Back to Top

Personages

Berrold

Berrold is de rechterhand van Baldein en tevens de gematigde krijger die af en toe vat heeft op de hoovaardige bendeleider. Berrold is de ongeslagen kampioen van Baldein’s bende. Wanneer Baldein vol zelfvertrouwen op de herrezen Garthon afstormt is Berrold wantrouwig. Volledig terecht zal achteraf blijken. In een laatste laffe poging om menselijk leed aan te brengen wil hij Sharyll en haar vader doden. Voor zijn zwaard kan toeslaan rekent Johan echter met hem af.

099. De gijzelaars

Berten

Berten en zijn maatje Geert worden door Crabbe hardhandig de deur gewezen. Belust op wraak besluiten ze zich tot de Fransen te richten en hun makkers te verraden. Hun kennis van het terrein zal de Fransen zeker van pas komen. Wanneer ze met de Fransen geland zijn en Crabbe tegenkomen, worden ze gestraft voor hun verraad en over de kling gejaagd!

202. De piraten van Sluis

Berthe van de Beenhouwer

Deze dame is de vrouw of dochter van de beenhouwer van Chirac.  Terwijl de laatste restanten van Doctor Faustus in de crypte van Chirac wegbranden, bevalt ze van een zoontje.  De ziel van haar onfortuinlijke boreling wordt aan zijn lichaam onttrokken.  Het lot brengt Doctor Faustus immers in het onschuldige lichaam.

Berthold van Damburg

Deze Vlaamse ridder neemt deel aan een toernooi en heeft zich een plaats in de finale verdient. Een jonge knaap die het wapenschild van de zilveren adelaar draagt,daagt hem echter uit voor een kamp. Deze kamp mag echter niet doorgaan van de heraut, waarna de wapenknechten van de knaap de kamp in diens plaats zullen voeren. Na verschillende charges wordt de kamp even stilgelegd om de wonden van de tegenstander van Berthold te verzorgen. Zijn tegenstander sterft later na in een volgende kamp tegen Erik van Ravensteen gevochten te hebben. Het blijkt de jonge knaap te zijn, die toch gevochten heeft. Met Erik en Johan gaat hij op zoek naar de wapenknechten. Onderweg komen ze een troubadour tegen die hen waarschuwt voor de wraak van de zilveren adelaar.

Berthold van Gluwe

Berthold van Gluwe gaf gehoor aan de noodroep van Gawain om zijn dochter tegen de sekte van de Gouden Sikkel te beschermen.  Hij zou met Rolf van Herzele samenkomen aan de Duivelssteen en vandaar doorrijden naar het slot van Gawain.

De moedige ridder viel echter ten prooi aan de Gouden Sikkel.  Zwaargewond kon hij in het bos ontkomen, waar hij door een wandelaar werd gevonden.  Berthold beloofde zijn verzorger een goede beloning wanneer hij hem zou verbergen voor zijn machtige vijanden.

Bertram

Als kok, de baas in de keuken van Horst. Al zou hij met zijn opvliegend karakter geen mis figuur slaan op het slagveld. Eens te meer wordt hij woedend door een streek van Urban. Het belangrijkste is natuurlijk hetgene hij klaar maakt voor de grote maaltijden die de heren van Rode nuttigen in de gelagzaal.

131. De Heren van Rode

Bertram

Bertram en zijn collega Garnold zijn de laatste soldeniers die Solita trouw gebleven zijn. Uit voorzorg zien zij Johan als een indringer en trachten hem neer te schieten. Dit mislukt echter en Johan heeft hen in een mum van tijd uitgeschakeld. Solita kan echter net op tijd tussenkomen. Later worden Bertram en Garnold aangevallen door de zeeduivel. Zij raken daarbij zwaargewond.

086. De Duivelszee

Beyre

Beyre is de simpele knecht van Albertstein. Hij beschikt over een onmenselijke kracht maar verstandelijk is hij ernstig beperkt. Aanvankelijk redt hij Johan van de verdrinkingsdood, maar later keert hij zich tegen onze held. Een geheim wapen dat werkt op bliksemenergie is het enige middel om de reus in bedwang te houden. Tot het einde blijft hij zijn meester trouw. Hij vecht zich letterlijk dood. Pas wanneer Johan Beyre in twee splijt is hij verslagen. Beyre is een robot met menselijke hersenen, een vroeg experiment van de geniale geleerde Albertstein.

121. De zwarte toren

Bjornoz

Leider van het Dievengilde. Wanneer hij verneemt dat Mirabel door Kessul betaald wordt om hem te doden, onderneemt hij actie, hij biedt Mirabel meer geld om Kessul te doden. Wanneer zijn rovers in het woud verslagen werden door Johan, geeft hij opdracht Johan te doden. Johan wordt uiteindelijk gevangengenomen, maar krijgt de kans om voor zijn leven te vechten. Johan wint de kamp om zijn leven en toont zijn tegenstander, Berrold, genade. Johan heeft het respect van de rovers gewonnen en mag vertrekken. Wanneer Johan gevangengenomen wordt door Mirabel, zijn het Yswolde en Berrold die hem komen redden, er dreigt nu een veldslag te ontstaan tussen soldeniers en rabauwen. Een felle brand voorkomt echter een slachting. Bjornoz krijgt dankzij bemiddeling van Johan de kans om met zijn rabauwen in dienst te treden van de plaatselijke bevolking. Op deze manier weet hij zijn bende te integreren in de maatschappij.

090. Het Dievengilde

Bloedzuigende planten

Wanneer Johan de streek der Abbyss doorkruist is hij genoodzaakt aan een drinkpoel halt te houden. Hij kan zich niet van de indruk ontdoen dat de plek onheil herbergt. Even later wordt zijn paard door wurgplanten onder water gesleurd. Nauwelijks bekomen van het verschrikkelijke tafereel dient Johan het zwaard te trekken en te vechten voor zijn leven, de wurgplanten hebben het nu op hem gemunt. 

Ternauwernood verslaat Johan de gruwelijke tegenstander, die instaat voor de aanvoer van verse energie voor Medusa.

125. Medusa

Boer Coene

Een rijke hereboer en eigenaar van de Donkerhoeve, nabij het kasteel van Horst. Hij heeft twee zoons en een aangenomen dochter. Dit opvliegende heerschap is een noeste werker met het bijhorende boerenverstand en een haat jegens de heren van Rode. Wanneer zijn aangenomen dochter “Veerle” voor haar geliefde Diederik kiest verstoot hij haar. Een uitgebreider profiel volgt later.

131. De Heren van Rode

Boer uit 'Hugon de hofnar'

Tegen een goudstuk bood deze boer onderdak aan de rondtrekkende Hugon.  Verblind door het goud trok de man 's nachts naar Hugons slaapplaats om hem van het leven en zijn resterende goudstukken te beroven.

Hugon had zijn voorzieningen echter getroffen.  Tijdens de daaropvolgende schermutselingen bracht Hugon de man ten val.  De boer viel dood neer aan de trap.

Boerin uit 'Hugon de hofnar'

Toen Hugon, de hofnar, bij haar aanklopte, had deze dame hem graag direct terug buiten geschopt.  Narren brengen immers ongeluk.  Toch liet ze Hugon op bevel van haar man binnen en op zolder een slaapplaats nemen.  's Nachts trek haar man naar boven om de nar van leven en geld te beroven, maar komt echter zelf om het leven.

Een dag later ziet ze de gevluchte nar terug op het marktplein van de nabijgelegen stad en roept de stadswacht om hem te arresteren.  Om de dood van haar man te wreken laat ze zich door de plaatselijke burchtheer omkopen.  In ruil voor haar geldbeurs zal hij de nar schuldig bevinden en laten radbraken.

Bogard, de tovenaar

Hij woont in de Nevellanden, waar alles en iedereen hem gehoorzaamt, op het dwergvolk na. Het zijn deze dwergen die hem bijna te pakken krijgen. Modred, de verrader komt net op tijd om de dwergen te verjagen. Gezien Bogard een tegenstander van Arthur is, voelen de 2 zich tot elkaar aangetrokken en smeden een bloedband. Bogard, die een dienaar van de zwarte kunsten is geeft Modred een magisch amulet mee, dat zijn vijanden moeiteloos verslaat. Op deze manier wordt o.a. de jonge Parcifal getroffen door een verlamming. Arthur stuurt Johan er op uit om Modred en het amulet te vinden. Slechts het vernietigen van het amulet kan de verlamming ongedaan maken. Wanneer Modred faalt in zijn opdracht, en het amulet kwijtraakt aan Johan, is Bogard woest. Hij verjaagt Modred met zijn magische kunstjes. Wanneer Bogard later aan Johan het amulet terugvraagt, is het Modred die Bogard in de rug aanvalt en hem doodt.

025. Het rijk van Enid

Boggolt

Boggolt is de leider van de rabauwen, die zinnens is de spiegel der geheimen te vinden, en het achterliggende rijk te betreden. Al snel krijgen Boggolt en zijn bende het aan de stok met Johan, die gelukkig geholpen wordt door de laatste discipel van Kuroda. Boggolt geeft echter niet op, uiteindelijk vinden ze de spiegel. Wanneer ze het achterliggende rijk willen betreden houden de dwergen hen op een afstand. Zij rekenen met Boggolts manschappen af. Johan verlaat de spiegel en dreigt door Boggolt geveld te worden. In een ultieme wanhoopsdaad verlaat Galaxa haar rijk dat ze nimmer mag verlaten. Johan rekent nu met Boggolt af . Uit het lichaam van Boggolt stijgt een gedaante op, Bahaal, de Prins der Duisternis.

058. De toverspiegel

Boidin

Deze jongste zoon van Pierrick huwde met Franseza, vanwege haar drie voorgaande huwelijken 'de Zwarte Weduwe' genoemd.  Lang mocht hij helaas niet van het huwelijk genieten.  Na het feest zocht hij zijn weg naar het huwelijksbed dat hij nooit zou bereiken.  Fransezas verraderlijke zuster stuurde immers haar verloofde op de kersverse bruidegom om hem met een blaaspijp te vermoorden.

De arme man werd 's ochtends dood teruggevonden.

boomnimf uit 'De elfenring'

Hoewel boomnimfen zich zelden laten zien, snelt dit dapper nimfje toe om Johan te waarschuwen.  Dankzij haar waarschuwing is de Rode Ridder net op tijd om prinses Gwijn te redden.

 

Boreas

Boreas haast zich met Ithys naar de stad Offir, waar hij een optreden zal verzorgen voor Khan Kevin. Onderweg wordt hun karavaan echter overvallen. Johan steekt een handje toe, en Boreas, die danig onder de indruk lijkt van Johans optreden vraagt hem om een tijdje voor lijfwacht te spelen. Boreas talenten blijken veel grootser dan gedacht, er zit een reukje aan de rol die Boreas speelt. Boreas maakt zich dan ook bekend als een groot geleerde. Khan Kevin vroeg Boreas om hulp gezien de dreiging van de zwarte magiër Isombol. Later beseft Johan dat de stem maar van een persoon kan zijn. Hij raadde het goed, Boreas is zijn goede vriend Merlijn. Isombol een dienaar van Bahaal. Merlijn gaat meteen op zoek naar een juiste strategie in de strijd tegen Isombol. De tovenaar die intussen Johan in zijn macht krijgt plant een aanval op de stad Offir. Merlijn slaagt er in Johan te laten bevrijden door de ziel van Ithys in het lichaam van een Bergduivel over te brengen. Merlijn rekent ook af met de Bergduivels, dankzij een zeer eenvoudig huis-tuin-en keukenmiddeltje. Johan en Merlijn trekken hierop naar de schuilplaats Isombol, waar ze getuige zijn van de wrede straf die Isombol voor zijn falen moet ondergaan. Bahaal dreigt ook met Merlijn en Johan af te rekenen. Dit was buiten Ithys gerekend, die haar ware gedaante toont. Galaxa, de fee van het licht. Bahaal druipt af. Hierop rest Merlijn nog de taak de jonge Khan Kevin te begeleiden na het verlies van diens echtgenote.

100. De vervloekte stad

Pagina 4 van 34