Back to Top

Personages

Boris

De man blijft als enige trouw aan Zwarte Narcis wanneer ze tegen de Rode Ridder een grote nederlaag lijdt.  Met zijn immens kracht vermoordt hij elke indringer van haar kasteel en wacht op haar wederopstanding.  Lorrie en Rik, die het kasteel binnendringen op zoek naar magische perkamenten, worden door hem gevangen zet.  Wanneer even later ook de Rode Ridder het kasteel binnenstapt, wordt hij heel snel door de kolos overmeesterd.

Nadat de Rode Ridder en de twee kinderen ontsnapt zijn, zet hij met het nieuwe leger van zijn meesteres de achtervolging in.  Johan heeft zich echter strategisch teruggetrokken en Boris ziet genoodzaakt om persoonlijk tussenbeide te komen.  Ook hij sneuvelt onder het zwaard van de Rode Ridder.

Lorrie vraagt nog aan de stervende waarom hij zich toch belangeloos inzette voor de tovenares, waarop Boris haar toevertrouwd dat hij op haar verliefd was.  Met zijn laatste adem brengt hij nog uit dat zijn echte naam niet Boris is.

Boris

Als berentemmer reist Boris mee met een groep kermisartiesten.  Hij krijgt het aan de stok met Iudith omdat hij zijn beer zwaar mishandelt om het dier toch maar te laten dansen.  Johan komt tussenbeide en vernedert de temmer.

Wanneer Johan achter Levinus aangaat, ziet Boris zijn kans.  Hij slaat de Rode Ridder langs achteren neer en levert hem uit aan Wando, de plaatselijke corrupte heer.  Hij jut het volk op om een -in scene gezet- godsgericht te eisen.  Na het gericht komt de man om het leven als zijn ontsnapte beer zich op hem stort.

Boroeboedoer

Zij is de vrouw van Aladdin en werd ontvoerd door de Afrikaanse tovenaar, die haar als zijn vrouw wil om samen de wereld te veroveren. Boroeboedoer weigert echter op zijn aanbod in te gaan. Wanneer de tovenaar er niet in slaagt de lamp van Aladdin te bemachtigen keert hij terug naar Afrika, om daar af te rekenen met Aladdin, Merlijn en Johan. Voor zijn wraak zal hij een flesje zandkorrels gebruiken. Boroeboedoer weet het flesje te bemachtigen en werpt het overboord. Als bij wonder vindt de tovenaar het flesje terug. Gelukkig weet de wijze Merlijn wel raad met de toverkunsten van de Afrikaanse tovenaar, samen met Djinny maakt hij vlug een einde aan alle miserie. Boroeboedoer heeft haar geliefde terug, en jawel, ze leefden nog lang en gelukkig.

181. De lamp van Aladdin

Borsaw

Borsaw is een kennis van Modred. Hij heeft zijn handen in het verleden reeds meermaals verbrand aan smerige zaakjes en wil ook deze keer in ruil voor landerijen een karweitje opknappen dat geen daglicht mag zien. Hij zal trachten Lancelot, Johan en Guinevere te laten verdwijnen. Bijna slaagt hij daarin, hij vindt echter de geheime gestalte op zijn weg. Zonder zijn opdrachtgever te verraden sterft hij in het gevecht met de geheime gestalte.

Bov

Omdat de gewonde Johan zijn vriendinnetje Alva redde uit de armen van een reuzeninktvis, rebelleert deze moedige dwerg tegen de dorpsouds Nuada.  Ook wanneer Alva later ontdekt dat Johan aan een kinkhoorn is vastgebonden, twijfelt hij niet om hem te bevrijden en draagt bij de daaropvolgende aanval van de arenden zijn steentje bij om zijn dwergendorp te verdedigen.

Brakk, Hertog van Arkaddon

Als hertog en voogd van prinses Chimehra, de vorst van Arkaddon tot het meisje meerderjarig wordt. Hij zoekt een deftige partij voor de jonge prinses en wil daarom een toernooi houden, waarop alle edelen, de vorsten van de zeven steden uitgenodigd zijn. Johan, die het meisje redde van de Thughs mag ook meedoen, maar weigert deze eer. Rojo, de vogelvrijverklaarde dingt tevens naar de hand van de prinses, wat een doorn in het oog van Brakk is. Hij wil Rojo het liefst aan de strop zien bengelen. Wanneer Thughs een verkenningsactie in de stad uitvoeren en er doden vallen, wordt Rojo er van beticht met de Thughs samen te spannen. Johan krijgt twee dagen de tijd om het tegendeel te bewijzen. Hij zal Rojo dan ook van de strop redden door zich als beul te vermommen. Samen met de edelen stookt Brakk een bende rabauwen op om Rojo te kleineren in de ogen van het volk en de prinses. Chimehra verneemt dit echter en helpt Johan bij zijn plan. Rojo wordt gered en alvorens de hetze tegen hem verdergezet kan worden, zal er slag geleverd moeten worden tegen de Thughs. Brakk, die het leger aanvoert wil een demonstratie geven van heldhaftig gedrag, en valt met de voorhoede van zijn leger de hoofdmacht van de Thughs aan. De voorhoede wordt zo goed als uitgemoord. Johan neemt de leiding van het leger over en verslaat de Thughs. Ze treffen de stervende Brakk aan, die berouw heeft, en met zijn laatste krachten Rojo tot ridder slaat en hem al zijn bezittingen overdraagt. Hij kan in vrede sterven.

061. In de schaduw van de Thugs

Bram

Bram is lid van de opstandelingen, samen met zijn maat Seppe is hij in de herberg wanneer Johan binnenkomt. Johan’s rode mantel doet hen vermoeden dat hij een “machtige” is. De “machtigen” vormen de hofhouding van heer Rodrick, de landvoogd van Cumberland. Zij zijn gekenmerkt door hun rode kledij. Wanneer Johan afrekent met de Schout en zijn soldeniers zijn zij overtuigd van zijn goede bedoelingen. Zij brengen verslag uit bij Rupert, hun leider.

204. De rode gezant

Brandus

Brandus is een van de soldaten van de godin Artemis. Wanneer de rode ridder uit haar paleis ontsnapt, zet hij met zijn kompanen de achtervolging in. Wanneer Johan een van hen overmeesterd, hoort hij nog net het geschreeuw van zijn makker. Te paard denkt hij te duelleren met de rode ridder. Hij bekoopt deze overmoed echter met zijn dood.

Branhucar

Branhucar is de duistere magiër van Malfrat de Wrange. Hij slaagt er in om Allis als bron van Malfrats koude te identificeren, maar waarschuwt tevens om niet overhaast tegen haar te handelen om de toestand niet nog erger te maken. Tevens neemt hij het koudegevoel deels weg door voor de ontvoerde Oonagh een liefdesdrank te bereiden, zodat zij voor vuur kan zorgen in Malfrats bed.

Brettus

Soldenier van het kasteel en ex-liefje/stalker van Berdine. Deze laatste gaf hem een litteken met een mes nadat hij haar weer eens lastig viel. Jaren later wordt hij door Johan omgebracht nadat hij met een kompaan Florent uit de weg probeerde te ruimen.

Brick

Brick is de rentmeester van heer Rodrick. Hij is een fervent zwaardvechter en wanneer hij bemerkt dat de pseudo belastingsspecialist (Johan) een zwaard draagt daagt hij hem uit tot een duel. Johan beseft dat hij Brick moet laten winnen om geloofwaardig te blijven. Wanneer later Johan’s bedrog uitkomt, volgt een tweede ontmoeting, ditmaal toont Johan zijn meesterschap met het zwaard, Brick is in no time verslagen.

204. De rode gezant

Broes

De nar Broes was de enige op kasteel Eikendale die trouw bleef aan zijn gevangen genomen meesteres, Vrouwe sieglinde. Met gevaar voor eigen leven trotseerde hij de muitende rentmeester Reyhold en voorzag hij de gevangen vrouwe van voedsel en drank, totdat hij zelf gevangen genomen werd.

Brok

Brok is één van de soldaten van Zwarte Narcis die de moeder van Lorrie en Rik moeten ontvoeren.  Wanneer de kinderen willen vluchten, verspert deze kolos de deur en neemt beide kinderen gevangen.

Wanneer de ontsnapte kinderen terugkeren naar het kasteel van Zwarte Narcis om hun moeder te bevrijden, botsen ze opnieuw op Brok die hen een tweede keer gevangen neemt.

236. De Zwarte Narcis

Brundar

Brundar de kluizenaar leeft in het woud. Wanneer Johan overvallen wordt door rovers, op zoek naar Djörndal het onoverwinnelijke zwaard, redt Brundal hem wanneer een beer hem wil aanvallen. Brundal verklaart een tovenaar te zijn, die ooit een fout maakte die vele levens gekost heeft. Vandaar zijn eenzame bestaan in het woud. Enkel hij kent de bergplaats van Djörndal. Johan verneemt de kracht van het zwaard en besluit op zoek te gaan. Om te zien of johan het waard is het zwaard te dragen moet hij eerst langs de woudgeest gaan. Na zijn ontmoeting met de woudgeest treft Johan Brundar zwaargewond aan. De rovers die eerder Johan overvielen hebben hem overvallen en zijn met Djörndal aan de haal. Brundar hield Djörndal dus bij zich. Brundar smeekt Johan om op zoek te gaan naar Djörndal en geeft hem een beschermende amulet mee. Later verneemt Johan dat Brundal overleden is.

017. De Zeekoning

Brutus

Een dansende circusbeer, met neusring en uitgeslagen tanden die verafgood wordt door het volk van de beer. Hij zit opgesloten in een arena en wordt gevoed met mensenoffers. Van deze offers wordt een heus ritueel gemaakt dat de bevolking onder controle kan houden.

207. De grot van de beer

Burchtheer uit 'Hugon de hofnar'

Bij deze geldzuchtige burchtheer komt de weduwe van een boer pleiten om Hugon, de hofnar van Koning Arthur, schuldig te bevinden aan de dood van haar man.  De man stelt voor om in ruil voor haar beurs de nar te veroordelen tot het rad.

Burdoch

Wanneer Johan en Lancelot Ierland betreden, betreden ze het land van koning Nuada. De weg wordt hen versperd door krijgers van koning nuada die tol eisen. Johan en Lancelot weigeren, waarna ze door een duel doorgang moeten afdwingen. Als tegenstander voor Johan wordt Burdoch gekozen, de oudste krijger. Johan verslaat hem en beschikt over zijn leven. Burdoch’s vader ; koning Nuada komt tussenbeide en stelt een regeling voor. Deze regeling houdt in dat Burdoch Lancelot en Johan vergezelt door het met menhirs bezaaide veld tot aan de grens van Kian’s koninkrijk. Op weg worden de 3 aangevallen door de reuzen Morna,Keelta en Dermot. Burdoch plant zijn speer in de flank van Morna, die gewond neerstort. Hierbij breekt Burdoch wel zijn arm. Het laat hen echter toe te ontsnappen. Wat later helpt Johan Burdoch weer in het zadel huiswaarts, dankbaar voor Burdoch’s hulp.

026. De kroon van Deirdre

Caresse van Renardon

Caresse was getrouwd met Guy van Renardon.  Ondanks haar jonge leeftijd koos ze er voor om aan kinderen te beginnen.  Tijdens haar zwangerschap maakte ze een linnendoek waarop het wapenschild van de Renardons was ingewerkt.  Haar tengere lichaam lichaam kon de zware bevalling van haar enige zoon Florent niet aan.  Ze stierf kort na de bevalling.  In haar laatste ogenblikken verwisselde Berdine echter haar eigen kind met Florent.  Dankzij de windel die Caresse had gemaakt, kon Berdina later haar bekentenis bewijzen.

Carlo

Samen met zijn twee vrienden, Antonio en Roberto, bracht Carlo de Rode Ridder en Merlijn naar het vasteland in de buurt van Thailand om drinkwater te zoeken.  Even nadat Merlijn door de Amazones werd gevangen genomen werd ook dit drietal overmeesterd.

Cenril

Soldenier van Borsaw, wordt achterna gezeten door Johan en Lancelot. Hierop sluit hij zich op in de kamer waar guinevere gevangen zit en wil haar doden. De geheime gestalte grijpt echter tijdig in.

Pagina 5 van 34