Wanneer Lorrie en Rik besluiten om terug naar het kasteel van Zwarte Narcis te trekken, willen ze hun moeder niet nodeloos ongerust maken.  Voor dag en dauw verlaten ze hun hut en laten daarbij een briefje achter waarin ze hun moeder voorliergen dat ze in het dorp inkopen gaan doen en pas de volgende dag terug thuis zullen zijn.