Algemene informatie

Tekeningen

Scenario

Uitgiftejaar

1965

Een groepje kinderen vindt tijdens het spelen in de wouden van Mershood de stenen beeltenis van een raaf. Sinds die dag wordt de streek geteisterd door angst…

Hugon, de hofnar overschouwt de oefenterreinen van de ronde tafelridders. Guinevere treft hem aan in een zeer weemoedige bui. Ten einde raad, raadpleegt ze Merlijn. Op zijn beurt zoekt Merlijn Hugon op. Zijn bemoedigende woorden hebben weinig resultaat. Hugon zou graag laten zien wat hij waard is.

Enkele dagen later is Guinevere samen met Lancelot en Johan op jacht. Plotseling bemerkt Johan een man in een roeibootje in het riet. De man is zwaargewond en brengt nog enkele woorden uit alvorens hij sterft. Deze woorden;” terreur, raven, te laat” prikkelen Arthur’s
nieuwsgierigheid. Op Arthur’s aanwijzing gaat Johan de tas van de overledene onderzoeken. Deze blijkt echter gestolen te zijn. De dader is nog in de buurt, het is Hugon! Hugon wordt opgesloten, Guinevere bemerkt dat Hugon ontroerd was toen hij de overledene zag. Ondertussen is Hugon echter kunnen ontsnappen. Johan en Lancelot worden op pad gestuurd.
Wanneer ze die avond slapen, steelt Hugon hun paarden, de achtervolging wordt te voet ingezet. Wanneer het begint te regenen zoekt Hugon onderdak, hij wordt gastvrijheid aangeboden door een stel arme boeren. In ruil krijgen zij een goudstuk van Hugon. Die nacht willen ze Hugon echter beroven en ombrengen. De man gaat op pad, maar treft een stropop aan op Hugon’s bed. Hugon had iets dergelijks verwacht en tracht te vluchten. De man verspert zijn pad en er ontstaat een schermutseling waarom de man een ongelukkige val maakt. Hugon vlucht weg. De volgende dag bemerkt de vrouw van de man Hugon in de stad en Hugon wordt aangehouden. Na de nodige folteringen wordt de bewusteloze nar naar het marktplein gebracht om er door een beul terechtgesteld te worden. Johan en lancelot komen echter net op tijd aan en weten Hugon vrij te krijgen.
De burchtheer stuurt echter gewapende ruiters op Johan en Lancelot af. Ze leren de ruiters een lesje en hervatten de terugtocht. Onderweg komen ze een hut tegen waar ze Hugon de nodige zorgen willen verlenen. De eigenaar van de hut is echter spoorloos. Wat later keert de eigenares terug , het is een gesluierde dame. De dame werd door de pokken getroffen en zonderde zich in een woning in het woud af. De dieren zijn haar vrienden geworden. De dame verleent de ridders enkele dagen onderdak.
Hugon weet er echter van tussenuit te muizen. De gesluierde dame komt niet tussenbeide, omdat zij begrip heeft voor het leed van de nar, die haar zijn geheim vertelde. De ridders volgen de rivier waarop Hugon met een bootje vertrok. Op hun weg komen ze een stenen raaf tegen. Plots herinneren ze zich de laatste woorden van de overleden man, ze zijn op goede weg.
Een gewapende man spreekt de ridders aan en vraagt hen waarom ze de grond van de heer van Brokland betreden hebben. Er volgt een korte schermutseling en de ridders dwingen de gewapende man om hen naar zijn heer te begeleiden.
De heer van Brokland spreekt al een heel ander taaltje. Hij weet van Hugon niets af, maar vertelt wel over de raven. De raven werden aanbeden door een sekte, die kinderen van de plaatselijke lijfeigenen offerden. De heer is meermaals ten strijde getrokken tegen de sekte maar heeft ze niet kunnen uitroeien. Johan en lancelot willen uitrijden om een einde te maken aan de sekte maar de heer is daar tegen en trekt de 2 ridders in twijfel. Plots roept hij Hugon bij zich en vraagt of hij Johan en Lancelot al ooit gezien heeft. Hugon beweert van niet, de ridders worden gevangen genomen.

Hugon vertelt de heer van Brokland ondertussen dat hij gelogen heeft, zodat de ridders de redding van de dorpsbewoners niet kunnen bemoeilijken. De heer verdenkt Hugon er echter van een spion van de stenen raven te zijn. Hij trekt zijn zwaard, maar Hugon weet te ontkomen. De heer van Brokland zet de achtervolging in en bij de rivier beschieten ze Hugon, die getroffen wordt door een pijl. Tijdens hun poging Hugon op te vissen verschijnt plots een gemaskerde man met een zwarte raaf op zijn helm. Deze schiet een pijl vlak naast het gezicht van de heer van Brokland. De heer van Brokland druipt af en de gemaskerde vist Hugon uit de rivier. Hugon blijkt ongedeerd te zijn.

Die nacht weten Johan en lancelot te ontsnappen. Wederom is de heer van Brokland op achtervolgen aangewezen.
Inmiddels in het dorp plant een pijl met zwarte veren zich in de deur van een boerengezin. Deze pijl betekent dat de desbetreffende boer zijn kinderen naar het beeld van de stenen raaf moet brengen. Hij brengt de andere boeren op de hoogte en er wordt beraadslaagd. Plots duikt Hugon op, hij vertelt het wedervaren van Cirong, de man die in het begin van het verhaal stierf. Hij roept de boeren op om de wapens op te nemen en de steun van de heer van Brokland in te roepen terwijl hijzelf met de kinderen het woud in vlucht. Hierop worden alle kinderen van het dorp bijeengeroepen en Hugon vertrekt met de groep het woud in. De volgende morgen komen Johan en Lancelot in het dorp aan. De boeren vertellen hun wedervaren, waarop de ridders de twijfelachtige bedoelingen van Hugon aan de kaak stellen. Hierop heerst er verslagenheid in het dorp, nog eens verergerd door de komst van de heer van Brokland. De heer van Brokland is misnoegd omtrent het gebeuren en wil de dorpelingen in de steek laten. Hierop gaan de ridders op zoek naar Hugon. Op hun zoektocht komen ze plots 2 gemaskerde mannen tegen. Bij het afluisteren komen ze te weten dat de gemaskerde mannen Hugon gaan opjagen om hem zo naar de offerplaats te lokken. Wanneer de gemaskerden Hugon staande willen houden zegt Hugon dat hij de kinderen naar de leider van de gemaskerden wil brengen. De kinderen raken aan het twijfelen. De ridders die het schouwspel gevolgd hebben treden in actie en schakelen de 2 gemaskerden uit. In paniek lopen de kinderen van Hugon weg.
De ridders willen de kinderen in veiligheid brengen, maar de heer van Brokland is ondertussen verschenen en beweert het voor de kinderen te willen opnemen. Hij begeleidt ze naar huis. Johan en lancelot gaan verder op zoek naar Hugon en treffen deze wat later aan , gewond door een zwarte pijl. Wanneer Hugon verneemt dat de heer van Brokland met de kinderen huiswaarts gegaan is raakt hij in paniek en wijst Johan en lancelot de weg naar de offerplaats van de stenen raven. Net wanneer een van de kinderen geofferd dreigt te worden komen de ridders tussenbeide, Johan en Lancelot verslaan hun vijanden en de kinderen zijn gered. De heer van Brokland blijkt de leider te zijn en sterft onder het zwaard van de ridders. Hugon vertelt nu de reden van zijn geheimzinnige gedrag. Hugon heeft de vader van de heer van Brokland nog gekend, deze had de stenen raven uitgeroeid. De huidige heer van Brokland was verplicht geworden om zijn lijfeigenen vrij te laten ( op bevel van koning Arthur ). Hij en een paar van zijn soldaten namen de rol van de stenen raven over en namen wraak om de dorpsbewoners.
Cirong had een brief bij zich waarin de heer van Brokland beschuldigd werd. Hugon wilde zich bewijzen en ging op pad.

Teruggekeerd te Camelot wordt Hugon door de koning met roem overladen, de nar voelt zich terug gelukkig.

Dit avontuur is eens te meer een mooi voorbeeld van de verbeelding van Vandersteen ( Sels . Opvallend is dat reeds kort na het begin van de Arthursaga een totaal andere verhaallijn ingeslagen wordt. Men had zich er gemakkelijker vanaf kunnen maken door simpelweg de legende te volgen. Het siert vandersteen dat hij zijn eigen legenden verzint, al dan niet gebaseerd op andere sagen en legenden. Mystiek is alom troef en we leren in dit album weer een belangrijke levensles, zelfs de kleinste en zwakste kan een grootse rol spelen!
De verhaalopbouw verhult tot op het einde de bedoelingen van zijn hoofdrolspeler, Hugon. Daardoor blijft het spannend tot op het einde. Wat het middengedeelte betreft, had het toch wat origineler gekund. De ene achtervolging na de andere is wat te veel van het goede.
Het tekenwerk is van goede kwaliteit en ademt de correcte sfeer uit.
De sfeerschepping van het album is opzienbarend , al raad ik iedereen aan de zwart wit versie te lezen, zodat de sfeer eens te meer tot zijn recht komt.
M.a.w. lees het zoals de auteurs het bedoeld hebben.

Verhaalonderdelen

Personages

Locaties

Voorwerpen

 Volkeren