Op het nippertje kon Johan Sieglinde van Eikendale redden toen haar paard op hol sloeg. Wanneer hij het dier daarna weet te vangen ontdekt hij onder het zadel een spijker.  Wat aanvankelijk een jachtongeval leek, blijkt opeens een aanslag te zijn.

  De enige man die de spijker onder het zadel kon bevestigen is de stalmeester. Alvorens Johan hem kan ondervragen wordt hij echter door een soldenier van kasteel Eikendale vermoord.

Ook Modred maakte van deze laffe list gebruik, maar gaf het nog een extra dimensie:  hij verborg de spijker onder het zadel van Walewyn in een wedstrijd tegen Johan en Lancelot.  Toen zijn paard hem uit het zadel wierp was voor hem de wedstrijd definitief beslecht en diep ontgoocheld trok hij terug naar Camelot.

Modred wierp met een steen een anonieme brief in de kamer van Walewyn waarin hij de jonge knaap voorloog dat Lancelot hem verraden had en hij zijn zadel moest controleren.  Modred wachtte Walewyn op in de stallen.  De jonge ridder kon met zijn woede geen blijf.  Modred verblinde hem met wraak en joeg de knaap de dood in.