De Picten is een verzamelnaam voor de stammen die ten tijde van het Romeinse Rijk in het noorden van het huidige Schotland woonden.

Al voordat Johan zich bij de Ronde Tafel aansloot was Koning Arthur slaags met deze meute.  Daarna zocht Mordred hen op en eiste met behulp van een elixir het leiderschap op.  Aan het hoofd van een leger Picten trekt hij naar Corvan, het buitenverblijf van Koning Arthur.  Wanneer Guinevere in zijn handen valt, denkt hij dat de buit binnen is.  Johan weet zijn vorstin echter te bevrijden en weet zelfs het elixir buit te maken.

Hierop zendt Modred zijn Picten achter hen aan.  Door list en bluf weet hij de wilde horde een tijd op afstand te houden.  Wanneer ze echter de strijd aanbinden, gebruikt hij het elixir en baant zich een weg naar hun totem:  een mammoetskop.  Door het van zijn totempaal te slaan, jaagt hij de picten de stuipen op het lijf en jaagt hen op de vlucht.