Back to Top

Andere stripreeksen

Subcategorieën

Vele albums geven een kleine of iets grotere knipoog naar De Rode Ridder.

Soms zijn ze overduidelijk; soms zijn ze mooi verdoken en moet men het verhaal erachter kennen; soms zijn het onbeschaamde parodieën.  Uiteraard kunnen wij op Rode Riddergebied alles smaken.

Nog niet opgenomen knipogen mogen uiteraard altijd gemeld worden!

Uiteraard beperkt de verschijning van De Rode Ridder zich niet tot de eigen stripreeks.

Ook in verscheidene andere stripverhalen werd hij te pas en te onpas eens opgevoerd.  Hieronder vindt u een overzicht.

Dit overzicht is verre van compleet.  Laat andere strips gerust weten!