Dit erts is zodanig zeldzaam dat het slechts op enkele plaatsen te wereld te vinden is.  Johan kwam voor het eerst met dit erts in contact toen hij via de grotten aan de Ijslandse kust de Holle Aarde binnendrong.  Slechts op het nippertje kon hij voorkomen dat Bahaal zich meester maakte van dit erts en al vrij snel was het de Rode Ridder duidelijk waarom de Prins der Duisternis zo in het zeldzame orikalchium geïnteresseerd was:  het erts bezit een immense energie.

163. De Holle Aarde