Het boek van de doden. Oeroud, geschreven met mensenbloed. Wie het in zijn bezit krijgt en de diepgang ervan kan ontraadselen kan catastrofen ontketenen en de wereld gaan overheersen. Necronomicon is in de handen van de Twaalf gevallen. Nu wil de duisternis het boek overnemen. Necronomicon kiest echter zelf zijn eigenaar. Isjtar weet Demoniah te beletten met het boek te gaan lopen. Resultaat: het boek blijft uit de handen van zowel licht als duisternis, ergens op deze wereld ligt het dus nog te grijp.

Uiteindelijk krijgt Hurrie Burrie het magische boek in handen.  Hij grijpt de magische krachten die in het boek beschreven staan naar hartenlust aan, maar maakt hierbij één grote fout: hij laat zijn eigen denkvermogen varen en volgt slaafs het boek.  Het zou uiteindelijk zijn dood worden.

Ook nu tracht Demoniah het boek te veroveren.  Necronomicon weet echter opnieuw te ontsnappen.
De duivelin zal aan haar dubbele falen nog herinnerd worden wanneer ze zich voor de helse tuchtraad moet verantwoorden.