Al voordat Johan zich aansloot bij Koning Arthur bereikten de verhalen over zijn mythische zwaard de Rode Ridder.  Het is onduidelijk hoe Arthur dit wapen in bezit kreeg.  Morgana de waterfee beweert dat het haar huwelijksgeschenk voor Arthur was.  Merlijn zegt echter dat Arthur dit wapen op jonge leeftijd uit een steen wist te trekken.

Het wapen bezit een oerkracht die zijn drager onoverwinnelijk maakt.  Op tal van beslissende momenten gaf het magische wapen de doorslag.

 Guinevere herkende haar -als abt vermomde- verloofde aan zijn zwaard en Arthur sloeg een belegering van de berserkers af met zijn zwaard.  Uiteindelijk smeedde de Prins der Duisternis een plan om het wapen te stelen en te vernietigen.  Met een talisman van Merlijn grepen Johan en Lancelot echter net op tijd in en brachten het wapen waar naar Koning Arthur.  Ook tijdens de daaropvolgende beslissende veldslag tegen Bahaal werd Koning Arthur bijgestaan door Excalibur.  Hoewel Excalibur zijn drager onoverwinnelijk maakt, maakt hij hem echter niet onsterfelijk.  Met zijn laatste krachten liet Bahaal Arthur naderen en stootte laf de vorst van Camelot neer.  Koning Arthur stierf met Excalibur in de hand.

Na de slag werd Excalibur in het vermeende graf van Koning Arthur begraven.  Jaren later werd het door Johan en Lancelot weer opgegraven om de strijd aan te binden tegen de magie van Qrandar, de zoon van Bahaal.  Parcifal, de zoon van Koning Arthur, volgde zijn vader op en kwam in het bezit van het zwaard.

Uiteindelijk kwam het mythische wapen opnieuw in het bezit van Morgana de waterfee.  Terwijl Bahaal een plan beraamde om in het bezit van het wapen te komen, leende Morgana het zwaard uit aan de Rode Ridder om opnieuw de strijd aan te binden tegen het kwaad.  Lodogran van Cameland, een verrader van wijlen Koning Arthur, kwam het zwaard voor de poorten van Tintagel opeisen voor de Prins der Duisternis.  Zwaar bepantserd én met Excalibur in de hand reed de Rode Ridder Lodogran en zijn manschappen tegemoet.  Onverschrokken hakte hij op de menigte in.  Verschillende tegenstanders vielen onder het zwaard en de menigte vluchtte voor de kracht van het wapen.

Tijdens de daaropvolgende beslissende veldslag hielden Johan en Excalibur stand.  Door Infornator's bijl viel Johan echter uit het zadel.  Hij verloor hierbij het mythische wapen.  Een dubbelganger van Koning Arthur, eveneens een handlanger van Bahaal, greep het wapen.  Terwijl het zwaard boven het slagveld schitterde vaarden de kracht en visie van Koning Arthur in zijn dubbelganger.  Plots begreep hij de idealen van de overleden vorst en kwam tot inkeer.  Gewapend met Excalibur hakte hij op de eigen mannen in en bracht het leger van de Prins der Duisternis zware verliezen toe.

Opnieuw kwam de Infernator tussenbeide en verwondde Arthurs dubbelganger dodelijk.  Johan kon echter net voor de Infernator het machtige zwaard grijpen en vocht op de slag een tweegevecht met de Infernator uit.  Uiteindelijk doorboorde Excalibur de helm van de Infernator en besliste de uitslag van de veldslag.  Johan bracht daarna het wapen terug naar Morgana de waterfee.

Daarna werd nog één keer beroep gedaan op dit wapen zonder weerga.  Tijdens een aanval op het mysterieuze eiland Avalon, de laatste rustplaats van Koning Arthur en zovele andere helden, kregen alle bewoners eenmaal hun oude vertrouwde wapens terug in het bezit.  Eens te meer glansde Excalibur in de hand zijn even legendarische eigenaar.  Als laatste wapenfeit rekende Koning Arthur af met Lodogran, de verraderlijke pleegvader van zijn Guinevere.