Een pijl met zwarte veren was het handelsmerk van de Zwarte Raven, een heidense sekte die kinderen offerde voor het stenen beeld van een raaf.

De heer van Brokland blies de sekte nieuw leven en zaaide terreur onder zijn oude horigen. Alle dorpelingen die een zwarte pijl op hun voordeur kregen, moesten hun kinderen aan een stenen beeltenis van een raaf achterlaten.