Verdals kluis zit vast in de wand van zijn spelonk.  Hij gebruikt de kleine ruimte om zijn zilveren hoorn met magische drank veilig te bewaren.