Een aftreksel van Gouden Regen, rijk aan cytisine, werd door Wredasse gebruikt om langzaam het leven van Guy van Renardon te verkorten.  De dossissen die ze hem via zijn eten toediende waren zorgvuldig uitgerekend: Guy kon zijn einde reeds lange tijd voelen aankomen en beseffen dat hij een opvolger diende aan te duiden.  Dit kon hij doen tijdens de door hem georganiseerde toernooifeesten.  Kort na het aanduiden van zijn opvolger zouden de dosissen hem fataal worden.