De Stenen Raven was aanvankelijk een heidense sekte die kinderen offerde voor het stenen beeld van een raaf.  De toenmalige heer van Brokland roeide de sekte echter voor deze barbaarse praktijken volledig uit.

Toen zijn zoon heer van Brokland werd, moest hij op bevel van Koning Arthur zijn lijfeigenen vrij laten.  Om ze terug onder zijn bescherming en gezag te krijgen, blies hij de sekte nieuw leven in en zaaide paniek en angst onder de inmiddels vrije boeren.

Met zwarte pijlen werd duidelijk gemaakt wel gezin zijn kinderen moest achterlaten aan een stenen raaf.