Deze staf is een groot deel van de kracht van Merlijn. Gegeerd door zijn tegenstanders. Het stelt hem in staat grote tijd-ruimtesprongen te maken, mist op te roepen, en zelfs een heel leger vanop een afstand uit te schakelen. Kortom, dit is Merlijn! Tevergeefs proberen zijn tegenstanders de staf te bedienen, enkel de meester himself maakt de staf tot toverstaf.
Slechts door jarenlange training door Bahaal slaagde Merlijns dubbelganger er in om de magische krachten van dit voorwerp aan te wenden.

Daarnaast lijkt het ook alsof Merlijn bepaalde levenskracht aan dit wapen onttrekt. In de Schemerzone, een plaats waar geen magie werkt en Merlijns staf dus onbruikbaar is, liet de hoogbejaarde man een eerste maal het loodje.
Ook in 'De toverstaf', waar de oude man het ook zonder zijn staf diende te stellen, stierf Merlijn.  Johan kon de toverstaf echter veroveren en kort na Merlijns overlijden legde hij de staf op Merlijns lichaam.  Kort daarop voelde de oude man zijn levenskrachten weerkeren.

111. Ninja!
112. De Schemerzone
152. Lyonesse
153. De toverstaf
154. De slavenmeester
155. Montsalvat
156. De Graalkoning
157. Avalon
232. Duivelsmist
234. De elfenring