Johan redde het leven van Daimio Kitasato. Uit dank hoopte hij op zijn beurt een gunst aan de Rode Ridder te bewijzen.  Johans vurigste wens was om Japanse vasteland, dat voor vreemdelingen verboden gebied was, te bezichtigen.

De Daimio schreef hem een vrijgeleide om over de Tokaïdo, de weg van de Oostelijke Zee, te reizen.