De Saksen waren een Germaans volk uit het Noorden van Europa, een regio van het huidige Duitsland en het oostelijk deel van het huidige Nederland. Vanaf de 5e eeuw stak een deel van de Saksen de Noordzee over en viel Brittannië binnen.

Al voordat Johan zich aansloot bij de Ronde Tafelridders was Koning Arthur slaags geraakt met deze meute.