Back to Top

Voorwerpen

Afgescheurde windel

Tijdens haar zwangerschap maakte Caresse van Renardon een windel om haar toekomstig kindje bij de geboorte in te wikkelen.  Terwijl de moeder vlak na de bevalling voor haar laatste ogenblikken vocht, werd het kind verwisseld door een koksmeid die zo haar eigen zoon een betere toekomst hoopte te geven.

Jaren later biechtte ze haar misdaad op.  Bij het verwisselen van de kinderen had ze ook een stuk van de windel afgescheurd, waardoor ze haar bekentenis kon bewijzen.

Aftreksel van de Gouden Regen

Een aftreksel van Gouden Regen, rijk aan cytisine, werd door Wredasse gebruikt om langzaam het leven van Guy van Renardon te verkorten.  De dossissen die ze hem via zijn eten toediende waren zorgvuldig uitgerekend: Guy kon zijn einde reeds lange tijd voelen aankomen en beseffen dat hij een opvolger diende aan te duiden.  Dit kon hij doen tijdens de door hem georganiseerde toernooifeesten.  Kort na het aanduiden van zijn opvolger zouden de dosissen hem fataal worden.

Alruinwortel

De Alruinwortel of Mandragora was een legendarische plant die gebruikt werd door Alchimisten, heksen en tovenaars als ingrediënt voor tal van toverdranken. Zo was de Alruinwortel ook een belangrijk ingrediënt voor de steen der wijzen. Deze plant groeit het beste onder de galg van een gehangene. Klein detail, de schreeuw die de Alruinwortel liet wanneer hij geoogst werd was dodelijk. Vandaar dat deze taak over gelaten werd aan honden.

Zie: Mandragora

Beeld van Baloch

Dit magische beeld is een ruwe beeltenis van de reus Baloch.  Door lichamelijk contact met dit beeld te maken kan Verdal de reus aan zijn wil onderwerpen.

Beeld van Sjiva

Omdat Yasodo niets over Johan weet, raadpleegt hij zijn tovenaar Narisara.  Deze stelt hem voor om samen in de Gouden Toren de slang met de zeven koppen te raadplegen.

's Nachts zitten beiden mannen in de Gouden Toren voor een beeld van de god Sjiva te bidden.

Beker met Zilveren Adelaar in gegraveerd

Graaf von Sebald vraagt aan Johan om gedurende zijn verblijf op zijn kamer te blijven.  Als verklaring verwijst hij naar zijn vrouw die volgens hem door zwakzinnigheid is getroffen.  Hij zou de Rode Ridder de pijnlijke ontmoetingen willen besparen.

Enkele dagen respecteert Johan de gevoelens van zijn zonderlinge gastheer.  Wanneer hij enkele dagen later echter een beker vindt waarop het blazoen van de Zilveren Adelaar is gegraveerd, beseft Johan dat hij eigenlijk zijn gevangene is.  Het ontdekken van de beker is voldoende om op onderzoek te trekken.

Bengaals vuur

Wanneer Gonda de heks op enkele leden van de Zeven botst, kan ze in de vlammen van bengaals vuur aan haar belagers ontsnappen.  Johan herkent het fenomeen echter en vraagt zich af of ze een volgende keer nog zo gemakkelijk zal weg komen.

Berkenbomen

Door een klap op het hoofd vergat Johan zijn belofte aan Reyhold van de Berkeburcht om zijn vrouw een laatste boodschap over te brengen.  Wanneer hij later herstelt van een gevecht in een oude molen, ziet hij vanuit zijn kamer in de herberg enkele berkenbomen staan.  Plots herinnert hij zich de naam van de ongelukkige die hij op het slagveld ontmoette.

 

Beurs van de Heer van Brokland

Om de Heer van Brokland kwijt te spelen zwom de vluchtende Hugon een rivier over.  De Heer van Brokland beloofde zijn beurs aan diegene die de vluchtende nar kon raken met pijl een boog.  Eén van de soldaten raakte de nar in de schouder en eiste zijn buit op.

Blaaspijp van Jodoc

Gewapend met een blaaspijp vermoordde Jodoc alle echtgenoten van Franseza, de zus van zijn verloofde.  De kleine wonden die de pijltjes op de lichamen van de slachtoffers achterlieten, werden nooit door de chirurgijn van het slot opgemerkt.

Toen Johan een onderzoek startte naar de dood van de mannen, probeerde Jodoc ook de Rode Ridder met een blaaspijp uit te schakelen.  Door een list kon Johan de aanslag overleven en leerde tevens de werkwijze van de moordenaar kennen.  Bij een nieuw onderzoek van het laatste slachtoffer werd de uiterst kleine wonde in de hals wel opgemerkt.

Blaaspijp van Zamul

Dit muziekinstrument doet wat elke fluit doet, muziek spelen! Echter, de gewiekste magiër Zamul gebruikt deze fluit ook als blaaspijp, zodat het lijkt alsof hij de mensen met muziek verdooft. In realiteit zijn het pijltjes gedrenkt in slaapverwekkend gif.

070. De riviergod

Boodschap aan Garwin

Als blijkt dat Gonda een lijst bijhield waarop de namen van de Zeven staan, besluit Johan de hulp van Garwin, de gouwgraaf, in te roepen.  Hij kan de gouwgraaf, die in kasteel Maalslot verblijft, niet rechtstreeks benaderen omdat er mogelijks handlangers van de Zeven in het kasteel zijn.

Met pijl en boog brengt de Rode Ridder zijn boodschap 's nachts over aan de gouwgraaf.  Een fakkellicht geeft even later het teken dat de boodschap is aangekomen.

Pagina 1 van 16