In zijn zoektocht naar het eeuwige leven heeft Doctor Faustus reeds een kleine bibliotheek aangelegd.  Eén van de boeken hierin, zijn eigen grimoire, lijkt hem van zeer belangrijke waarde zijn.