Wanneer Elaine geboren werd, zwerfde er een nomadenstam uit het zuiden door Brittannië. Hun hoofdman, een tovenaar smeedde een ijzeren roos. Met deze roos drong hij de Elzeburcht binnen, waar de inwoners de geboorte van Elaine vierden. De tovenaar raakte de baby met de roos aan, waardoor het meisje vervloekt was, ze zou nooit het geluk met een man kunnen beleven. Haar vader trok ten strijde tegen de nomaden en stierf daarbij. Wil Gawan de hand van Elaine, dan zal hij de zwarte roos moeten zoeken, die door de tovenaar in een Hunnebed ter hoogte van de grote bergpas verborgen werd. Slechts wanneer Gawan Elaine de zwarte roos kan aanbieden, zal de vloek opgeheven zijn, en zal Elaine zich aan hem binden. Deze legende werd klaarblijkelijk door Merlijn uitgevonden, om Gawan op een zoektocht te sturen, naar zichzelf. Moïra en Hugon zaten ook in dit complot. Legende of niet, de zwarte roos is een intrigerend voorwerp.

036. De zwarte roos