Om Walewyn op te jutten, schreef Modred een boodschap aan hem:

"Lancelot heeft je bedrogen.
Onderzoek je zadel en het zal je duidelijk worden."

Om anoniem te blijven, wikkelde Modred het perkament in een steen en wierp het via het raam in de kamer van Walewyn.

Geprikkeld door al deze geheimzinnigheid trok Walewyn naar de stallen, waar hij een door Modred aangebrachte spijker onder zijn zadel vond.