johan die door Kate bevrijd werd grijpt echter tijdig in. Na afloop van de strijd geeft Jensen een verklaring voor de hetze tegen de Schim.

037. De wilde jacht

Jezebeth

De duivel Jezebeth ziet toe dat Doctor Faustus zijn deel van zijn overeenkomst met de duivel Mephistopheles nakomt.  Jezebeth kan poorten tussen tussen verschillende locaties openen en van gedaante veranderen.  Als Joost moet hij Doctor Faustus ook in de aardwereld dienen, maar zijn meester dient zijn hulp af te kopen met pijn.  Jezebeth mag Faustus bovendien niet verdedigen.  In het heetst van de strijd dient Jezebeth zijn meester te verlaten en aan zijn lot over te laten.

Joab

Na de dood van Gareth gaf de koningin van Sjeba te kennen dat ze Johan wou aanstellen als legeraanvoerder. Voor soldaat Joab was Johans aanwezigheid dus een sterke hindernis voor diens eigen carrièreplannen. Eerst stookt hij zijn makkers op om gezamenlijk de ridder te lijf te gaan. Wanneer de koningin haar manschappen echter tot de orde roept, doet hij een laatste, doch lafhartige poging om zich van zijn rivaal te ontdoen en besluipt Johan langs achteren. Slechts een allerlaatste ingrijpen van de koningin, die daarvoor zelfs de krachten uit haar Gouden Masker moet aanwenden, redt Johan het leven. Joab daarentegen overleeft de vernietigende stralende ogen van het Masker niet…

160. Het gouden masker

Jocelyn

echtgenote van Gedeon, een vermaard ontdekkingsreiziger. Ze gaat op zoek naar haar man die sinds enkele maanden verdwenen is. Hiervoor roept ze de hulp in van de Rode Ridder. Ze beantwoordt, net als vele vrouwen in de Rode Ridder verhalen, niet aan het typisch beeld van de middeleeuwse vrouw. Haar ondernemingszin is hiervoor zeer illustratief. Bovendien heeft ze een zeer sterk karakter. Jocelyn houdt de Rode Ridder namelijk tot het uiterste aan zijn belofte om haar te helpen als ze willen ontsnappen uit het dorp van de menseneters. Ondanks het feit dat Gedeon haar niet herkend heeft, wil ze toch proberen om hem tot rede te brengen en mee te vluchten. Ook een mooi staaltje van liefde tot het uiterste. Op het einde hanteert ze ook een speer om de menseneters van het schip af te houden. Kortom, een sterke en knappe vrouw.

110. De Kraken

Jocquil

De rechterhand van Holmarl is erg wantrouwig naar Johan toe. Wanneer Holmarl een beloning uitlooft aan diegene die zijn kleindochter Yannick kan bevrijden uit de klauwen van de Kazanga’s besluit Jocquil het sluw te spelen, hij en zijn manschappen volgen Johan op de voet en wachten hem op tot hij het meisje bevrijd heeft. Verder dan dit punt gaat hun plan echter niet, de Kazanga’s zijn Johan gevolgd. Jocquil komt Johan ter hulp en is nu eveneens omsingeld door de Kazanga’s. Hij is nu verplicht met Johan samen te werken. De samenwerking verloopt vlot. Johan weet Nderri-Derri, hoofdman van de Kazanga’s gevangen te nemen. Wanneer deze laatste een ontsnappingspoging onderneemt wordt Jocquil gedood in een poging de hoofdman weer gevangen te nemen.

089. De ontvoering

Jodoc

Jodoc bezit een watermolen in Bretagne. Hij is verloofd met Gaelle, de jongere zuster van zijn leenvrouw Franseza. In opdracht van Gaelle vermoordt hij  4 echtgenoten van Franseza, zodat zijn schoonzus de gronden kan erven.  Gaelles plan is om daarna haar zus te vermoorden en haar volledig vermogen te erven.  Wanneer de Rode Ridder een onderzoek start naar de mysterieuze dood van de Fransezas echtgenoten helpt Jodoc aanvankelijk mee. Later tracht hij de Rode Ridder in zijn slaap te vermoorden.  Johan overleeft echter de aanslag en weet de vluchtende Jodoc te ontmaskeren.

Wanneer hij de man later in zijn molen gaat opzoeken om rekenschap te vragen, vindt hij Jodoc dood terug.  In haar angst dat haar verloofde zijn mond zou voorbij praten, sneed Gaelle hem de keel over.  Ze plaatste het bebloede mes in zijn hand om de indruk te wekken dat hij zelfmoord pleegde.

Joesai

Tezamen met zijn broer Oahr brengt hij offergaven naar de tempel van de maangodin. De tegenvallende offergaven maken de krijgers van de maangodin woedend, waarop de 2 broers met hun zuster Laïlah gevangengenomen worden. Ze worden opgesloten in een kerker, waar hun lot in handen ligt van Johan. Kiest hij de zijde van Belluna, dan blijven ze in leven. Het is uitendelijk de maangodin zelf die er voor zorgt dat Joesai, zijn broer en zijn zus kunnen ontsnappen.

169. De Maangoding

Johan

Eigenlijk behoeft de held van deze serie geen nadere introductie. Al meer dan 200 albums komt de Rode Ridder op voor de zwakken en onderdrukten, en strijdt hij tegen onrechtvaardigheid waar hij het tegenkomt. Daarbij maakte hij een opmerkelijke transformatie door: van een klassieke ridder naar de fantasy-held die hij nu is. In de loop van zijn avonturen is hij in de strijd tegen Bahaal, de Prins der Duisternis, terechtgekomen, terzijde gestaan door Galaxa, fee van het licht, en vele andere kleurrijke bondgenoten.

Johannes de Campo

Een jonge kapelaan, die Amelric en Amaranda vergezelt op weg naar Horst, waar hij de nieuwe kapelaansfunctie zal uitoefenen. Hij is zeer begaan met het lot van een jonge stroper die wel zeer zwaar gestraft wordt. Hij weet onder meer Johan en Amaranda te overtuigen om mee te werken. Het gekonkelfoes met vrouwe Amaranda wekt jaloezie op bij Amelric. Op een dag lucht Amaranda haar hart bij Johannes, die troostend zijn armen om haar heen legt. Amelric bemerkt dit, de stoppen slaan door, met een zwaardslag velt hij de jonge kapelaan. Met zijn laatste woorden vervloekt Johannes de Campo Amelric Pynnock.

131. De Heren van Rode

Joost Hansen

Een scheepshersteller uit Sluis en vriend van Frans Ackermans. Aanspreekpunt van het verzet te Sluis. Hoewel hij het plan van Ackermans om de Franse vloot in Sluis te saboteren waanzin vindt, besluit hij zich er voor 100 % mee achter te zetten en organiseert een geheime vergadering in een oud scheepswrak. na het verraad van Maarten Halvoet sterft hij door een Frans zwaard.

Pagina 16 van 34