Deze drie dames met bovengemiddelde menselijke kracht en wapenkunde traden aanvankelijk op als huurlingen van Demoniah. Hoewel hun tussenkomst Galaxa bijna het leven kostte, schonk de Fee van het Licht hun vergiffenis en ze beloofden voortaan hun leven te beteren.

Jaren laten botste Johan onverwachts opnieuw op het drietal. Ze waren met een opdracht belast. Wanneer hun opdracht was volbracht en de Klauw van graaf Lagriffe was vernietigd, vluchtten ze diens kasteel uit. Johan, die met vragen achterbleef, reed hen in donker achterna.