De naamloze twaalf zijn de bewoners van het eiland Abbyssos. Het genootschap was eeuwenlang op zoek naar Necronomicon. Uiteindelijk is het in hun bezit gekomen. Het genootschap telt zoals gezegd 12 leden, die elkaar bij nummer noemen. Nummer 1 heeft de leiding, wanneer nummer 1 op het einde in vuur en vlam gezet wordt, valt de groep zonder leider en worden ze machteloos. De twaalf zijn onsterfelijk, maar hebben wel een verschijningsvorm nodig. Deze schepsels beschikken over magische krachten en hebben in hun bolwerk tal van verdedigingsmiddelen klaar staan. Zowel licht als duisternis zijn uit op het boek. Hoewel de twaalf niet aangesloten zijn bij een van beide uitersten, hebben ze het meeste sympathie voor de Duisternis. Ze dulden Demoniah in hun midden onder druk van Bahaal, zodat zij het boek mee kan bestuderen. Hoogmoed komt ten val, zo ook de macht van de Twaalf, Johan en Isjtar maken een eind aan hun macht. Abbyssos wordt vernietigd.

124. Necronomicon