Hoewel Luigi Restalzi als koopman over de nodige vrijgeleiden beschikte om het bezette Sluis binnen te mogen, hield een overijverige kapitein hem tegen om zijn hele vracht te doorzoeken.  Omdat hierbij ongetwijfeld de Rode Ridder en Maarten Halvoet tussen zijn waren zoude ontdekt worden, haalde Luigi enkele kruiken van zijn beste wijn boven.  Onder het mom van gehaast te zijn schonk hij zijn kruiken aan de kapitein zodat de zware last van het uit- en terug inpakken hem bespaard bleef.