Back to Top

Volkeren

Mellivora's

Een legendarische rendiersoort. Zij beschikken over vleugels, die hen in staat stellen korte zweefvluchten te maken. Deze dieren leven in de verborgen vallei op een tropisch eiland. Graaf Zofar ziet er op toe dat niemand de dieren een haar krenkt. Wanneer hij echter beseft dat deze dieren toch nog gevaar lopen, doet hij de ingang naar de vallei instorten. Deze dieren zijn bijzonder intelligent.

103. De Gezellen van Nimrod

Naamloze Twaalf

De naamloze twaalf zijn de bewoners van het eiland Abbyssos. Het genootschap was eeuwenlang op zoek naar Necronomicon. Uiteindelijk is het in hun bezit gekomen. Het genootschap telt zoals gezegd 12 leden, die elkaar bij nummer noemen. Nummer 1 heeft de leiding, wanneer nummer 1 op het einde in vuur en vlam gezet wordt, valt de groep zonder leider en worden ze machteloos. De twaalf zijn onsterfelijk, maar hebben wel een verschijningsvorm nodig. Deze schepsels beschikken over magische krachten en hebben in hun bolwerk tal van verdedigingsmiddelen klaar staan. Zowel licht als duisternis zijn uit op het boek. Hoewel de twaalf niet aangesloten zijn bij een van beide uitersten, hebben ze het meeste sympathie voor de Duisternis. Ze dulden Demoniah in hun midden onder druk van Bahaal, zodat zij het boek mee kan bestuderen. Hoogmoed komt ten val, zo ook de macht van de Twaalf, Johan en Isjtar maken een eind aan hun macht. Abbyssos wordt vernietigd.

124. Necronomicon

Picten

De Picten is een verzamelnaam voor de stammen die ten tijde van het Romeinse Rijk in het noorden van het huidige Schotland woonden.

Al voordat Johan zich bij de Ronde Tafel aansloot was Koning Arthur slaags met deze meute.  Daarna zocht Mordred hen op en eiste met behulp van een elixir het leiderschap op.  Aan het hoofd van een leger Picten trekt hij naar Corvan, het buitenverblijf van Koning Arthur.  Wanneer Guinevere in zijn handen valt, denkt hij dat de buit binnen is.  Johan weet zijn vorstin echter te bevrijden en weet zelfs het elixir buit te maken.

Rifkas

De Rifkas zijn wrede bosdwergen ,vergelijkbaar met de Kobolden, die de omgeving van Zabriz onveilig maken. Hun zwakke plek is hun ogen, ze kunnen niet tegen zonnelicht. Hun grootste vijand is de woudfee Awura. Deze heeft een verbluffende gave om lichtstralen te stralen met haar ogen. De Rifkas ontvoeren Awura echter. Awura wordt bevrijd door Johan. Waarop ze voorgoed met de Rifkas afrekent.

101. De scharlaken brigade

Saksen

De Saksen waren een Germaans volk uit het Noorden van Europa, een regio van het huidige Duitsland en het oostelijk deel van het huidige Nederland. Vanaf de 5e eeuw stak een deel van de Saksen de Noordzee over en viel Brittannië binnen.

Al voordat Johan zich aansloot bij de Ronde Tafelridders was Koning Arthur slaags geraakt met deze meute.

Stenen Raven

De Stenen Raven was aanvankelijk een heidense sekte die kinderen offerde voor het stenen beeld van een raaf.  De toenmalige heer van Brokland roeide de sekte echter voor deze barbaarse praktijken volledig uit.

Toen zijn zoon heer van Brokland werd, moest hij op bevel van Koning Arthur zijn lijfeigenen vrij laten.  Om ze terug onder zijn bescherming en gezag te krijgen, blies hij de sekte nieuw leven in en zaaide paniek en angst onder de inmiddels vrije boeren.

Met zwarte pijlen werd duidelijk gemaakt wel gezin zijn kinderen moest achterlaten aan een stenen raaf.

Stepperuiters

De trots van Wo-Fongs leger. Onbevreesd trekken de ruiters op tegen de machtige Chakaraishi. Deze onverhoede aanval leidt echter tot de uitroeiing van dit legeronderdeel.

115. Prinses Kin-Lien

Sumerische hogepriesters

Deze zwarte magiërs stellen alles in het werk om de legendarische monsters Gog en Magog weer tot leven te wekken. Jarenlang zochten zij naar de juiste toverspreuk. Nu lijkt hun moment van wraak aangekomen. Yrrim, Yrmir en Ymrir weten de reuzen te wekken en zetten hen aan hun taak uit te voeren, namelijk de verovering van het Midden-Oosten. Het ziet er helemaal niet slecht uit, zeker niet daar zij kunnen rekenen op de steun van een heel Scythenleger. Wanneer de slag echter verloren lijkt, zetten ze koers naar de tempeliersburcht om die te vernietigen. Daar vinden ze Aaron echter op hun weg, deze rekent met de dreiging.

206. Gog en Magog

Thais

Vanuit Siam werden de Thais door de Khmer ontvoerd en als slaven naar Kambujadesa gevoerd waar ze onder dwang het gigantische Angkor Wat moesten bouwen.  Wanneer Yasodo echter zijn macht wil laten zien door tientallen slaven voor de wilde beesten te werpen, besluiten Johan en enkele vrije Thais een slavenopstand uit te lokken.  Nibha zal intussen de grens proberen te bereiken om in Siam hulp te zoeken.

Pagina 3 van 4