Na een periode van vrede verklaarde de trollenkrijgers de oorlog aan het elfenvolk uit de Holle Aarde.  Bahaal, die de hele oorlog had bedisseld, stuurde hen Demoniah ter versterking en onder haar commando legde een deel van de trollenkrijgers zich in verscheidene hinderlagen om Johan en Merlijn te beletten het Rijk der Elfen te bereiken.

Toen dit mislukte gaf Gruwold de Trollenkoning voor een grootscheepse invasie in het elfenrijk om zo voor Bahaal het zeldzame orikalchium buit te maken.  In ruil voor het erts zou Gruwold de heerschappij over heel de Holle Aarde verwerven.

Geleid door koning drongen de trollenkrijgers tot diep in het elfenpaleis door.  Toen Gruwold echter door Johan in een tweegevecht werd verslagen, sloeg het hele leger laffelijk op de vlucht.

163. De Holle Aarde