Johan leerde dit volk voor het eerst kennen toen hij Tanjar door de Verborgen Wouden vergezelfde.  Volgens Tanjar zijn de Berserk(er)s krijgers die zich in een extatische vechtwoede kunnen verplaatsen.  Ze huilen als honden, bijten in hun schild en strijden als dollemannen.  Na de strijd vallen ze uitgeput naar, want deze uitzonderlijke toestand bekomen ze door het innemen van toverdranken.

Later doet Kerwyn een beroep op deze strijders uit het hoge noorden om Camelot aan te vallen.  Voordat ze op rooftocht trekken, vertrouwt koning Bjoldorkk hem het geheim van hun kracht.  Volgens hem kregen ze van de Noorse god Odin de zekerheid van ontsterfbaarheid in de strijd in ruil voor zijn verering en aanbidding.  Vuur noch ijzer kunnen hun deren in de extase van de strijd.