Headline

Slogan

Inlog formulier

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte over De Rode Ridder! Selecteer hieronder de nieuwsitems waarvoor U zich wenst in te schrijven.

Saksen

De Saksen waren een Germaans volk uit het Noorden van Europa, een regio van het huidige Duitsland en het oostelijk deel van het huidige Nederland. Vanaf de 5e eeuw stak een deel van de Saksen de Noordzee over en viel Brittannië binnen.

Al voordat Johan zich aansloot bij de Ronde Tafelridders was Koning Arthur slaags geraakt met deze meute.

Quote van de dag

Neem mijn plaats in, Johan!
Draag mijn harnas, niemand zal het verschil merken!

 

Robrecht van Bethune in 'De Leeuw van Vlaanderen'