Hoewel het pas in de zestiende eeuw werd ontwikkeld, kende ook de Rode Ridder al een galjoen.  Het wordt in de stripreeks voor het eerst in De witte tempel genoemd.  Bij de start van het verhaal heerst onmiddellijk grote paniek aan boord: de zwarte pokken zijn aan boord!

Johan wijst er op dat ze het schip onmiddellijk moeten verlaten en in brand steken.  De kapitein ontdoet zich echter van de Rode Ridder en zet koers naar Athene, waar hij het schip zal verkopen voordat iemand argwaan krijgt.