Kian, een Ierse koning is op zoek naar Deirdre, een Noorse prinses. Hij maakt daarbij gebruik van een metalen instrument, dat veel weg heet van een kompas. Het vervuld in zekere zin ook die functie, want decca geeft de roerganger van haar schip aanwijzingen in functie van de richting die het oog aangeeft. Het spreekt voor zich dat dit voorwerp bovennatuurlijke krachten bezit, mogelijk heeft een bezwering van Kian dit voorwerp zijn magische krachten bezorgd.

026. De kroon van Deirdre