Wanneer Johan de weduwe van Reyhold van de Berkeburcht tracht te spreken, weigert zij elk contact.  Niet begrijpend verlaat hij de burcht. Nog maar net heeft hij het kasteel verlaten of in het omringende berkenbos slaat een pijl in op één van de bomen naast de Rode Ridder.

Rond de pijl is een boodschap van de kasteeldame bevestigd met de mysterieuze tekst:
"In de Berkeburcht hebben de muren oren.  Ontmoet mij deze nacht bij de drie berken op de heuvel.  Waak er over dat U niet gevolgd wordt."