Back to Top

Volkeren

Harpijen

Deze vreemde mythische schepsels vormen de luchtmacht van de naamloze twaalf. Wanneer Johan en zijn gezellen Abbyssos, het eiland van de naamloze twaalf naderen zetten zij de aanval in en bezorgen de opvarenden zware verliezen. Het zegel van Isjtar rekent met hen af, maar het schip valt niet meer te redden. Deze monsterlijke schepsels beschikken over enorm grote klauwen en scherpe tanden. Hun mogelijkheid om te vliegen maakt ze enorm dodelijk!

124. Necronomicon

Inquisitie

Deze rechtbank van de paus was belast met het opsporen, aanklagen én bestraffen van ketters.

Samen met graaf Lagriffe plaatsten ze tal van onschuldigen op de brandstapel.

Jarnaï-krijgers

De mannen van de Jarnaï stam staan onder de bedwelmende invloed van het monster, Medusa. In haar opdracht gaan ze op zoek naar levende prooien, die Medusa van energie kunnen voorzien. De lekkerste hapjes, vormen de vrouwen en kinderen van hun stam… 1 klein probleem echter… De vrouwen van de stam hebben leren vechten en staan meer dan hun mannetje.

Wanneer enkele Jarnaï overmeesterd worden door Johan, Sigrid en Naomi, blijkt al snel dat de invloed van Medusa langzaam maar zeker wegebt, eens men uit haar directe omgeving weg is. Gelukkig maar, want de hulp van de jarnaï krijgers zal onontbeerlijk zijn in het epische gevecht dat aan de dood van Medusa voorafgaat.

125. Medusa

Kamusâ

Met een korf op het hoofd trekken de Kamusô, Japanse bedelmonniken door het vasteland van Japan. De samoerai gebruikten de klederdracht echter als vermomming om Johan en Sempei verschillende keren te kunnen bespioneren.

Katharen

Deze geloofsgemeenschap uit Zuid-Frankrijk verzette zich tegen de paus, omdat het vergaren van macht en rijkdom voor hen des duivels was. Graaf Lagriffe ruikte hierin zijn kans om samen met de inquisitie de Kathaarse gemeenschappen aan te vallen en hun rijkdom naar zich toe te trekken. Haast allen plaatste hij op de brandstapel.

247. De klauw

Khmer

De Khmer leven te Kambujadesa.  Om hun bouwdrift te kunnen laven ontvoerden ze uit het verder gelegen Siam duizenden Thai en voerden hun mee als slaven om het reusachtige Angkor Wat voor hen te bouwen.

Kruisridders

Kruisridders waren ridders die gevolg gaven aan de oproep van de paus om zich te groeperen en gewapenderhand Gods gelijk te bewijzen. Zo grepen ze naar het zwaard om de Katharen, christenen die het gezag van de paus niet erkenden, mores te leren. Zo werden o.a. Béziers, Carcassone en Montségur door hen aangevallen. De inwoners werden genadeloos op de brandstapel gezet.

Magyaren

De Magyaren zijn een volk plunderaars afkomstig uit de Oeral.  Ze wonen normaal op de vlakten van Hongarije, maar op hun strooptochten zwerven ze uit naar alle uithoeken van Europa.  Waar ze zijn geweest blijft enkel puin en bloed over.

Ook wanneer ze Johans pad kruisten maakten ze hun reputatie waar.  Na het binnendringen van kasteel Von Sebald ging de hele burcht in vlammen op.

Medusa, Dienaars van

In een aparte zaal in het paleis van Medusa zitten de gebalsemde lichamen van de vorige hogepriesters en piesteressen van Medusa. Dood is natuurlijk relatief als je Medusa heet, op haar bevel springen de mummies recht en gaan Johan en zijn gezellen te lijf.

125. Medusa

Pagina 2 van 4